Tre gode grunde til at omfavne ESG og bæredygtighed i din virksomhed

En række EU-direktiver skærper i fremtiden kravene til virksomhedernes evne til at levere data på ESG-området. Især i takt med at det nye direktiv om Bæredygtighedsrapportering (CSRD) træder i kraft, vokser krav og forventninger - også til de små og mellemstore virksomheder i Danmark.

De nye, skærpede krav medfører, at det bliver forretningskritisk for stort set alle virksomheder – store som små - at arbejde med ESG-nøgletal og -rapportering.

Det er derfor en god idé allerede at begynde nu at overveje, om og hvordan jeres virksomhed lever op til de krav, der stilles til bæredygtighed. Dette inkluderer kravene til indhold og format for rapportering om bæredygtighed, som vil blive obligatoriske for mange virksomheder i fremtiden.

Hvad står ESG for?

ESG står for "Environmental, Social, and Governance," og det refererer til en ramme for at vurdere bæredygtige og ansvarlige praksisser i erhvervslivet. Her er en kort forklaring af hver komponent:

· Environmental: Området fokuserer på, hvordan en organisation påvirker miljøet. Det inkluderer spørgsmål om klimaændringer, udledning af drivhusgasser, forvaltning af naturressourcer, energieffektivitet og andre miljøaspekter.

· Social: Dette aspekt handler om, hvordan en organisation påvirker samfundet og menneskene i det. Det inkluderer spørgsmål om arbejdstagerrettigheder, mangfoldighed og inklusion, samfundsansvar, arbejdspladskultur, menneskerettigheder og samfundsengagement.

· Governance: Hvordan er din organisation er styret og ledet? Det inkluderer spørgsmål om virksomhedsledelse, etik, ledelseskvalitet, aktionærrettigheder og gennemsigtighed.

ESG-kriterierne bruges af investorer, virksomheder og andre interessenter til at vurdere og sammenligne virksomheders bæredygtige og ansvarlige praksisser.

Tre gode grunde til, hvorfor du bør arbejde med ESG

1. Overhold reguleringer og lovkrav om samfundsansvar

Virksomheder vil blive mødt af en lang række nye lovkrav nu og i de kommende år. Det gælder blandt andet ESG-rapportering (CSRD). I første omgang vil det dog kun være store virksomheder i regnskabsklasse D med over 500 medarbejdere, som vil blive direkte berørt af direktivet. Er du kunde eller samarbejdspartner til sådanne store virksomheder, vil kravene i CSRD dog ramme dig indirekte, da du som en del af virksomhederne leverandørkæde forventes at kunne fremlægge ESG-data til brug i deres rapportering.

Langt de fleste virksomheder skal derfor kortlægge deres negative påvirkning på samfundet og samtidig sætte mål og arbejde med at reducere deres CO2-udledning, forurening mv. Enten for at leve op til direktivets eller sine kunders krav.

2. Undgå fremtidige finansieringsudfordringer Bankerne og den øvrige finansielle sektor forventes i fremtiden at blive mødt af nye krav om flere bæredygtige investorer, og de vil derfor selv stille større krav til virksomheder, før de yder finansiering. Manglende ESG-rapportering og for lille fokus på bæredygtighed kan derfor få negative konsekvenser for virksomhedernes mulighed for at rejse kapital.

3. Spar penge og ressourcer

”Det skal være dyrere at forurene”, siger politikere og meningsdannere. Der arbejdes derfor på højtryk for at lægge afgifter på den ”sorte” økonomi, mens den ”grønne” økonomi fremmes gennem finansiering af en lang række projekter – det gælder også for SMV’er.

Arbejdet med ESG vil på sigt kunne minimere omkostningerne i din virksomhed på en lang række områder – herunder fx vand-, varme- og energiforbrug, ved at reducere spild mv.

Deltag i gratis webinar og bliv klogere på kravene

I rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO’s kommende gratis webinar sætter de fokus på ESG i håndværkerbranchen.

BDO’s eksperter giver dig indsigt i, hvordan du kan arbejde strategisk med ESG-rapportering, og hvordan det praktisk kan implementeres i din virksomhed.

Herudover får BDO besøg af Lars Søndergaard Pedersen, QHSE & Bæredygtighed Manager ved entreprenørvirksomheden S. P. Jensen A/S. Han giver et indblik i, hvordan virksomheden praktisk arbejder med ESG og bæredygtighed.

På webinaret vil du blandt andet blive klogere på:

· Hvad er ESG?

· 5 trin til at komme godt i gang

· Praktisk case eksempel på ESG fra virksomheden S. P. Jensen A/S.

· Grib muligheden for at opnå større viden om ESG, og hvordan det kan gavne din virksomhed.

Læs mere om og tilmeld dig webinaret.

Mere fra...

25.09.2023BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Tre gode grunde til at omfavne ESG og bæredygtighed i din virksomhed

25.11.2022BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Publikation om den nye bogføringslov

29.03.2022BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Selvstændige med leaset firmabil risikerer skatteregning

13.10.2021BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Hvornår er en gulpladebil specialindrettet?

07.10.2021BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret

Sørg for at få brugt håndværkerfradraget i år

Dét skal du vide om brug af gulpladebiler

02.06.2021BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Sponseret