Fynske fodboldklubber scorer stort på vandbesparelser

Bare et enkelt klubhus på Fyn kan spare to millioner liter vand om året med opdaterede installationer. Nu får i alt 111 klubber kortlagt deres vandbesparelsespotentiale i stort projekt.

Et godt, langt og varmt brusebad! Det er dét, rigtig mange fodboldspillere ser frem til efter en hård kamp på grønsværen.

”Vi har endda oplevet, at spillerne tog stole med ind under den varme bruser, så det velfortjente bad efter en hård kamp rigtig kunne nydes,” fortæller projektleder Anders Christensen fra Lemvigh-Müller, der står i spidsen for konceptet Viden om Vand, et nyt samarbejde mellem stål- og teknikgrossisten, vvs-installatører og producenter.

"Hensigten med Viden om Vand er at klæde installatørerne på til at kunne identificere de vand- og drikkevandsudfordringer, der findes i de mange bygninger, de besøger hvert år og tale om for eksempel vandbesparelser, før de går over til at tale om produkter. Vand er et væsentligt punkt i FN’s verdensmål og er derfor allerede højt prioriteret i både det offentlige og industrien. Vi skylder at sætte vandproblematikken ind i et større perspektiv, og den udfordring vil som leverandør gerne være med til at løfte," uddyber Anders Christensen.

Vandforbrug halveret
”Der er meget store økonomiske og klimamæssige gevinster at hente ved at tjekke ældre bruseinstallationer,” konstaterer projektchef Thomas Knudsen fra armaturproducenten GROHE.

Derfor er omklædningsrum i fodboldklubber også udset til at være første indsatsområde i Lemvigh-Müllers Viden om Vand-koncept. Her har stål- og teknikgrossisten allieret sig med GROHE og Grundfos, der sammen med lokale vvs-installatører nu ser på mulighederne for vand- og pumpeoptimering hos de 111 fynske fodboldklubber, der er samlet i OB’s klubsamarbejde, Øens Hold.

Tæt samarbejde
Med udgangspunkt i Lemvigh-Müllers tætte samarbejde med fodboldklubben OB blev potentialet testet i Odense-klubbens klubhus. Her er der potentiale til, at vandforbruget i omklædningsrum og toiletter kan halveres, hvilket vil give en besparelse på mere end to millioner liter vand årligt. Det svarer til 20.000 danskeres daglige forbrug. Besparelsen kommer ved at skifte almindelige brusere ud med nye, vandbesparende udgaver.

”En vandbesparende bruser bruger 6 til 10 liter vand i minuttet, mens en almindelig bruser bruger det dobbelte. Hvis man samtidig udskifter gamle togrebs brusearmaturer med nye, selvlukkende trykventiler, reduceres mængden af lange brusebade væsentligt,” forklarer Thomas Knudsen.

Vandspild og farlige bakterier
Morten Gregersen, salgsingeniør hos Grundfos, kan pege på et andet, voldsomt vandspild, der samtidig udgør en sundhedsrisiko.

”Vi har oplevet omklædningsrum, hvor det tog 8-10 minutter, før det varme vand nåede frem til bruseren. Her taler vi om et vandspild på måske 150 liter, før det egentlige bad begynder. Tænk på hvor meget det bliver til for et helt hold i en hel sæson,” siger Morten Gregersen.

Salgsingeniøren peger på, at den type vandspild kan elimineres for nogle få tusinde kroner ved at koble en cirkulationspumpe på det varme brugsvand.

Stillestående vand udgør desuden en risiko for udvikling af de meget smitsomme legionellabakterier, der kan give en alvorlig form for lungebetændelse. Bakterierne trives i varmtvandssystemer med temperaturer mellem 25 og 45 grader og spreder sig typisk via små vanddråber, for eksempel dampen i et brusebad.

”Men med den rette pumpe kan man sikre god cirkulation, så temperaturen i anlægget når over de 55 grader, hvor legionellabakterierne dør,” forklarer Morten Gregersen.

Beslutninger på solidt grundlag
De 111 fynske klubber får besøg af holdet fra Lemvigh-Müller, GROHE og Grundfos to gange i løbet af året. Første gang måler Thomas Knudsen det faktuelle vandforbrug på hver enkelt installation, mens Morten Gregersen undersøger mulighederne for optimering af pumperne til både brugsvand og varme.

Det giver ikke kun et godt billede af, om der er besparelser at hente ved at skifte bruserne, men også om man med fordel kan udskifte et- eller togrebsarmaturer på håndvaskene med nye, elektroniske armaturer, der kun giver vand, når man holder hænderne under armaturet. Også potentialet i vandbesparende toskyls-toiletter eller nyeste generation af energibesparende cirkulationspumper dokumenteres.

Når teknikerne fra GROHE og Grundfos har tallene klar, samler Lemvigh-Müller alle data i en rapport, der dokumenterer, hvor meget der kan spares i det enkelte klubhus. Anbefalingerne til optimering overlades til en lokal vvs-installatør – ofte en sponsor i den pågældende klub eller en kunde i Lemvigh-Müllers kundekartotek – som beregner installationspriserne, så der kan laves en eksakt beregning af tilbagebetalingstiden.

Gennemgår muligheder
Den endelige rapport fremlægges for klubbens beslutningstagere, hvor mulighederne for optimeringerne gennemgås. Rapporten er inddelt i mulige indsatser, så klubberne kan iværksætte de anbefalede ændringer, efterhånden som de kan finde penge til dem.

Lemvigh-Müller, Grundfos og GROHE tager i fællesskab dialogen på tværs af beslutningstagere, som både kan tælle kommuner, bestyrelser og private ejendomsejere. Uanset hvilken type beslutningstager, der er tale om, falder budskaberne om vand- og energibesparelser i rigtig god jord. Det er også tilfældet i Odense Kommune, som udlejer faciliteterne til OB.

Læs mere om Viden om Vand.

Mere fra...

10.04.2024Lemvigh-Müller A/S

Sponseret

Lemvigh-Müller skærer ned på emballagen sammen med producent og installatør

01.03.2024Lemvigh-Müller A/S

Sponseret

VAERK – konkurrencedygtig belysning til dine krævende opgaver og projekter

28.02.2024Lemvigh-Müller A/S

Sponseret

Lemvigh-Müller flytter ESG fra tanke til handling

26.10.2023Lemvigh-Müller A/S

Sponseret

Monteringsvenligt og alsidigt brandmateriel beskytter Danmarks største parkeringshus

28.03.2023Lemvigh-Müller A/S

Sponseret

Værktøjsvogne med system effektiviserede indkøb og gav bedre trivsel hos travle maskinbyggere

07.11.2022Lemvigh-Müller A/S

Sponseret

Vi er din videnspartner på bæredygtighed