Bæredygtighedsrapport for 2022: Geberit reducerer sin miljøpåvirkning betydeligt

På blot ét år har sanitetsvirksomheden Geberit formået at mindske sin miljøpåvirkning med 17,1 %. Det fremgår af Geberit-gruppens bæredygtighedsrapport for 2022.

Geberit-gruppen har offentliggjort sin bæredygtighedsrapport for 2022..

I Geberits bæredygtighedsrapport for 2022 bekræftes virksomhedens fortsatte dedikation til at reducere sin miljøpåvirkning og fremme de mere miljøvenlige praksisser:

”Som en markant aktør på markedet har vi et ansvar for at innovere og introducere nye og grønnere løsninger. Selvom 2022 bød på flere udfordringer for mange virksomheder, så forblev vi dedikeret til vores bæredygtighedsstrategi og overgik vores målsætninger. Det har kun inspireret os til at sætte endnu større mål for fremtiden,” forklarer Bent Knudsen, direktør for Geberit i Danmark.

Rapportens nøgletal udleder følgende:

  • Geberit-gruppens samlede miljøpåvirkning er faldet med 17,1 % i 2022. I samme periode steg nettoomsætningen med 4,8 %. Miljøpåvirkningen i forhold til nettoomsætningen faldt derfor med 20,9 %.
     
  • Siden integrationen af den energikrævende keramikproduktion i 2015, er eco-efficiency blevet forbedret med 56,8 %.
     
  • Sammenlignet med det foregående år, var der en markant reduktion på 18,1 % i den absolutte CO2-udledning, hvilket oversteg virksomhedens mål om at reducere emissionerne med 5 % om året.
  • Siden 2015 er vandforbruget i produktionen faldet med 22,4 %.

Innovative løsninger i sanitetsindustrien
Gennem årene har Geberit lanceret adskillige innovative løsninger med betydelig indvirkning på miljøet, herunder en reducering i vandforbruget. Geberit anvender deres eco-design tilgang i alle nye og re-designet produkter for at sikre, at al udvikling af nye

eller eksisterende produkter stemmer overens med principperne for bæredygtighed – i hele produktets levetid. Dertil bliver samtlige produkter vurderet og forbedret med henblik på at reducere vandforbruget.

Et af Geberits kernefokusområder er omhyggelig brug af vand som en værdifuld ressource, både med hensyn til forbruget i produktionen og i brugsfasen. En modelberegning viser, at vandforbruget til toiletskylning er faldet med ca. 80 % siden 1952 – fra 70 liter til 14 liter pr. person pr. dag, takket være vandbesparende produkter som Geberits dobbelt skyl og stop-and-go betjeninger.

“Vi har et langsigtet perspektiv i alle vores bestræbelser. Med næsten 150 års erfaring er vi hos Geberit dedikeret til at udvikle løsninger, partnerskaber og produkter, der vægter kvalitet, pålidelighed og det miljømæssige ansvar højt,” siger Bent Knudsen, direktør for Geberit i Danmark

Geberit har allerede sat nye bæredygtighedsmål for at opnå yderligere fremskridt. Med den nye CO2-strategi er Geberits mål på mellemlang sigt at reducere CO2-udledningen med 5 % årligt i forhold til nettoomsætningen, svarende til en relativ CO2-reduktion på 80 % i 2035 sammenlignet med referenceåret 2015.

Du kan finde mere information her.

Sådan måler vi
Det Schweiziske Føderale Kontor for Miljø udarbejdede i 1990 ’the Ecological Scarcity Method’ også kendt som UBP-metoden (Eco-points), som senest er blevet opdateret i 2021. Metodens popularitet er nu stigende blandt lande og virksomheder uden for Schweiz.

Metoden giver virksomheder mulighed for at træffe beslutninger baseret på miljøpåvirkningen af deres produkter, virksomhed eller økonomi. Den bruger en punktskala til at præsentere påvirkningen med hensyntagen til emissioner, ressourceforbrug og affald i Eco-points (UBP). Metoden tager højde for emissioner i luft, vand og jord, ressourcer som energi, vand og arealanvendelse samt affald.

Vægtningen af metoden er baseret på miljøpåvirkningens skadelighed sammenlignet med en referenceværdi samt afstanden fra den tilladte grænse og stoffernes skadelighed. Metan er mere skadeligt end CO2, og stoffer, der forårsager skade selv i små mængder, tillægges større vægt end dem, der kun forårsager skade i høje doser.

Mere fra...

04.06.2024Geberit A/S

Sponseret

Geberit fejrer jubilæum med morgenbrød i alle grossistbutikker

03.04.2024Geberit A/S

Sponseret

Nyt gulvstående toilet fra Ifö: Øger effektiviteten og reducerer støj

25.03.2024Geberit A/S

Sponseret

Fem gode grunde til, at forbrugerne stadig vælger Geberit AquaClean:

05.03.2024Geberit A/S

Sponseret

40 procent hurtigere installation . 10 gange bedre skylleevne

12.02.2024Geberit A/S

Sponseret

70 procent af verdens befolkning vasker sig efter toiletbesøg, og det er der flere gode grunde til

31.01.2024Geberit A/S

Sponseret

Pladsbesparende afløbssystem fra Geberit til fremtidens etagebyggerier