App

Munters A/S | PsychroApp

Munters A/S

Munters' gratis PsychroApp™ viser vejen.
Munters PsychroApp™ er en elektronisk udgave af IX-diagrammet, designet til iOS og Android platforme. Med Munters PsychroApp™ beregnes luftens termodynamiske egenskaber på et øjeblik, f.eks. til brug i forbindelse med dimensionering af affugtnings- og befugtningsanlæg.
Ved at indtaste temperatur og luftfugtighed udregner Munters PsychroApp™ straks dugpunkter og vandindhold vist i g/kg.

Navn: PsychroApp
Udbyder: Munters A/S
Tlf.: +45 4495 3355 
Mail: info@munters.dk
 
Download App: