Køge Kommune sænker energiforbruget

Klimakommunen Køge arbejder målrettet på at sænke energiforbruget endnu mere i sine ejendomme og forbedre indeklima og komfort via en stram behovsstyring af varme, ventilation og belysning.

Det kan betale sig at spare på energien
Køge Kommune har med en målrettet energiindsats skåret energiforbruget ned i kommunens bygninger. En nedslidt skole fra 1970’erne er et skoleeksempel på, at en målrettet strategi betaler sig. Indtil videre har skolen skåret 28 % af sit energiforbrug. Målet er at opnå endnu større besparelser i kommunens mange ejendomme. Det skal blandt ske via stram driftsstyring. 

 - Vi har skarpt fokus på at professionalisere den fælles CTS-overvågning og løbende driftsstyring. Det er også baggrunden for, at vi trækker på Schneider Electrics faglige ekspertise og involverer dem i langsigtede projektforløb, efter at den tekniske energirenovering er på plads, siger civilingeniør Claus Pedersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge kommune. 

Køge kommune tager nu skridt til yderligere at reducere det samlede energiforbrug i sine godt 300.000 m2 ejendomme via systematisk og vedvarende driftsoptimering af belysning, varme- og ventilationsanlæg. Det skal sænke CO2-udledningen, øge komforten og forbedre indeklimaet i kommunens skoler, institutioner, idrætshaller og kontorbygninger. 

- Erfaringsmæssigt er det ikke nok at udfase nedslidte ventilations- og varmeanlæg og efterisolere klimaskærmen. Den vedvarende energibesparelse og forbedring af indeklima og komfort opnås via en stram behovsstyring af varme, ventilation og belysning. Løbende energioptimering er kort og godt afgørende for om investeringen bliver lønsom via driftsbesparelser. Det er også baggrunden for, at vi trækker på Schneider Electrics faglige ekspertise og involverer dem i langsigtede projektforløb omkring de løbende driftsoptimering, efter at den tekniske energirenovering er på plads, siger han. 

Grønt partnerskab
Claus Pedersen ser store muligheder for yderligere at reducere energispildet i en række kommunale bygninger i Køge, hvor næsten alle 14 folkeskoler og godt halvdelen af daginstitutionerne nu er energirenoveret i samarbejde med bl.a. Schneider Electric. 

- Her er der ikke tale om et ESCO-samarbejde, hvor Schneider Electric normalt stiller garanti for en bestemt tilbagebetalingstid, men derimod et langsigtet partnerskab hvor vi løbende skal bevise vores berettigelse ved løbende at bidrage til at kommunen opnår besparelser via driften. Filosofien er den samme selv om Køge har valgt en anden samarbejdsform end ESCO-modellen, siger energikonsulent Toni Jønsson, Schneider Electric.   

Alt i alt forventer Køge kommune at bruge 20 mio. kr. årligt på at energirenovere sine bygninger, hvor udskiftning af de mest nedslidte og utidssvarende anlæg er godt i gang og nu følges op af systematisk driftsstyring og overvågning af varme-, el - og vandforbrug. 

- Vi har et skarpt fokus på at professionalisere den fælles CTS-overvågning og driftsstyring. Det kræver uddannelse og instruktion af det tekniske personale i kommunen, og opbygning af denne interne ekspertise sker i høj grad i samarbejde med bl.a. Schneider Electric, siger Claus Pedersen. 

Knækker energiforbruget på ældre skole 
Schneider Electric indgår som privat energipartner ved energirenovering af bl.a. Vemmedrupskolen, hvor det samlede varme- og elforbrug er nedbragt med 28 % over en fireårig periode. Den samlede investering i folkeskolen fra 1979 udgør ca. 2 mil. kr. med en forventet tilbagebetalingstid på ca. 7 år. 

Den daglige energidrift på skolen overvåges og styres nu fra en fælles, webbaseret Vista-platform fra Schneider Electric. Det sikrer overblik og mulighed for automatisk at tage højde for årstid og skiftende brugsmønstre i løbet af døgnet ved indstilling og løbende justering af opvarmning, ventilation og belysning. 

Skolens tekniske leder gennem en årrække, Jan Christensen, har samtidig fået ansvaret for driftsovervågning og styring af flere skoler. Han hæfter sig især ved, at han nemt kan overvåge og styre skolernes varme- og ventilationsanlæg via sin smartphone eller iPad. 

- Jeg behøver ikke at være fysisk til stede på skolerne eller i idrætshallerne, der jo ofte har weekend- eller aftenaktiviteter. Fra skærmen kan jeg nemt justere den automatiske sænkning af temperatur og ventilation og lægge de skiftende forbrugsmønstre ind i kalenderen. Desuden kan vi nu for alvor begynde at sammenligne energiforbruget på tværs af ejendommene og bruge den viden fremadrettet. Endelig kan jeg få teknisk support via min opkobling på Vista web, og det sparer os for mange teknikerbesøg, siger Jan Christensen. 

Fakta:
Potentiale for større besparelser via driftsoptimering

Det samlede varme- og elforbrug på Vemmedrupskolen er faldet med 28 % siden 2008. Der er dog potentiale for endnu større besparelser, som skal opnås ved løbende optimering af den daglige energidrift. Dette skal samtidig nedbringe tilbagebetalingstiden for investeringen.

Energirenovering:
Den samlede investering i Vemmedrupskolen udgør ca. 2 mil. kr. med en forventet tilbagebetalingstid på knap 7 år.

Energirenoveringen omfatter:

  • Totalrenovering af kedelanlæg og nye pumper, der omfatter 12 blandesløjfer
  • Renovering af 3 ventilationsanlæg
  • Solvarmeanlæg koblet på centralvarmeanlæg som supplerende varmekilde
  • Samlet CTS-løsning på en Vista webplatform fra Schneider Electric

?Stigende energispild - et skoleeksempel på en energimæssig udfordring:
Akkurat som på mange af landets øvrige ca. 1.300 kommunale folkeskoler var det en udfordring for Vemmedrupskolen at knække kurven og nedbringe et stadigt stigende energispild, der især skyldes nedslidte varme - og ventilationsanlæg og utilstrækkelig CTS.
Selvom skolens tekniske driftsleder Jan Christensen gennem årene forsøgte at få varme- og ventilationsanlæg til at spille nogenlunde rent i orkestret, var der behov for en udfasning af udtjent teknik og brug af ny CTS. Skolen med 269 elever ligger mellem Køge og Ringsted og er opført i 1979 sammen med en idrætshal, der også bruges flittigt om aftenen. 

Mere fra...

26.02.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Schneider Electric-boss er træt af at høre om vindmøller

31.01.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Talentskud spirer hos Schneider Electric

26.01.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Schneider Electric er kåret som en af verdens mest bæredygtige virksomheder i 2024

05.01.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

LK FUGA Inspirationskatalog

21.12.2023Schneider Electric A/S

Sponseret

Schneider Electric præsenterer det nye LK FUGA® Inspirationskatalog

14.12.2023Schneider Electric A/S

Sponseret

LK FUGA® i bulk-pakning sparer arbejdstid på byggepladsen