Prysmian Sverige slutter cirklen for 15 tons plastaffald

Returnerer som cirkulære færdigvarer

Prysmian Sverige har deltaget i et forskningsprojekt drevet af IVL Swedish Environmental Institute, der sigter på at slutte cirklen for plastaffald. Via partnerskab med andre deltagere vil fabrikken fremover være i stand til at genanvende plastaffald, der vender retur som cirkulære færdigvarer

Projektet blev afsluttet i juni 2023 med deltagelse af 15 partnervirksomheder fra forskellige brancher og stadier i værdikæden, der har samarbejdet om at etablere aftaler og processer for plastgenanvendelse og råvareudvikling.


FOKUS PÅ OCTABINS

Fabrikkens fokus for dette projekt var på plastik emballageaffald fra Octabins, der indeholdende granulatråmaterialer til kabelproduktionen.

Dette affald er af et mere homogent materiale og er mindre forurenet end husholdningsemballage, derfor er det meget mere velegnet til genbrug og brug i nye produkter - med både miljømæssige og økonomiske fordele.

Nässjö fabrikken modtager en stor mængde octabin papkasser, cirka 7000 enheder årligt, som hver indeholder en plastikpose indsats og pallefolie med mulighed for genanvendelse af 2 kg plastaffald.

Octabins alene generere årligt over 15 tons plastaffald, der vil blive genanvendt. For Sverige har det involveret en intern investering i tre nye komprimeringsmaskiner til plastaffald.


PROCESSER OG PARTNERE

Testprocessen med at indsamle, sortere, rense, komprimere og videresende Octabin plastaffaldet til projektpartnere er afsluttet – og efter mindre justeringer til processen, er der underskrevet aftaler om et fremtidigt samarbejde med to andre parter.

"Vi valgte at slutte os til projektet, fordi det er helt i tråd med vores virksomheds bæredygtighedsstrategi og vores SBTi-forpligtelse mod vores netto-nul-mål", siger Anders Sjöland, HSE Manager, Prysmian Group Scandivavia

Blandt projektpartnerne vil Prysmian Group arbejde særligt tæt med tre andre virksomheder med ekspertise i indsamling af plastfolie- og folieaffald, genanvendelse eller fremstilling – i det væsentlige lukke kredsløbet – ved at tilbagekøbe lignende varer, lavet af vores eget genbrugte plastaffald.

Mere fra...

25.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Massimo Battaini er ny CEO for Prysmian

24.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian investerer 1,8 mia. euro i kapacitetsudvidelse frem mod 2027

20.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Sirocco fiberkabler nu med 50-års levetid

12.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian partner op med project44 omkring skibsfragt

06.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian offentliggør 2023-årsresultat

05.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian skal kable Eastern Green Link 2