KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Bæredygtig drift af byggepladsen

Indretningen af byggepladsen er et vigtigt led i udførelsen af et byggeri. Det er denne, der skaber de rette betingelser for arbejder og transport, hvorimod en uhensigtsmæssig indretning besværliggør byggeprocessen.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

27. maj 2024

Slut dato

24. juni 2024

Foto: KEA

Du lærer at lede og drive en mindre/mellemstor byggeplads i forhold til bl.a. byggepladsens indretning, betingelser for arbejde og transport, byggepladslogistik og materialehåndtering.

Du lærer at analysere et projektmateriale og inddrage økonomiske hensyn i forbindelse med etablering og drift af en byggeplads.

DU LÆRER OM ...

 • Byggepladsens fysiske indretning (indhegning, trafik, forsyninger, skurby, belysning, stillads, lagerplads, byggekraner m.m.)
 • Byggepladslogistik og materialehåndtering
 • Oprydning, rengøring og affaldshåndtering
 • Vinterforanstaltninger

DIT UDBYTTE

På fagmodulet lærer du at:

 • analysere et projektmateriale med henblik på kalkulation af økonomien i forbindelse med etablering og drift af en byggeplads
 • selvstændigt udarbejde en byggepladsplan for en mellemstor byggeplads
 • vurdere sikkerheden og miljøforhold på en byggeplads

UNDERVISNING

Undervisningen foregår primært gennem klasseundervisning, hvor fagmodulets fagstof gennemgås, efterfulgt af opgaver, cases, øvelser der understøtter stoffet.

Da fagmodulet har et praktisk udgangspunkt, er det vigtigt, at du deltager aktivt i undervisningen med dine egne erfaringer både i plenum, men også i gruppearbejde.

MÅLGRUPPE

Akademiuddannelse i Byggekoordination er målrettet ansatte i bygge- og anlægsbranchen, der ønsker at arbejde med byggekoordination og -ledelse.  

I det daglige kommer du til at fungere som bindeled mellem projektleder og byggepladsens udførende håndværkere.

Dette fagmodul er målrettet ansatte i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker at arbejde professionelt med byggepladsdrift eller formænd og entrepriseledere med ansvar for byggepladsdrift.

OPTAGELSESKRAV

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangskravet:

 • Relevant uddannelsesbevis eller svendebrev
 • CV med relevant erhvervserfaring

RELEVANT UDDANNELSE

 • En gennemført erhvervsuddannelse
 • Grunduddannelse for voksne
 • Gymnasial uddannelse
 • eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

RELEVANT ERHVERVSERFARING

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor et relevant arbejdsområde, hvilket du skal dokumentere overfor KEA via dit CV:

 • Hvis du er faglært og bliver optaget på baggrund af din erhvervsuddannelse (svendebrev) tæller erhvervserfaringen, du har opnået i dit uddannelsesforløb med som relevant erhvervserfaring.
 • Hvis du ikke er faglært, skal du have opnået den relevante erhvervserfaring efter, du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en REALKOMPETENCEVURDERING. Kontakt vores STUDIEVEJLEDER, hvis du vil vide mere.

Du kan læse mere om adgangsbetingelserne i studieordningen. Du finder et link til studieordningen øverst på siden.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.