Beskyttelse af det rene drikkevand

Forbrugere i et moderne samfund forventer rent drikkevand. Det tappes dagligt direkte fra vandhanen, anvendes til madlavning samt til vask og rengøring.

Men de seneste års alvorlige drikkevandsforureninger har sat fokus på beskyttelse af det rene drikkevand.

I 2008 blev store dele af Køge ramt af en meget alvorlig bakteriologisk forurening af drikkevandet, forårsaget af en teknisk fejlkobling mellem renseanlægget og drikkevandssystemet. En forurening som har kostet det danske samfund adskillige millioner kroner.

Drikkevand bliver i dag betragtet som en fødevare, der ikke må indeholde sundhedsfarlige stoffer, der i værste fald kan være livstruende for mennesker. Derfor er den europæiske norm for korrekt sikring af drikkevandsanlæg, EN-1717, i dag indført i DS og det danske Bygningsreglement.

Omkring 90 % af alle drikkevandsforureninger i Danmark skyldes fejlinstallationer og manglende tilbagestrømningssikringer så dette er et stort vækstområde for Honeywell, ikke blot i Danmark men i hele Europa siger Uffe Ehlers fra Honewell A/S.

De danske vandforsyninger opdaterer deres vandregulativer og stiller krav til de Aut. VVS-installatører omkring korrekt sikring og løbende kontrol af drikkevandsinstallationer og montering af tilbagestrømningssikringer. Specielt på de risikobetonede anlæg som fabrikker, renseanlæg, landbrug, laboratorier, vaskeanlæg m.v.

De danske VVS brancheorganisationer har ligeledes sat fokus på området og afholder løbende temamøder om blandt andet sikring imod tilbageløb.

Honeywell er blandt de førende producenter af tilbagestrømningssikringer i Europa og har som producent påtaget sig ansvaret med at beskytte drikkevandet ved hjælp af vores tilbagestrømningssikringer, som dækker alle 5 mediumkategorier indenfor sundhedsfare og lever derved op til nutidens strenge krav.

På VVS’13 introducerer vi helt nye typer af tilbagestrømningssikringer:

CBU er en ny serie af kombinerede luftgab og trykforøgeranlæg til sikring af landbrug, rensningsanlæg, biogasanlæg, laboratorier og regnvands-anlæg i henhold til EN-1717/mediumkategori 5. (højeste sikringsklasse)

BA (TBS) løsninger til normale vandinstallationer samt til byggevand og permanente tilslutninger til lukkede varmeanlæg i henhold til
EN-1717/mediumkategori 3 og 4.

RV kontrollerbare kontraventiler og vandmålerforskruninger i henhold til EN-1717/mediumkategori 1 og 2.

Herudover præsenterer vi nye løsninger inden for vand, varme og komfort.

Nye Kombi Pro strengreguleringsventiler, design radiatortermostater, selvskyllende si-systemer og flowmålere med M-bus kommunikation til registrering af vand- og varmeforbrug.

For yderligere information:

Honeywell A/S
Uffe Ehlers
Account Manager, vand- & varmeprodukter
Mobil: +45 31 27 06 32
E-Mail: uffe.ehlers@honeywell.com

08.03.2013Honeywell

Sponseret

Beskyttelse af det rene drikkevand