Vi tilbyder EPD'er for populære kabeltværsnit

Produktspecifikke miljøvaredeklarationer

Værdiskabelse er centralt for Prysmian Group.Derfor har vi valgt at investere penge og ressourcer i at udarbejde miljøvaredeklarationer i form af EPD'er for en række af vores mest populære kabeltværsnit. 

Vores bæredygtige håndaftryk er den bæredygtige merværdi i form af LCA-dokumentation, vi som producent tilbyder dig som kunder - og som du kan benytte direkte i forbindelse med dit bæredygtighedsarbejde.

Værdien af en EPD

Vores standardiserede, vidensbaserede og 3.parts verificerede miljøvaredeklarationer (EPD'er) kan benyttes til flere formål såsom:

 • sammenligning med tilsvarende EPD'er i forbindelse med sourcing og indkøb 
 • dokumentation til bæredygtighedscertificering af hele byggerier i henhold til LEED, BREEAM, DGNB
 • dokumentation i forbindelse med udbudsmaterialer med mere
 • dokumentation af miljøpåstande


Bemærk, at ikke alle EPD'er er sammenlignelige ! Kig efter hvem der har udstedt EPD'en for at finde frem til hvordan den er opbygget og om den er i henhold til EN 15804:2012 + A2:2019 retningslinjer, der kræver at en sammenligning skal være baseret på produktets anvendelse i byggeri (byggeniveau) og impakten heraf for hele dets livscyklus. 

Det er således en forudsætning for en sammenligning af EPD'er er udarbejdet i henhold til samme produktkategori eller cPCR (Product Category Rules).

Vores prioritering

Hos Prysmian Group Danmark vil vi gerne gå foran og være åbne omkring indholdet af vores kabelprodukter.  At have en EPD viser, at vi prioriterer miljø og klima og ønsker at gøre en forskel. Internt er LCA-analysen også et vigtigt redskab for vores videre produktudvikling og reduktion af produkternes fodaftryk. 

Vi har modtaget mange forespørgsler om produktspecifikke EPD'er og fornemmer at vores kunder vil værdsætte denne type dokumentation. Specielt i forbindelse med kunder såsom rådgivende arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer, som har brug for at minimere CO2 belastningen og bygge miljøvenligt.  

Gratis download af EPD'er

På vore hjemmeside kan du finde og gratis downloade de miljøvaredeklarationer  i form af produktspecifikke EPD'er som vi i første omgang har udarbejdet for de mest populære kabeltværsnit til Easy Strip, Afumex Plus, Slim Line, HIK-AL-S PE samt PEX-AL-S.   Tilmeld dig vores lokale nyhedsbrev for at blive opdateret omkring nye EPD'er. Disse inkluderer for eksempel:

 • Easy Strip 500 V (1,5 + 2,5 mm)
 • Slim LIne  (1,5 + 2,5 mm)
 • Afumex Plus  (1,5 + 2,5 mm)
 • Aceflex Eco Cable 1 kV (3x tværsnit)
 • HIK-AL-S 1 kV (4G150)
 • PEX-AL-S 1 kV (4x240) 

Opbygning af vores EPD'er

Forkortelsen EPD står for Environmental Product Declaration, der herhjemme omtales som en miljøvaredeklaration. Det er et kortfattet og 3.parts verificeret dokument, der opsummerer miljøprofilen for et færdigt kabel, på en vidensbaseret, standardiseret og objektiv måde.

Kravene til hvordan vores EPD er udarbejdet, er specificeret i standarden ISO-14025 type III samt EN 15804:2012 +A2:2019 og er udarbejdet på baggrund af en livscyklusanalyse (LCA) i henhold til ISO-14040-14044 mens indholdet er i overensstemmelse med krav og retningslinjer til ISO-1402. Yderligere er de underlagt produktkategorien cPCR (Product Category Rules) for kabler og ledninger NPCR 027.2022 del B.

Det er altså en standardiseret metode til at levere information om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering og miljøpåvirkning samt anvendelse og bortskaffelse af det specifikke kabel. En livscyklusvurdering kortlægger kablets miljøegenskaber over hele dets livsforløb - hvilket i princippet svarer til en fuld EPD fra fra vugge til grav.  

Efter 22.juli 2022 skal en EPD obligatorisk indeholde input til alle produktspecifikke livscyklusstadier, som følgende:

 • Produktfasen (A1-A3) omhandler tilvejebringelsen af råmaterialer, transporten til produktionsstedet og fremstillingsfasen (vugge til port).
   
 • Byggeprocesfasen (A4-A5) omhandler transport fra produktionsstedet til byggepladsen samt byggeprocessen på pladsen.
   
 • Brugsfasen (B1-B7) omhandler miljøpåvirkningen i brugsperiode, inkl. vedligeholdelse, reparationer eller udskiftninger.
   
 • Endt levetid (C1-C4) omhandler virkningerne af demontering eller nedrivning, transport til affaldsbehandling samt bortskaffelsesprocesser.
   
 • Genbrug, genvinding- eller genanvendelse potentiale (D).

Mere fra...

25.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Massimo Battaini er ny CEO for Prysmian

24.04.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian investerer 1,8 mia. euro i kapacitetsudvidelse frem mod 2027

20.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Sirocco fiberkabler nu med 50-års levetid

12.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian partner op med project44 omkring skibsfragt

06.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian offentliggør 2023-årsresultat

05.03.2024Prysmian Danmark

Sponseret

Prysmian skal kable Eastern Green Link 2