Ballerup Centret reducerer CO2-udledningen med 238 tons pr. år

Ballerup Centret placerer sig i førerfeltet blandt de danske shoppingcentre, når det kommer til bæredygtighed og digitalisering. Centret har netop afsluttet et stort energirenoveringsprojekt, der ved hjælp af data og intelligent teknologi reducerer energiforbrug og driftsomkostninger med over en tredjedel og CO2-udledningen med 238 tons pr. år.

Foto: Dades A/S.

Det nye år starter godt for ejer, lejere og besøgende af Ballerup Centret. I dag er et punktum sat for et stort energirenoveringsprojekt af Ballerup Centret vest for København. Siemens har som totalentreprenør energirenoveret centrets cirka 32.000 m2 og opgraderet de tekniske installationer. Resultatet er blevet et bedre indeklima i centret, en mere sikker drift, samt et væsentligt lavere energiforbrug. Centret sparer nu over 1.700.000 kWh om året, svarende til 33 % af centrets oprindelige energiforbrug.

Projektet inkluderer også etablering af et solcelleanlæg, som i løbet af 2020 skal placeres på taget af den nye biograf, der skal opføres i Ballerup Centret. Når solcelleanlægget er installeret, vil centret samlet set spare i alt 37 % af energiforbruget. Det reducerer centrets CO2-udledning med 238 tons om året.


Ballerup Centret ejes af Dades A/S og driftes af Newsec, som samtidig har ageret bygherrerådgiver på energirenoveringsprojektet.


Jakob Møller, Commercial Director i Dades, er glad for resultatet af energirenoveringen: ”Som et af Danmarks største ejendomsinvesteringsselskaber er vi altid fokuserede på at holde vores ejendomme attraktive og søge værditilvækst. Derfor er det fantastisk at kunne kombinere et lavere klimaaftryk og bedre indeklima i butikkerne med en værdiforøgelse af ejendommen som følge af de reducerede driftsomkostninger,” siger Jakob Møller.


Thomas Hejde, afdelingsdirektør for Building Performance Management i Newsec, glæder sig også over, at projektet er blevet en gevinst for både lejere, miljøet i centret og klimaet: ”Som bygherrerådgiver er vi glade for, at vi er lykkes med at sikre en økonomiløsning, der tilgodeser alle lejere i centret, hvad der har været væsentligt for Dades. Sammen med Siemens har vi bidraget til et projekt, der styrker Ballerup Centret mod at blive mere bæredygtigt og dermed fremmer den grønne omstilling af samfundet. Derfor har det været en fornøjelse at være en del af netop dette projekt,” fortæller Thomas Hejde.


Data fra sensorer giver overblik over energiforbrug og forudsiger vedligehold


Centret har blandt andet fået opgraderet ventilationssystem og pumper, etableret et nyt centralt køleanlæg og tørkøler, isoleret installationer – og ikke mindst fået et fuldstændigt overblik over centrets drift og energiforbrug ved hjælp af ny bygningsautomatik og 2.000 målere fra tekniske anlæg.


  ”Energirenoveringen af Ballerup Centret er et godt eksempel på, hvordan klima, økonomi og datadrevet bygningsteknologi tænkes bedst sammen. Alt bliver nu styret digitalt, så centret kan holde øje med eksempelvis vand- og elforbrug og temperaturer i alle butikker, hvornår anlæggene skal serviceres m.v. Den daglige drift er blevet langt mere intelligent, og det kan virkelig ses på både klimaregnskab og pengepung,” siger Jesper Skou, der er divisionsdirektør i Siemens.


Centrets installation af Cloud Analytics benytter de mere end 2.000 målepunkter til at gøre bygningen digital. Siemens har udviklet en række algoritmer, der blandt andet sørger for, at centret løber en langt mindre risiko for fejl og nedbrud, fordi de nu kan foretage forudsigeligt vedligehold, frem for akut eller planlagt vedligehold.


Fakta om projektet

  • Energiforbrug i bygninger udgør ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark.
  • Energirenoveringen af Ballerup Centrets ca. 32.000 m2 blev igangsat i sommeren 2018 og afsluttet i januar 2020.
  • Projektet omfatter opgradering af ventilationsanlæg, pumper, teknisk isolering, solafskærmning og bygningsautomatik, samt etablering af nyt centralt køleanlæg og tørkøler og nye køleanlæg til flere butikker.
  • Der planlagt etablering af et solcelleanlæg på taget af en biograf, som opføres i centret i 2020. ·         Ballerup Centret sparer over 1.700.000 kWh/år, svarende til 33 % af det oprindelige energiforbrug og en CO2-besparelse på 198 tons/år.
  • Når solcelleanlægget er etableret, sparer centret over 1.900.000 kWh/år, svarende til 37 % af det oprindelige forbrug og en CO2-besparelse på 238 tons/år.

Download pressemeddelelse

Yderligere oplysninger
Siemens A/S
Ditte Ribberholt Ipsen
Phone: +45 28 87 16 94
E-mail: ditte.ipsen@siemens.com

19.04.2022Siemens A/S – Industry

Sponseret

Elektrificering af industrien – hvordan understøttes det bedst?

29.09.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Et muntert hjørne rundes i ELværkstedet!

23.09.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Ballerup Kommune og Siemens indgår klimasamarbejde

29.04.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Ny podcastepisode af SIEMENS ELværkstedet

29.04.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Tilstandsovervågning på SIEMENS maksimalafbrydere

29.04.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Nyt medlem i PAC-familien