Bedre luftkvalitet: Vi introducerer Geovent GFC-filterenhed

At hæve de globale luftkvalitetsstandarder er blevet et stadig mere centralt anliggende.

15.11.2023

Sponseret

Lise Cramer, Geovent

Efterspørgslen efter avanceret luftrensningsudstyr er stigende, hvilket afspejler den stigende betydning af ren luft over hele kloden.

Som svar på denne voksende efterspørgsel præsenterer Geovent den innovative GFC-filterenhed. Denne effektive løsning er designet til at rense afkastluft, indsugningsluft og cirkuleret luft for at eliminere giftige gasser, lugte, aerosoler og flygtige organiske forbindelser (VOC), der stammer fra industrielle produktionsprocesser.

GFC-enheden anvender en sikker fremgangsmåde, hvor luften ledes gennem en seng af aktive kul-piller, med en samlet vægt på mellem 75 og 300 kg. Denne omhyggelige proces renser luften for uønskede elementer. Ved at koble GFC-enheder i serie opnår luftrensningen bemærkelsesværdige effektivitetsniveauer. Varigheden af kontakten mellem luft og aktivt kul har direkte indflydelse på, hvor grundig rensningsprocessen er.

Effektiviteten af rensningsprocessen afhænger af egenskaberne ved det aktive kul. Specifikke konfigurationer, såsom imprægnering, kan anvendes på pillerne for at målrette og neutralisere farlige stoffer, herunder kviksølv.

Geovents GFC filterenhed er en økonomisk, levedygtig og effektiv løsning. Ud over de imponerende filtreringsegenskaber har den en energieffektivitet, der er i tråd med bæredygtig praksis. Herved kan vi tilbyde en løsning med ren luft og samtidig optimere ressourceforbruget.

Hvis du har mindre belastninger af VOC'er eller andre stoffer, kan vi tilbyde andre løsninger med rensning ved hjælpe af aktivt kul – både faste eller mobile løsninger.

Mere fra...

30.11.2023Geovent

Sponseret

Business Viborgs Årspris gik til Geovent A/S

24.11.2023Geovent

Sponseret

Geovent A/S vinder Business Viborg’s Årspris

23.11.2023Geovent

Sponseret

Byggeriet er i gang!

15.11.2023Geovent

Sponseret

Bedre luftkvalitet: Vi introducerer Geovent GFC-filterenhed

15.11.2023Geovent

Sponseret

Spændende samarbejde hos Enterprise: Prioritering af sundhed og sikkerhed med innovative løsninger

14.11.2023Geovent

Sponseret

Brevo BV: En historie om succes inden for Industriel Ventilation