Prysmian udgiver en integreret 2022 årsrapport

Udkommer til marts 2023

For at foregribe kravene til det nye EU-direktiv for bæredygtig rapportering under navnet Corporate Sustainability Reporting Direktiv (CSRD), arbejder vi på at udgive vores første integrerede årsrapport til marts 2023. Den integrerede rapport vil omfatte både de certificerede finansielle og ikke-finansielle data, der tidligere blev udgivet i en separat bæredygtighedsrapport.

Da ESG allerede er integreret i Prysmians forretningsmodel og værdikæde, giver det god mening at offentliggøre disse data ved siden af de finansielle nøgletal i samme dokument. Dette skaber en unik og effektfuld historie om koncernen som en katalysator for energiomstillingen og digitalisering af samfundet.

Prysmian Group vil fortsat på frivillig basis offentliggøre en separat bæredygtighedsrapport, med ESG-informationer udarbejdet på basis af GRI-standarder i et interaktivt digitalt format. Dertil vil koncernen også fortsætte med at udgive en SASB- og TCFD-rapport til 2022.

"Ved at integrere selskabets to rapporteringsformer et år forud for EU-kravet, bliver vores bæredygtige forpligtelse forstærket samt mål og præstationer bliver mere tydelige.” udtaler Maria Christina Bifulco,  Chief Sustainability Office hos Prysmian Group

Om CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive er EU’s nye rapporteringsdirektiv om bæredygtighed, som erstatter det nuværende NFRD direktiv. CSRD kræver en mere detaljeret og udvidet rapporting om bæredygtighed baseret på princippet om dobbelt væsentlighed (double materiality) for at rapportere om virksomhedens påvirkninger, risici og muligheder i relation til bæredygtighed. Der skal rappporteres i henhold til TCFD, GHG protokol, EU Taksonomi samt social evaluering af værdikæden via UNGP eller OECD retningslinjer. TIl 2024 kommer der yderligere et andet set af rapporteringkrav. 

Vores proces  

Selve integrationen kræver oprettelse af et tværfunktionelt team, med ekspertise fra økonomi, bæredygtighed, kommunikation, HR, IT og EHS. Sammen udvikler de en robust proces til indsamling af data og udarbejdelse af den integrerede rapport. Processen understøttes med ad-hoc træning, bredere ansvarlighed på tværs af organisationen og enkelte lande.

Som følge heraf vil de første kapitler af den integrerede 2022 årsrapport, indeholde ikke-finansielle oplysninger. Et helt nyt kapitel dedikeret til Prysmian Groups forretningsstrategi, vil fremhæve hvordan de ikke-finansielle resultater er vigtige for at nå FN klimamål, øge selskabets værdi og fastholde den ledende markedsposition.

Den integrerede 2022 årsrapport bliver designet til at blive læst af alle interessenter, mens den tidligere årsrapport hovedsageligt var rettet mod det finansielle samfund. 

Læs mere om vores bæredygtighedsaktiviteter og resultater på vores hjemmeside.

TIlmeld dig vores nyhedsbrev her

Følg os på Linkedin

Mere fra...

25.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Massimo Battaini er ny CEO for Prysmian

24.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian investerer 1,8 mia. euro i kapacitetsudvidelse frem mod 2027

20.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Sirocco fiberkabler nu med 50-års levetid

12.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian partner op med project44 omkring skibsfragt

06.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian offentliggør 2023-årsresultat

05.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian skal kable Eastern Green Link 2