Kalk - intet problem for et TOTO douche-toilet

En lampe lyser og viser, at det er tid til at afkalke toilettet. Du hælder et almindeligt afkalkningsmiddel til el-produkter på. Det kan være Minuskalk eller Melitta i den rette opløsning. Du trykker på fjernbetjeningen og sætter programmet i gang!

Videoer til afkalkning finder du på produktsiderne på toto-skandinavien.com under fanebladene: ”Betjeningsvejledning”.. Foto: Lindcor

20.05.2024

Sponseret

TOTO

Alle TOTOs douche-toiletter/WASHLETS har et afkalkningsprogram. Der følger en lille tragt med, så det er rigtig nemt at fylde afkalkningsmiddel på.

Det er forskelligt fra model til model, hvilke knapper der viser, at det er tid til afkalkning, men det ses i brugermanualen. En tommelfinger-regel er også, at du skal afkalke hver 4 måned, når du har hårdt vand og hver 6 måned ved mindre hårdt vand.

Når du fjerner kalk, er det en god ide, også at fjerne vaskedysen og afkalke den. Der følger en ekstra dyse med, så du altid har én at skifte med.

Det tager ca. en time at afkalke toilettet. Her kan du sagtens bruge toilettet, men du kan ikke vaske dig efter toiletbesøg. Hvis du kommer til det alligevel, skal afkalkningen startes forfra.

Brug almindeligt afkalkningsmiddel til el-produkter for eksempel Minuskalk eller Melitta. Der skal ikke bruges specialprodukter til afkalkningen, og derfor er det billigt i drift, at have med TOTOs produkter at gøre. Blandingsforholdet af afkalkningsmiddel og vand fremgår af brugermanualen til de enkelte WASHLETs.

VIDEOER TIL AFKALKNING
På TOTOs hjemmeside toto-skandinavien.com finder du videoer, der viser, hvordan du afkalker toiletterne. Ved de enkelte douchetoiletter ligger disse under fanebladene, der hedder: ”Betjeningsvejledning”.

Mere fra...

04.06.2024TOTO

Sponseret

Hvilken vaskedyse er altid helt ren?

20.05.2024TOTO

Sponseret

Kalk - intet problem for et TOTO douche-toilet

10.05.2024TOTO

Sponseret

Ny TOTO kunde-brochure

29.04.2024TOTO

Sponseret

TOTO er bare god kvalitet

15.04.2024TOTO

Sponseret

Priser til TOTO for bæredygtighed og design

01.04.2024TOTO

Sponseret

Effektivt skyl i verdensklasse