Advokater styrer energiforbruget og sparer 300.000 kr om året

Plesner Advokater reducerer det skjulte energispild i deres moderne kontortårn. Et nyt styringsværktøj skaber årlige besparelser på 300.000 kr. og fjerner 70 tons C02 fra miljøet.

Med et BMS-systemet fra Schneider Electric kan Plesner Advokater se frem til at spare 100.000 kWh årligt på energiregningen og reducere fjernvarmeforbruget med 240 mWh i deres moderne kontorbygning i København..

Det er en udfordring, at sænke energiforbruget i en moderne, højisoleret bygning fra 2004 med et moderne ventilations- og varmeanlæg og nye lyskilder med lavt strømforbrug. Ikke nogen klar vindersag, men det kan lade sig gøre.

Plesner Advokater indgik som led i virksomhedens samlede klimapolitik et samarbejde med energispecialisten Schneider Electric om at kortlægge skjult energispild i advokaternes domicil og efterfølgende at sænke energiforbruget og CO2-udledningen fra den ikoniske bygning på Københavns havnefront.  Efter et helt års drift taler 2011-tallene for sig selv.

Plesner Advokater sparer nu hvert år over 300.000 kr., ligesom miljøet hvert år skånes for 70 tons C02. Det er resultatet af varige el-besparelser på 100.000 kWh årligt og et fjernvarmeforbrug reduceret med 240 mWh, som samarbejdet har medført.  Det har i høj grad handlet om at skrue ned for det skjulte energiforbrug baseret på analyser og driftsoptimering af de tekniske installationer. Det har ført til de konstruktive og økonomisk fordelagtige løsninger. 

- Bygningen havde som udgangspunkt et meget tilfredsstilende indeklima, men alligevel kan ventilationen nu i højere grad reguleres rum for rum efter den belastning, der måles via vandindholdet i luften. Samtidig udnyttes de lavere udetemperaturer til frikøling i løbet af året, ligesom solafskærmningen nu tids- og behovstyres alt efter, om lokalerne er i brug eller ej, siger salgschef Peter Giliamsen fra Buildings Business i Schneider Electric, og fortsætter:

- Alt i alt har vi koncentreret os om at afsløre det skjulte energispild og kortlægge det reelle behov for ventilation og temperaturregulering. Den viden er basis for varigt at kunne sænke energiforbruget. 

Web baseret energistyring

Det hele styres via en webbaseret BMS-løsning (Building Management System), der bl.a. udløser alarmer, hvis el- og varmeforbruget forekommer unormalt højt op i dele af bygningen. Schneider Electric overvåger energiforbruget på månedsbasis og udarbejder rapporter for at sikre, at de beregnede energibesparelser faktisk opnås. Det sker via en fælles web-adgang, som også gør det muligt for husets egne teknikere at fjernbetjene CTS-anlægget. De foreløbige resultater i den treårige aftale mødes med stor tilfredshed hos advokatfirmaet.

- Pengene til Schneider Electric-projektet er givet godt ud. Ikke mindst fordi vores teknikansvarlige nu i langt højere grad har adgang til et styringsværktøj, som bl.a. gør det nemmere at behovsstyre ventilation og køling samt systematisk at lade solafskærmningen modvirke varmetab om natten og overophedning om dagen, siger servicechef Anne Mette Lykkeberg.

Mere fra...

27.02.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Skru op for hyggen og ned for standby-forbruget med den nye Wiser-lysdæmper fra Schneider Electric

26.02.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Schneider Electric-boss er træt af at høre om vindmøller

31.01.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Talentskud spirer hos Schneider Electric

26.01.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Schneider Electric er kåret som en af verdens mest bæredygtige virksomheder i 2024

05.01.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

LK FUGA Inspirationskatalog

21.12.2023Schneider Electric A/S

Sponseret

Schneider Electric præsenterer det nye LK FUGA® Inspirationskatalog