Dét skal du vide om brug af gulpladebiler

Håndværkere har ofte moms- og skattespørgsmål vedrørende brug af gulpladebiler. De fleste vil dog kunne benytte gulpladebiler til mere, end de nok er klar over. Vi kigger nærmere på brug af gulpladebiler til private formål, køb af dagslicenser og muligheder for bil i virksomheden.

Hvad kan jeg bruge min gulpladebil til? Og hvad er de moms- og skattemæssige detaljer, som jeg skal være opmærksom på? Disse to spørgsmål spørger mange håndværkere ofte sig selv om. Den juridiske vejledning til gulpladebiler fra SKAT fylder en mindre telefonbog. Det er ikke fordi, at skattemyndighederne prøver at gøre reglerne uigennemskuelige, men derimod fordi at der er så mange detaljer, som spiller ind omkring brug af gulpladebiler.

Konsekvenserne ved eventuelle fejltrin er (desværre) noget mere ligetil: Du kan risikere ekstra afgifter, skatte- og momsregninger og i visse tilfælde bødestraffe. BDO har udarbejdet en række vejledninger til brug af gulpladebiler. Her opsummerer vi kort nogle af de vigtigste detaljer, du bør kende til.

De overordnede kategorier for gulpladebiler

Moms- og skattemæssigt inddeles gulpladebiler i almindelige gulpladebiler og specialindrettede biler.

Forskellen på de to er, at specialindrettede biler ikke kan bruges som alternativ til en privat bil. Som oftest er det fordi, at bilen eller varevognen essentielt er et rullende værksted, der ikke egner sig til andet end erhvervstransport.

For begge kategorier er det, hvis bilen udelukkende (100 procent) bruges til erhvervskørsel, muligt at udnytte fuld fradragsret for moms forbundet med bilens anskaffelsespris og driftsudgifter. Hvis bilen bruges til erhvervsdrift af en medarbejder, skal medarbejderen ikke beskattes efter reglerne ”fri bil”.

Hvis gulpladebiler omvendt bruges til privat kørsel, vil det lede til moms- og skattemæssige konsekvenser for både virksomheden og pågældende medarbejder.

Hvad tæller som erhvervsmæssig kørsel og brug?

Der er generelt tale om arbejdsrelateret (erhvervsmæssig) kørsel, hvis der køres mellem arbejdssteder. Med andre ord, er kørsel som til og fra hjem og arbejde anset som privat kørsel. Det samme gælder private indkøb, kørsel af børn til skole og fritidsaktiviteter mv.

Der er dog særtilfælde. Eksempelvis er kørsel til og fra hjem og arbejde erhvervsmæssig, hvis kørslen sker:

· Til skiftende arbejdspladser · I forbindelse med erhvervsmæssig kørsel den efterfølgende dag (25-dages-reglen)

· Ved tilkaldevagt.

Der er samtidig specielle regler, som dikterer, hvor en gulpladebil kan og skal befinde sig, hvis den eventuelt anvendes af en medarbejder. Her vil der, hvis den befinder sig uden for medarbejderens bopæl uden for normal arbejdstid, være krav om at kunne dokumentere en fuld og korrekt ført kørebog ved forespørgsel.

Ellers vil det som udgangspunkt formodes, at bilen står til rådighed privat. I den forbindelse er det vigtigt at sørge for at det er råderetten, der beskattes - ikke den faktiske brug.

Dagsbeviser

Gulpladebiler kan benyttes til privat kørsel, hvis der købes et dagsbevis. Det er en populær løsning, og der blev købt i alt 89.500 dagsbeviser i 2019.

Med et dagsbevis kan en gulpladebil blive ’hvid’ for en dag. Dermed kan gulpladebilen bruges, når der fx er brug for en lidt større bil.

Der kan købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår (1. januar til og med 31. december). Dagsbeviserne kan købes for enkeltstående dage eller for flere dage i træk. Der gælder ingen restriktioner i den retning. Et dagsbevis gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59.

Gardér dig mod vanvidskørsel

Den 31. marts trådte der en ny lov om vanvidskørsel i kraft, som skærper straffen. Fremadrettet kan politiet beslaglægge et køretøj, der har kørt 100 procent for stærkt i forhold til fartgrænsen, over 200 km/t eller i en situation, hvor føreren har kørt med en promille på over 2.0.

Reglerne gælder også for gulpladebiler, og det kan mærkes. Tidlige beregninger viser, at over halvdelen af de biler, der konfiskeres, føres af andre end bilens ejer. Hvis en medarbejder sidder bag rattet ved vanvidskørsel, kan din virksomhed risikere at stå med ansvaret for eventuelle skader på bilen samt tab i forbindelse med konfiskation af bilen.

Hos BDO har vi udarbejdet en skabelon for en aftale, som kan præsenteres for medarbejdere, der ved underskrift selv tager ansvaret for eventuelle regninger og omkostninger, hvis de kører vanvidskørsel i en gulpladebil. Læs mere om det her.

Mere fra...

25.09.2023BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Tre gode grunde til at omfavne ESG og bæredygtighed i din virksomhed

25.11.2022BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Publikation om den nye bogføringslov

29.03.2022BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Selvstændige med leaset firmabil risikerer skatteregning

13.10.2021BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Hvornår er en gulpladebil specialindrettet?

07.10.2021BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Sørg for at få brugt håndværkerfradraget i år

Dét skal du vide om brug af gulpladebiler

02.06.2021BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret