Sådan skal du forholde dig til coronavirus, som virksomhedsejer med ansatte

Som ejer af en virksomhed, er du nok ekstra bekymret i disse tider over de konsekvenser, som coronavirus kan have for din virksomhed. At skulle sende medarbejdere hjem er slemt nok i sig selv, men hvad med de økonomiske konsekvenser, som ingen kunder og manglende varer, kan forårsage? Selvom det endnu ikke vides, hvordan coronavirus kommer til at påvirke netop din virksomhed, har vi i dette blogindlæg prøvet at give svar på nogle af de mange spørgsmål, du som virksomhedsejer må stå inde med. Svarene er baseret på baggrund af regeringens anbefalinger.

26.03.2020

Sponseret

Maria Nielsen, Billy

Skal jeg sende alle mine ansatte hjem?

Idet antallet af smittede er steget markant over de seneste par dage, opfordrer regeringen virksomheder til at sende deres medarbejdere hjem. Det betyder, at de medarbejdere som kan arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie, som udgangspunkt skal blive hjemme. Det betyder også, at hvis dine medarbejdere kan arbejde hjemmefra, opfordres du til at sende dem hjem. Da det er en opfordring og dermed ikke et krav, så er det op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvorvidt medarbejderne skal sendes hjem.

Skal mine hjemsendte medarbejdere have løn?

Ja, dine medarbejdere skal stadig have løn. Når du som arbejdsgiver beder dine medarbejdere om ikke at møde på arbejde, skal du stadig betale fuld løn. De medarbejdere, som er syge under karantæneperioden og derfor ikke kan arbejde hjemmefra, skal stadig have udbetalt løn, da de fortsat har ret til løn under sygdom.

Men hvad nu hvis aktiviteten i min virksomhed har ligget stille på grund af manglende leverancer? Hvis det er tilfældet, kan du på lovlig vis sende dine medarbejdere hjem uden løn, hvis dette står skrevet i den gældende overenskomst. Står dette ikke skrevet i den gældende overenskomst, skal de hjemsendte medarbejdere stadig have løn.

Kan jeg som privat virksomhed få lønkompensation til mine medarbejdere?

Regeringen har lavet en midlertidig lønkompensationsordning til de økonomisk hårdt ramte private virksomheder grundet coronavirus. Ordningen gælder de virksomheder, som står til at afskedige 30% af deres ansatte eller mere end 50 ansatte. Kompensationsordningen skal resultere i, at virksomheder kan hjemsende deres ansatte med løn i stedet for at afskedige dem. Kompensationsordningen gælder fra 9. marts til og med 9. juni 2020.

Det vil sige, at står din virksomhed til at afskedige mere en 30% af dine ansatte eller mere end 50 ansatte, kan du få lønkompensation. Din virksomhed kan få kompensation svarende til 75% af de samlede lønudgifter til de fastansatte, som står til at blive afskediget. Dog må det maksimalt være 23.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. Til de timelønnede ansatte, som står til at blive afskediget, kan din virksomhed få kompensation svarende til 90%. Her må det maksimalt være 26.000 kr. pr. måned pr. timelønnet ansat.

Dine ansatte behøver ikke at være fuldtidsansatte for at få kompensation.

Ansøgning til lønkompensation forventes at åbne i løbet af uge 13.

Kan min virksomhed få lønkompensation, hvis jeg kun har én ansat?

Ja, det kan du. Hvis du i din virksomhed kun har én ansat, så svarer det til 100% af dine ansatte. Derfor er du også omfattet af ordningen og kan dermed få lønkompensation.

Hvis du er selvstændig og ikke har nogen ansatte, så er du ikke omfattet af ordningen.

Kan min virksomhed for kompensation for aflyste arrangementer?

De virksomheder som har været nødsaget til at aflyse arrangementer med flere end 1000 deltagere, kan søge om kompensation. Dette er også gældende ved arrangementer med mere end 500 deltagere, som er målrettet særlige risikogrupper. De arrangementer, som man kan få kompensation for, skulle være afholdt i perioden 6. marts til 31. marts 2020. Det, du kan få kompensation for, er tab af indtægter, honorar til kunstnere, reklameindtægter, salg af mad og drikke osv.

Kompensationen må dog på ingen måde resultere i en fortjeneste.

Som følge af statsministerens pressemøde d. 11 marts overvejes det om, hvorvidt kompensationsordningen skal justeres.

Hvis jeg ejer en café, restaurant mv., skal jeg så lukke?

Nej, du behøver ikke at lukke. Regeringen opfordrer dog til, at man ikke samler mere end 100 mennesker indendørs. Derudover er det en god idé at sørge for, at der er god plads mellem gæsterne for at undgå smitte.

I begyndelsen af uge 12 vil regeringen udstede et forbud mod samling af mere end 100 mennesker, når hastelovgivningen er trådt i kraft.

4 gode råd til dig, som ejer en virksomhed

  • Forsøg så vidt muligt at afholde møder over f.eks. telefon eller skype. Kræver mødet fysisk tilstedeværelse, så forsøg at begrænse antallet af mødedeltagere.

  • Send dine medarbejdere hjem, så risikoen for smitte mindskes. Desto flere der samles, jo større er risikoen for smitte.

  • Hold dig opdateret om situationen, og følg altid myndighedernes anvisninger.

  • Følg Sundhedsstyrelsens råd om god hygiejne og begrænsning af fysisk kontakt. Du kan læse mere om, hvordan du beskytter dig selv og andre her.

09.12.2020Billy

Sponseret

Billy lancerer ny og forbedret mobil-app: Tag regnskabet med på farten

09.12.2020Billy

Sponseret

Billy lancerer ny og forbedret mobil-app: Tag regnskabet med på farten

09.12.2020Billy

Sponseret

Billy lancerer ny og forbedret mobil-app: Tag regnskabet med på farten

28.04.2020Billy

Sponseret

Integrér dit regnskab med din bank - opdateret CSV-import i Billy

22.04.2020Billy

Sponseret

Lav din bogføring på farten - opdatering af Billys mobil-app

14.04.2020Billy

Sponseret

Slip for at indtaste data fra dine bilag med Billy