Tre trin til at undgå skader ved elektriske fejl

Sikre og pålidelige elektriske systemer er vigtigere end nogensinde. Fejl og mangler kan skade både mennesker, udstyr og indtjeningen. Energiteknologivirksomheden Eaton giver tre tips til, hvordan risikoen for elektriske fejl kan minimeres med digitale afbrydere.

Foto: Eaton

Fejl i elektriske systemer kan hurtig blive en dyr fornøjelse. Selv mindre forstyrrelser kan genere driften eller lukke den helt ned i perioder. Samtidig er der risiko for at elektrisk udstyr tager skade. Endelig kan fejl og nedbrud på systemerne føre til alvorlige arbejdsulykker. Derfor er det afgørende, at kommercielle og industrielle bygninger sikrer sig mod elektriske fejl.

Sikkerhedsstyrelsens seneste opgørelse viser, at der i 2022 blev indrapporteret 118 hændelser i form af ulykker og nærved-hændelser på elektriske anlæg. Her var 32 personskader, hvor ni personskader skyldes lysbueskader, og 23 skyldes elektriske stød. Langt de fleste personskader (19) var relateret til hændelser på LV-kabler, mens hovedparten af de materielle skader (33) var relateret til elbrand i kabelskabe.

Ifølge Brian Gravenhorst, Application Engineer hos Eaton Danmark, er der meget virksomheds- og bygningsejere selv kan gøre for at mindske antallet af ulykker. Fx ved at reducere risikoen for kortslutning, overbelastning og lysbuer. Her spiller digitale afbrydere en central rolle. 

"For at beskytte mod kortslutninger, overbelastning og i værste fald personskader er det vigtigt at sikre sig, at alle afbrydere er installeret og vedligeholdt korrekt, samt at de opfylder alle standarder på området. For at opnå den bedst mulige sikkerhed bør du desuden benytte de mest avancerede digitale afbrydere på markedet, da de overholder mere end blot minimumskravene," siger Brian Gravenhorst, Application Engineer, Eaton Danmark. 

Eaton har udgivet et whitepaper om, hvordan kommercielle og industrielle bygninger kan sikre sig mod elektriske svigt. Der er især tre områder man bør holde sig for øje og kontrollere for at øge den elektriske sikkerhed.

1. Reducer risikoen for menneskelige fejl

Den mest almindelige årsag til ulykker er, når de fem sikkerhedsregler for arbejde med elektriske systemer ikke bliver overholdt. Så sørg for, at følgende trin følges: 

1. Frakobl enheden fra elektrisk strøm fuldstændig. 

2. Sørg for, at enheden ikke kan tændes igen ved et uheld. 

3. Sørg for, at enheden ikke længere er strømførende.

4. Sørg for, at enheden har korrekt jordforbindelse.

5. Afdæk eller beskyt alle komponenter i nærheden for at forhindre utilsigtet berøring.

2. Invester i mere sikkerhed, end loven kræver

Minimumskravene til afbrydere er defineret i produktstandarden IEC/EN 60947. Digital teknologi gør det imidlertid muligt at øge beskyttelsesniveauerne udover de krav, der er specificeret i de relevante standarder. Elektroniske koblingsenheder i avancerede digitale afbrydere giver ikke kun nøjagtig afbrydelse, der øger sikkerheden, de kan også give information om den aktuelle status, alarmer, fejlmeddelelser og måledata.

3. Afbrydere reducerer omkostningerne

Nogle virksomheder vælger smeltesikringer frem for afbrydere på grund af lavere omkostninger. På længere sigt kan det dog ende med at blive en dyrere løsning. Investering i moderne, digitale afbrydere som fx Eatons digit/ale NZM maksimalafbryder kan både forenkle og reducere omkostningerne til vedligeholdelse og forbedre effektiviteten af hele virksomheden. Samtidig gier digitale afbrydere ekstra beskyttelse til medarbejdere og reducerer nedetid. Opgradering til den nyeste teknologi kan med andre ord gøre bygningen mere sikker, pålidelig og omkostningseffektiv.

Endelig bør digitale afbrydere ifølge Brian Gravenhorst også udstyres med Eatons Arcflash Reduction Maintenance (ARMS) system. Den næsten øjeblikkelige reaktionstid reducerer lysbueenergien og mindsker dermed faren for personskade betydeligt. 

Læs mere i Eatons whitepaper.

Mere fra...

02.07.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Ny rapport afslører udfordringer for tovejsopladning af elbiler i Europa

20.06.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Eaton og CTS Nordics giver økonomisk saltvandsindsprøjtning til NordicEPOD

18.06.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Vidste du, at elektriske fejl er størst under vedligeholdelsesarbejde?

06.06.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Nyt UPS-system skal reducere store datacentres CO2-forbrug

04.06.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Eaton slår dørene op til sin første CO2-neutrale UPS-fabrik i verden

30.05.2024Eaton Electric Danmark

Sponseret

Tre trin til at undgå skader ved elektriske fejl