Bæredygtighed i global skala har stor effekt

Hvad kan man som lille firma, by, branche eller land gøre for at tænke mere bæredygtigt? En hel del, hvis indsatsen flugter med FN's 17 Verdensmål. For når indsatsen skaleres op, gør det en forskel for den bæredygtige udvikling.

Uponor bidrager til at sikre et højt niveau i vandkvalitet.

03.05.2023

Sponseret

Uponor

Det bliver ofte fremført, at et lille land som Danmark kun står for en meget lille del af verdens forurening og CO2-udledning. Det er også korrekt, men hvis man lægger klima- og miljøtiltag fra mange lande, forbrugere, virksomheder og brancher sammen, kan det alligevel gøre en forskel.

"Det nytter ikke at gemme sig bag en beskeden størrelse, og da slet ikke for os," fastslår produktchef hos Uponor A/S, Jesper Hansen. "Som leverandør til VVS-branchen og bygningssektoren, er det vores erklærede mål at være førende inden for bæredygtige vandbårende løsninger og derfor har vi defineret syv af de sytten verdensmål, hvor vi kan bidrage mest”

De syv mål i fokus for Uponor A/S:

  • Verdensmål 6:                            Rent vand og sanitet
  • Verdensmål 5 og 8:                   Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 9 og 12:                 Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 11og 13:                Klimaindsats

"Det er de indsatsområder, der matcher direkte med vores ambitioner om at frigøre potentialet i vand og fremme en bæredygtig udvikling," siger Jesper Hansen og tilføjer: "Det er i den forbindelse vigtigt for mig at understrege, at dette arbejde ikke er varm luft, men benhård løsnings- og produktudvikling."

Rent vand og sanitet
Drikkevand er et af de vigtigste mål til at opretholde livet, og Uponor bidrager til at sikre det i alle former for bygninger. Med udvikling, produktion og levering af de mest innovative løsninger på området hjælper Uponor med at sikre et højt niveau i vandkvalitet, stabil vandforsyning og en mere sparsom omgang med ressourcer til varmt vand og opvarmning. Opbygningen af en modstandsdygtig vandværdikæde er hjertet i Uponors forretningsmodel og en hjørnesten i vores moderne samfund.

Anstændige jobs og økonomisk vækst
Udvikling af løsninger, der omgås vores fælles ressourcer med forsigtighed og skåner miljøet, er ikke det samme som at have et godt arbejdsmiljø. Derfor går Uponor en ekstra mil for at tiltrække og fastholde medarbejderne. Det sker blandt andet gennem faste retningslinjer for inklusion, god adfærd og respekt for mangfoldighed. Samtidig forpligter Uponors leverandører og samarbejdspartnere sig til at overholde koncernens adfærdskodeks. Det sikrer transparens og gensidig tillid.

Ansvarligt forbrug og produktion
Arbejdet med at leve til et stort miljøansvar og drive virksomhed på en ansvarlig og transparent måde er en opgave, der aldrig bliver helt afsluttet. Uponor optimerer løbende måden, råvarerne anvendes på, og spild og affald kan hele reduceres yderligere. Ny teknologi og nye metoder flytter konstant grænsepælene, og Uponor tager udfordringen op ved at udvikle produkter, der kan adskilles, genvindes og genbruges. Ved at være meget åbne om det klimamæssige aftryk på produkter og løsninger kan Uponor bidrage til kundernes grønne profil og fremme en positiv udvikling i branchen.

Klimaindsats
Bæredygtighed ligger i Uponors DNA, og en dynamisk miljøstrategi er et kerneelement i virksomhedsstrategien. Uponor er fortalere for FN's Global Compact Business Ambition og har forpligtet sig til Science Based Targets-initiativet, der skal hjælpe med at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C over de førindustrielle niveauer. Ikke baseret på ønsketænkning, men på videnskabelig evidens.

Bæredygtig tankegang fra første færd
Fra anskaffelse af råvarer over design, udvikling og fremstilling til levering og vedligeholdelse har Uponor kontrol med hele produktions- og logistikkæden. Det forpligter til at tænke miljø- og klimaansvar ind fra vugge til grav for produkter og løsninger.  

Men ifølge produktchefen hos Uponor A/S kræver det også en ting mere, som er mindst lige så vigtig.

"Vi skal være ambitiøse! Vi skal turde sætte os store mål, have viljen til at forfølge dem og evnen til at løfte dem. Vi har et erklæret mål om at arbejde hen imod fuld CO2-neutralitet, og vi har sat konkrete tal på vores reduktion af drivhusgasemissioner. Det kommer til at kræve hårdt arbejde, men når det flugter med de internationale mål, giver det god mening og har den største effekt," slutter Jesper Hansen.

Mere fra...

29.04.2024Uponor

Sponseret

Fremtidens fjernvarmeløsning er lige her

28.03.2024Uponor

Sponseret

Plug and play-installationer til DGNB Guld-byggeri

05.02.2024Uponor

Sponseret

Præfabrikerede fjernvarmeunits og VVS-installationer er nøglen til at opretholde effektiviteten

31.01.2024Uponor

Sponseret

Kompakt fjernvarmeunit sparer tid og gavner arbejdsmiljøet

29.11.2023Uponor

Sponseret

Innovativt projekt på Fyn forvandler overskudsvarme til gulvvarme

07.11.2023Uponor

Sponseret

Nyansættelse i Uponor Building Solutions