EED - Ny lovgivning

Det forventes, at der indenfor kort tid, træder nye regler i kraft i Danmark

Hvad betyder det for ejer/administrator?
Ejer/administratorer står med ansvaret for at udlejningsejendommene lever op til de nye standarder og overholder tidsfristerne. Ejendomme der ikke er udstyret med intelligente fjernaflæsningsmålere skal sandsynligvis opgraderes for at kunne indfri kravene om at lejerne selv kan følge deres forbrug.
De gamle fordampningsmålere lever således ikke længere op til kravene i direktivet.

Hvad betyder det for den enkelte lejer?
Det er ejer/administratorer der har ansvaret for at den enkelte udlejningsejendom lever op til de nye standarder. Har du ikke allerede intelligente fjernaflæsningsmålere i dit lejemål, er det en god idé at hele ejendommen opgraderes. Du vil herefter nyde godt af en lang række fordele i forbindelse med radiobaseret fjernaflæsning. Iflg. det nye EU direktiv har du som slutbruger krav på at kunne følge dit forbrug og dine aktuelle energiomkostninger. Du skal kontakte din udlejer for at få opgraderet ejendommen. 

Hvad betyder det for dig, der bor i ejer- eller andelsforening?
Er du beboer i en ejer- eller andelsforening, er det foreningens ansvar at ejendommen lever op til de nye standarder. Har I ikke allerede intelligente fjernaflæsningsmålere i ejendommen, er det en god idé at hele ejendommen opgraderes. Du vil herefter nyde godt af en lang række fordele i forbindelse med radiobaseret fjernaflæsning. Iflg. det nye EU direktiv har du som slutbruger krav på at kunne følge dit forbrug og dine aktuelle energiomkostninger. Du skal kontakte din bestyrelse i din forening for at få opgraderet ejendommen. 

Techems løsninger lever op til det nye EU direktiv
Du har sikkerhed for at Techems målere og løsninger lever op til de nye krav fra EU – og mere til. 
Det er derfor vi kalder os branchens mest innovative virksomhed – energibesparelsessystemet adapterm er et eksempel på vores fremsynethed.
Mange af vores kunder har allerede udskiftet de gamle fordampningsmålere til nye intelligente fjernaflæsningsmålere og har opnået alle de fordele det giver.
Vores online løsninger har nu i flere år vist deres værd. Det nye EU direktiv beviser, at det kan betale sig at være energieffektive – noget vi er hver dag.

Resumé
Den europæiske kommission har blandt 27 medlemslande opnået en bindende aftale til at fremme energieffektiviteten. Direktiv 2012/27/EU. 
Danmark er en del af denne aftale, hvor hovedpunkter for vores branche handler om: 

  • Energieffektivitet i alle ejendomme i Danmark 
  • Intelligente individuelle forbrugsmålere (art. 8)
  • Fordelingsregnskaber (direktiv 2009/72/EF, 2009/73/EF) (art. 8)
  • Faktureringshyppighed (art. 8)
  • Forbrugsudvikling (art. 8)
  • Aktuelle energiomkostninger (art. 8) 
  • Sanktioner (art. 9) 

Der er vedtaget restriktioner omkring forbrugsregistrering af varme, køl, el, gas og energi til varmtvandsproduktionen. 
Danmark har 12 måneder fra direktivets ikrafttræden til at ændre dansk lovgivning. 

Vi kan derfor forvente at der vil foreligge en handlingsplan for indfrielse af kravene snarest.

Energieffektivitetsdirektiv 

Mere fra...

15.12.2023Techem Danmark A/S

Sponseret

Projekt vil forberede etageboliger til lav-temperatur fjernvarme ved brug af kunstig intelligens

26.05.2021Techem Danmark A/S

Sponseret

En verden af nye digitale muligheder

17.05.2021Techem Danmark A/S

Sponseret

Individuelle forbrugsmålere - og alt det, der er online!

12.05.2021Techem Danmark A/S

Sponseret

Samarbejde baseret på tillid

18.02.2020Techem Danmark A/S

Sponseret

Bæredygtige valg 2020 - 25.-26. marts

27.06.2019Techem Danmark A/S

Sponseret

Ny lovgivning kræver fjernaflæsning