Danvak

Kursus

Lydforhold og støj fra VVS-anlæg – krav i BR18, DGNB og SBi-anvisninger

Akustik-grundkursus, kravene og beregningsmetoder – hvad skal man være opmærksom på som projekterende, udførende eller som leverandør

Kategori

Kursus

Sted

Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Start dato

9. april 2024 kl. 08:00

Slut dato

9. april 2024 kl. 16:30

Foto: Danvak

I den danske lovgivning, i standarder, anvisninger og vejledninger er der opstillet krav til bygningers lydforhold. Disse krav SKAL overholdes, og opfylder en bygning ikke disse krav ved færdiggørelse, kan udbedring af lydforhold blive en omkostningstung byrde for både bygherre, entreprenør og rådgiver.

Der opleves støjproblemer i stort set alle bygninger forårsaget af de tekniske installationer – hovedsageligt fra ventilationsanlæg. Men støj kommer også fra andre tekniske installationer.

Ønsker man som bygherre at opnå DGNB-certificering, så indgår lyd/støj i bygningen ligeledes i denne certificering.

Der er mange krav til lyd/støj i en bygning – BR18 §368 til §376, DS 490, SBi anvisning 288, blot for at nævne nogle.

Indhold

På dette kursus vil vi tage fat på den lovgivning og de krav, der stilles for lyd/støj i en bygning og give en forståelse for de grundbegreber man skal forstå, arbejde med og kunne verificere:

  • under design
  • ved konstruktion
  • i commissioning processen
  • under funktionsafprøvningen og
  • ved den endelige støjmåling i et byggeri

 

Udbytte

Vi vil også se på eksempler på best practice, når man designer, installerer og måler støj fra en installation. Mulige løsninger vil blive gennemgået, ligesom du også vil få et overblik over, hvilke faldgruber man skal passe på, og hvilke konsekvenser forkert design har for støj. Slutteligt vil vi også give eksempler på konsekvenserne ved ikke at opfylde lovgivnings krav.

Målgruppe

Kurset henvender sig til de projekterende ingeniører hos både rådgivervirksomheder og entreprenører, til arkitekter og byggeledere samt til leverandører. Er du bygherre eller rådgiver skal du sikre dig, at dine rum og bygningen i sin helhed overholder alle lydkrav. Derfor er det yderst vigtigt, at du kender alle gældende krav og ved hvordan man måler lyd.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.