Energibesparende kabeldimensionering

Med CableApp

Energibesparelse kan være at slukke for lyset eller skrue ned for varmen. Men en oprindelig energibesparende investering, der betaler sig over et par år, er ligeledes rentabel. 

Et større kabeltværsnit vil være dyrere og en klar investering, men virkningen heraf vil være lavere modstand og energitab i kablet ved samme spænding, som kan konverteres til:

  • Lavere strømforbrug i kWh
  • Lavere elregning i kroner og øre
  • Nedsat CO2 -udledning
  • Længere levetid for kablet
  • Bedre kapacitet i kablet

 

Fokus på totalomkostninger

Med den traditionelle beregningsmetode, hvor det mindste og dermed essentielle tværsnit vælges, sikres den laveste installationsomkostning. Men denne betragtning tager ikke hensyn til årlige eller samlede levetidsomkostninger for installationen. Målet med en totalberegning er at minimere de økonomiske levetidsomkostninger såvel som at reducere klimafodaftrykket for en given installation i forhold til energitab i kablet.

 

Dine faktorer

Ved beregning med CableApp, kan du selv ændre i elprisen i kroner pr. kWh så du får den mest retvisende og personlige beregning.

Et kabel har ikke samme belastning på alle tidspunkter, da strømforbruget svinger hele dagen og året. Appen kan derfor beregne med en faktor for den gennemsnitlige belastning (gB). For eksempel 100% for fuld kapacitet, 75% for industri, 60% for fælles arealer, 40% for bolig eller en anden procentsats.

Under menupunktet ”Indstillinger” kan du selv ændre i disse værdier.

 

Beregningsgrundlag og -eksempel

Her kan du se et eksempel på en energibesparende beregning via en gennemgang af beregningsmetoden:

  • Applikation 1 kV, i væg metode, i rør
  • 1-lder,  3-fase, længde 130 m, strøm 268 A, korrektionsfaktor 1
  • Resultat Essentielle tværsnit 95 mm2 - bedste tværsnit 120 mm2

For at beregne energibesparelsen ved at øge tværsnittet benyttes formlen AE, der udregner forskellen i ledermodstanden (R1 - R2) hvor R1 = 95 mm2 og R2= 120 mm2 . Til beregningen antages et årligt forbrug, hvor tid (t) er sat til 365 dage x 24 timer = 8.760 timer. Beregningen benytter en gennemsnitlig belastning (gB) svarende til 40% af strømbelastningen (I). Baseret på dette kan vi beregne den årlige besparelse ved at øge tværsnittet fra 95 mm2 til 120 mm2 således:

STRØM BESPARELSE 
EA = 3/1 x (0,232 - 0,185) x 0,13 x (0,4 x 268)2 x 8.760/1.000 = 1.845 kWh årligt

ØKONOMISK BESPARELSE
1.845 kWh x 2,75 kr. pr. kWh = 5.074 kr. årligt

KLIMA BESPARELSE 
1.845 kWh x 0,14 kg CO2 pr. kWh = 258 kg CO2 årligt

MATERIALE FORSKEL 
1,745 CO2/kg/m x 130 m = 226 kg CO2 (cradle-to-gate forskel fra 95 til 120 mm2 tværsnit)

Download brochure eller beregningseksempel

Besøg vores hjemmeside og læs mere om CableApp

Download til Android eller iPhone  samt PC version

Mere fra...

25.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Massimo Battaini er ny CEO for Prysmian

24.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian investerer 1,8 mia. euro i kapacitetsudvidelse frem mod 2027

20.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Sirocco fiberkabler nu med 50-års levetid

12.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian partner op med project44 omkring skibsfragt

06.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian offentliggør 2023-årsresultat

05.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian skal kable Eastern Green Link 2