ECO CABLE - nyt miljøinitiativ fra Prysmian Group

Til vurdering, dokumentation og lancering af vores mest bæredygtige kabler

Velkommen til ECO CABLE, det seneste miljøinitiativ fra Prysmian Group, som leverer gennemskuelig vurdering og dokumentation for en række af vores mest miljøvenlige kabler. Bæredygtig forretningspraksis bliver stadig vigtigere, og der er mange forskellige måder at opnå en væsentlig miljøeffekt på. Derfor introducerer vi ECO CABLE til støtte for vores kunders miljøarbejde. 

ECO CABLE som koncept er vores løfte om at udvikle og lancere en række kabler med en lavere miljøpåvirkning sammenlignet med vores standard kabelsortiment. ECO CABLE mærkede kabler vil leve op til Prysmian Groups foruddefinerede kvalitetsniveau og dokumentationen vil give et klart billede af et kabels miljøpåvirkning med hensyn til CO2-udledning, kemiske stoffer og fire andre parametre.

Formålet med ECO CABLE konceptet er at gøre det lettere for vores kunder at vælge kabler til at bygge fremtidens boliger, kontorer, fabrikker og infrastruktur. Kun vores kabler med en lav miljøpåvirkning er med i ECO CABLE konceptet.

ECO CABLE dokumentation er gratis tilgængelig, så du altid har adgang til den og nemt kan bruge den når nødvendigt. Dette gør ECO CABLE til et nyttigt og fleksibelt værktøj i situationer, hvor gennemskuelighed og dokumentation er vigtig.

Prysmian Group ECO CABLE koncept er baseret på seks målbare og internationalt anerkendte vuderingskriterier - til bedømmelse af et kabels miljømæssige fodaftryk.

1. Kulstofsudledning
2. Kemiske stoffer
3.  Genbrug og genanvendelse
4. Cirkulære materialer
5. CPR og CBI 
6. Transmissions effektivitet

Læs mere på vores hjemmeside eller kontakt vores sælger Ole Due på mobiltelefon +45 60 39 26 29 og e-mail ole.due@prysmiangroup.com for at høre mere herom.

Mere fra...

25.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Massimo Battaini er ny CEO for Prysmian

24.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian investerer 1,8 mia. euro i kapacitetsudvidelse frem mod 2027

20.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Sirocco fiberkabler nu med 50-års levetid

12.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian partner op med project44 omkring skibsfragt

06.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian offentliggør 2023-årsresultat

05.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian skal kable Eastern Green Link 2