Teknologisk Institut - Energi og Klima

Kursus

Dynamisk indregulering af installationer

Få styr på indregulering af varmeanlæggene på to effektive dage, hvor vi sætter fokus på de bedste indreguleringsmetoder.

Kategori

Kursus

Sted

Taastrup

Start dato

28. august 2024 kl. 09:00

Slut dato

29. august 2024 kl. 16:00

(Dette kursus er en del af Varmemester-uddannelsen, der via fire kurser giver mulighed for at efteruddanne sig inden for varmeområdet med fokus på lavt energiforbrug, god afkøling, køb og brug af automatisk og korrekt drift af varmvandsystemer. De tre andre kurser i Varmemester-uddannelsen er CTS-anlæg - i teori og praksis, Varmeanlæg og installationer og Brugsvandsinstallationer.)

Er kurset udsolgt? Kontakt Søren Iversen, tlf. 72 20 24 80 / sni@teknologisk.dk for at blive skrevet på venteliste.

Dårligt indregulerede anlæg medfører dårligt indeklima og store omkostninger til drift, service og vedligehold. Problemerne optræder både i eksisterende byggeri og i nyt byggeri med den seneste nye teknik. På dette kursus får du mulighed for at kombinere teorien med indreguleringsøvelser i praksis - både på 1:1-modeller og på dynamiske simulatorer. Simulatorerne viser teorien på en enkel måde og fører brugeren igennem indreguleringen trin for trin.

Deltagerprofil

Kurset er specielt udviklet og tilrettelagt for personer, der arbejder med drift, vedligehold og optimering af varmeanlæg.

Underviser

Kristian Kærsgaard Hansen er civilingeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut. Han har stor erfaring i arbejdet med både rådgivning og projektering inden for styringssystemer, varmeanlæg og energiforbrug i bygninger. Han har desuden lang erfaring som kursusleder på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet inden for både fjernvarme, indregulering og styring.

Udbytte

 • Viden om komponenter og delsystemernes funktion og virkemåde
 • Indsigt i de forskellige indreguleringsmetoder
 • Erfaring med indregulering af varmeanlæg i praksis og på dynamiske simulatorer
 • Forståelse for vigtigheden af korrekt indregulering.

Indhold

Første dag

 • Velkomst og indledning
 • Varmenormens krav til indregulering

Ventiler og armaturer:

 • Beregning og indstillinger

Beregning af varmeanlæg og baggrund for forindstillingen:

 • Radiatorkendskab - driftstemperatur, nødvendigt flow og temperatur - anlægstyper - afkøling og energioptimal drift - teoretiske og praktiske reguleringskurver - regneøvelser og praktik

Anden dag

 • Pumpedimensionering, type, karakteristik og indregulering
 • Indreguleringsmetoder
 • Statiske og dynamiske indreguleringsventiler
 • Øvelser på simuleringsprogrammer og med indreguleringshåndterminal
 • Praktiske øvelser båd med statiske og dynamiske ventiler
 • Opsamling og afslutning

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.