Danvak

Kursus

Linjetabsberegning med HEAT2, Udvidet kursus

Det er afgørende for bygningers energieffektivitet at kunne udpege og kvantificere kuldebroer.

Kategori

Kursus

Sted

Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Start dato

15. maj 2024 kl. 08:00

Slut dato

5. maj 2024 kl. 16:30

Foto: Danvak

Det påpeges i Bygningsreglementets kapitel 11, at kuldebroer er meget vigtige at medtage i beregningen af varmetabet, da kuldebroer potentielt kan medføre et 50-70% højere transmissionstab i en bygning.

Med det øgede fokus på forskel mellem det beregnede og faktiske energibehov understreges vigtigheden af korrekt inkludering af kuldebroseffekter i bygningers energiberegninger yderligere. Foruden et varmetabs- og økonomiaspekt, kan kuldebroer også føre til kondens og skabe risiko for svampe- og skimmelskader og dermed påvirke brugernes sundhed og trivsel.

 

Udbytte

Du vil lære at anvende at HEAT2 til at modellere, beregne og vurdere mere komplekse konstruktioner.

 

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til brugere af HEAT2-programmet, der allerede har grundlæggende erfaring med at udføre “simple” beregninger i overensstemmelse med retningslinjer som DS 418.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.