5 fordele ved SF6-fri koblingsanlæg til mellemspænding

Hvis der er et godt tidspunkt at blive SF6-fri på og være på forkant med nye EU-regler, er det lige nu. Men er du ikke overbevist endnu, så er her 5 gode grunde til at skifte.

Elektrikere og el-ingeniører er hver dag afhængige af koblingsudstyr, der beskytter og isolerer mod overstrøm og kortslutninger i de anlæg, der distribuerer vores strøm. Ikke mindst i det udstyr, der bruges til produktion af ved vedvarende energi, der både driver den grønne omstilling og markedet for nyt koblingsudstyr.

På papiret lyder det som en god udvikling. Problemet er dog den gas, vi bruger som isolerings- og slukkemedie i langt de fleste danske koblingsanlæg samt størstedelen af alt nyt koblingsudstyr i branchen, der er katastrofalt farligt for klimaet.

Gassen, der hedder svovlhexafluorid, også kendt som SF6, er udråbt af FN´s klimapanel til at være den mest skadelige af alle drivhusgasser. Blot 1 kilo SF6 svarer til mere end 25.000 kilo CO2 i globalt opvarmningspotentiale. Alene i Danmark findes der ca. 85.000 transformerstationer, der stort set alle sammen bruger SF6-holdigt udstyr. Og med koblingsanlæg, der hver bruger 2,5 kilo SF6-gas, er problemets omfang i den grad til at få øje på.

Den gode nyhed er, at der allerede findes flere velafprøvede SF6-fri alternativer til koblingsudstyr på op til 24 kV. Hos Eaton har vi leveret SF6-frit koblingsudstyr lige siden, SF6-gassen blev opdaget i 1960'erne.

Derudover arbejder EU lige nu på at gennemføre et totalforbud mod gassen og dermed ophæve den undtagelse, der indtil nu har tilladt SF6-holdigt koblingsudstyr i Europa. Sandsynligvis sker det allerede i 2026.

Men der er ingen grund til at vente så længe. For der er faktisk mange grunde til at omlægge produktionen til SF6-fri anlæg allerede nu. Læs med nedenfor.

#1 Mindre udslip af drivhusgasser
Det burde jo sige sig selv: Anlæg uden SF6-gas bidrager positivt til den grønne omstilling. Det er fakta. Fordi læk og udsivning af SF6 er stort set uundgåeligt. Håndteres SF6-molekyler forkert, kan de nemlig slippe ud i atmosfæren – både når de fremstilles, mens koblingsudstyret er i brug og endda efter, at de har udtjent deres levetid.

Tal fra Fraunhofer Institut for Teknologi fra 2020 viser, at der i Europa er en årlig udsivning, der svarer til 202.000 ton CO2 i forbindelse med bortskaffelse af anlæggene efter endt brug. Samtidig forventes det, at den stigende elektrificering af EU-landenes infrastruktur vil få antallet af koblingsanlæg til at stige med 40 procent frem mod 2050, hvilket vil hæve dette tal betragteligt, medmindre vi skifter til SF6-fri løsninger nu. Og når først gassen er ude, forbliver den i atmosfæren i tusindvis af år.

#2 Mindre vedligehold og længere levetid
Ser man på den gennemsnitlige levetid for koblingsudstyr, har de SF6-frie alternativer også en række fordele i modsætning til SF6-fyldt koblingsudstyr. SF6-frit udstyr har en levetid på mindst 25 år. Det skyldes, at anlæggene er indkapslet i et hermetisk lukket kabinet, der er vedligeholdelsesfrit og betyder, at anlægget hverken skal genopfyldes med gas eller serviceres af specialuddannede teknikere i løbet af anlæggets levetid.

#3 En god investering
Det betyder samtidig, at den merpris, der ligger i at investere i et dyrere SF6-frit anlæg, hurtigt udligner sig, da de SF6-fri alternativer er langt billigere, når det kommer til drift og bortskaffelse, og derfor på sigt i de fleste tilfælde godt kan betale sig.

Med de seneste afgiftsstigninger på SF6-gas reduceres prisforskellen på koblingsanlæg med og uden SF6 yderligere. I 2021 blev afgiften per kilo SF6 i Danmark hævet fra 600 til næsten 4300 kroner, og i 2024 får afgiften en endnu justering opad til 4700 kroner per kilo.

Det er altså ikke bare en god investering i forhold til klimaet, men også økonomisk mere rentabelt at benytte sig af anlæg, der ikke er isoleret med SF6.

#4 Mindre risiko for personskader
Så længe SF6 er lukket inde i anlæggene i sin normale form, er gassen helt ufarlig for mennesker. Derfor glemmer mange, at SF6 faktisk udgør en alvorlig personfare ved havari. Det sker heldigvis sjældent, men ved en eksplosion opstår der en voldsom varmeudvikling. Den spalter SF6-gassen til et yderst giftigt pulver, som er meget skadeligt for både mennesker og omgivelser. Den risiko er derimod helt væk, hvis man har luftisolerede anlæg.

#5 Plug and play
Størrelsen på SF6-fri koblingsanlæg i dag er stort set identiske med de SF6-fyldte. Det gælder blandt andet for den SF6-fri koblingsteknologi, vi forhandler hos Eaton. Den passer faktisk til de fleste både gamle og nye anlæg op til 24 kV, vi har i Danmark.

SF6-fri anlæg kræver med andre ord hverken mere plads eller en større ombygning af forsyningsanlægget. Det er faktisk bare at skifte fra en type udstyr til en anden – bare uden klimaskadelig gas.

Læs mere om SF6-fri kobling. 

Mere fra...

02.07.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Ny rapport afslører udfordringer for tovejsopladning af elbiler i Europa

20.06.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Eaton og CTS Nordics giver økonomisk saltvandsindsprøjtning til NordicEPOD

18.06.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Vidste du, at elektriske fejl er størst under vedligeholdelsesarbejde?

06.06.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Nyt UPS-system skal reducere store datacentres CO2-forbrug

04.06.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Eaton slår dørene op til sin første CO2-neutrale UPS-fabrik i verden

30.05.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Tre trin til at undgå skader ved elektriske fejl