Personbeskyttelse til antennearbejde

Når du arbejder i antenner, er det ikke kun højden du skal passe på.

Arbejder du med, eller blot nær ved tele, tv, radio og andre sendere, er den elektromagnetiske sendeeffekt en reel personfare. TV og radio antenner er typisk placeret i master, men f.eks. basestationer til mobilkommunikation placeres i vid udstrækning også på hustage og andre bygningskonstruktioner, så her skal alle faggrupper være opmærksomme.

Personbeskyttelse ved antenner

Hidtil har man typisk anvendt små, håndholdte feltstyrkemålere med display, hvor montøren skal forholde sig til en værdi, men da påvirkningen af kroppen varierer med frekvensen, er det ikke ligetil at tolke resultatet uden avanceret måleudstyr og stor baggrundsviden. Fieldsense 2.0 fra Elma instruments revolutionerer denne tankegang, da instrumentet er tænkt som ægte personbeskyttelse fremfor et måleinstrument. I mange år har det været helt ufravigeligt at anvende bl.a. iltdetektor som personbeskyttelse ved brøndarbejde, som alarmerer hvis iltniveauet bliver for lavt eller andre gaskoncentrationer, bliver for høje. Personbeskyttelse skal nemlig ikke være sværere end en alarm ved fare! Ingen værdier og tolkninger, bare ”løb hvis den hyler”. Det er netop dét Fieldsense 2.0 kan.

Avanceret måling i simpel indpakning

Fieldsense 2.0 er en avanceret feltstyrkemåler, som med sin isotropiske antenne er retningsuafhængig og med frekvensvægtning vurderer farligheden af signalet. Det lyder avanceret, men instrumentet har én knap og anvendes som personbeskyttelse, håndholdt, i bæltet, klatreselen eller endda monteret i liften. Der er ingen indstillinger, tal eller tolkninger, blot en alarm ved farligt niveau. Som en ekstra sikkerhed har Fieldsense 2.0 faldalarm, så tabes den, eller falder montøren, udsender den en høj, akustisk alarm.

Fornyet fokus og det perfekte værktøj

Med stadig mere trådløs kommunikation og udbredelsen af bl.a. direktiv 2013/35/EU m.fl. for elektromagnetiske felter er der fornyet fokus på det elektromagnetiske arbejdsmiljø, men desværre har det hidtil været set som besværligt, dyrt og tidskrævende at måle. Men spænd en Fieldsense 2.0 i bæltet, så er du sikret. Instrumentet er vandtæt IP64 og leveres med kalibreringscertifikat i beskyttende taske med batterier, håndledsrem og fastgørelsesbeslag til f.eks. bælte eller klatresele.

Se mere på www.elma.dk eller ring på 70 22 10 00

Mere fra...

17.01.2024Elma Instruments A/S

Sponseret

Sikkerhedstest på elektriske køretøjer

09.01.2024Elma Instruments A/S

Sponseret

Sikkerhedstest på elektriske køretøjer

26.09.2023Elma Instruments A/S

Sponseret

HI messe 2023 - Akustisk kamera til visualisering og måling af hørbar støj

22.09.2023Elma Instruments A/S

Sponseret

HI messe 2023 - Elspec PureBB elkvalitetsanalysator

20.09.2023Elma Instruments A/S

Sponseret

HI messe 2023 - Comemso Mini Charger Tester - Hurtigtest af hurtigladere

24.08.2023Elma Instruments A/S

Sponseret

Elma Instruments lancerer den ultimative måleudstyrspartner