ANSELL tildelt sølvvurdering fra EcoVadis

Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at Ansell har fået tildelt en EcoVadis-sølvmedalje på grundlag af interne og eksterne data fra vores 2021 regnskabsår. EcoVadis er en internationalt anerkendt virksomhed, der foretager bæredygtighedsvurderinger, og som har vurderet 90.000 virksomheder i 2021 inden for fire overordnede emner: Miljø, arbejdsrettigheder og menneskerettigheder, etik og bæredygtige indkøb. Resultaterne af vurderingen placerede Ansell blandt de øverste 25 % af virksomheder, der er vurderet af EcoVadis, og blandt de øverste 6 % af dem, der blev vurderet inden for vores branche.

EcoVadis-vurderinger følger kontrollerbare internationale CSR-standarder, f.eks. Global Compact-principperne, konventionerne i den Internationale Arbejdsorganisation, Global Reporting Initiative-standarderne og ISO 26000. Deres analyser fokuserer på 21 almindeligt anerkendte CSR-kriterier, lige fra styring af miljøvirkninger i forbindelse med drift og produkter til arbejdsbetingelser og bæredygtige indkøb. Formålet med EcoVadis-vurderingsprocessen er at bedømme kvaliteten af en virksomheds forvaltning af bæredygtighed via evidens og screening af uoverensstemmelser. Hver enkelt virksomhed vurderes individuelt på grundlag af strenge valideringsmetoder. De spørgeskemaer, der uddeles til hver virksomhed, er udarbejdet i overensstemmelse med bestemte kontekstbestemte forhold, herunder størrelse, sted og den branche de opererer indenfor. Den udførte analyse og den endelige tildelte bedømmelse vægtes i henhold til dette.

Ansells CEO og Managing Director Neil Salmon glædede sig over sølvvurderingen og sagde, "vi fejrer den indsats, der er gjort af alle i Ansell for at iværksætte målrettede ændringer inden for bæredygtighed. Dette resultat er nået på basis af samlet hårdt arbejde og viser vores virksomheds strategiske dedikation til at beskytte både mennesker og planeten. Vi stopper ikke her; vi vil arbejde videre på at forbedre vores EcoVadis-vurdering i de kommende år og håndtere huller og områder til forbedring, som denne vurdering har udpeget".

14.09.2022Ansell Healthcare Europe NV

Sponseret

ANSELL tildelt sølvvurdering fra EcoVadis