Derfor er det vigtigt med en professionel projektweb i byggeprocessen

Byggeprojekter er som oftest forbundet med store økonomiske risici. En digital projektweb er én af de mest effektive måder for bygherre og øvrige parter at minimere risici og omkostninger.

Mange byggerier bliver ofte forsinkede eller ender med at gå langt over budget. Ofte er der tale om alvorlig svigt, fejl og mangler, og dyrt ekstraarbejde. Analyser viser, at byggeomkostningerne generelt i branchen er steget markant de seneste år, og ikke mindst at de vil stige yderligere fremover.

Dertil kommer, at alle byggeprojekter indebærer enorme datamængder i form af tusindvis af filer som dokumenter, tegninger, modeller, referater, tjeklister og meget mere. Datamængden og de komplekse processer skal deles mellem en lang række forskellige projektdeltagere på tværs af faggrupper, og det er forbundet med betydelige procesrisici, hvis videndelingen er mangelfuld.

Kompleksiteten og datamængden medfører overordnet set, at det er svært at få overblik over byggeprojekter, særligt hvis man som bygherre, totalentreprenør eller anden aktør er involveret i flere – og måske endda adskillige – aktive projekter.

Resultatet bliver, at det bliver sværere at iværksætte og drive profitable og effektive byggerier, og at nuværende aktive projekter indebærer højere omkostninger end nødvendigt.

 Projektweb effektiviserer byggeprojekter markant

En af de mest effektive løsninger på udfordringerne er at samle dokumenthåndtering og al data relateret hertil i en professionel og digital projektweb. Et værktøj som giver alle involverede parter adgang til systematiseret dokumenthåndtering og digital udveksling af byggeinformationer og data – fx BIM modeller, tegninger, myndighedsplaner, udbudsdokumenter, kontrakter og meget mere.

De fleste projektwebs giver også alle projektdeltagere – fra kontoret til byggepladsen – mulighed for at kommunikere på samme digitale platform på både PC, tablet og mobil, og dermed øge gennemsigtigheden og styrke koordinationen i processerne.

 

Altid adgang til seneste dokumenter og nyeste viden

En af de helt store gevinster ved at arbejde med en projektweb er, at arbejdsgange og processer for alle involverede parter i byggeprojektet kan forenkles og dermed effektiviseres. Det skyldes, at der i realtid er adgang til de seneste versioner af dokumenter samt den nyeste viden om projektet og fremdriften på byggepladsen. Overblikket bliver bedre, beslutninger kan træffes på et opdateret grundlag og håndværkerne kan indhente de nyeste tegninger, når de står på byggepladsen.  

Effekten kan mærkes både i forhold til den lange række af krav og regler, projektet skal leve op til – særligt i offentligt regi – men også i forbindelse med de krav, som bygherre stiller til sine samarbejdspartnere i byggesager. Selv når tegninger og planer skal justeres mange gange undervejs i projektet har alle – fra bygherre og byggeleder til den enkelte håndværker – adgang til de nyeste filer i realtid.

Hvad er fordelene ved projektweb?

Grundlæggende kan en digital projektweb give bygherre og øvrige projektdeltagere tre ting:

  • Større gennemsigtighed – alle får adgang til alle relevante informationer på rette tidspunkt, og al data er samlet på ét sted.

  • Bedre beslutninger – beslutninger kan træffes på et langt mere oplyst og databaseret grundlag.

  • Øget profit – profitabiliteten kan øges markant, da omkostningstunge udskydelser og øvrige risici reduceres.

En professionel og effektiv projektweb tilbyder en lang række forskellige funktioner og features, som til sammen giver bygherrer, rådgivere, ingeniører, arkitekter, entreprenører og håndværkere en effektiv samarbejdsplatform.

Den rette projektweb kan desuden sikre korrekt regelefterlevelse i henhold til alle gældende krav, hvor både datasikkerheden og informationssikkerhed er i top.

Hvorfor vælge Byggeweb Projekt?

Med Byggeweb Projekt får alle parter en nem, effektiv og professionel samarbejdsplatform, og centrale funktioner som fx 3D-viewer og versionsstyring sikrer et effektivt projektforløb uden misforståelser, fejl og uhensigtsmæssigt dobbeltarbejde. Få komplet overblik, fuld dokumentation og en projektweb-løsning, som er skræddersyet til byggebranchens behov.

Alt hvad du har brug for...

  • Integreret viewer inkl. 2D, 3D og BIM, Compare funktion etc.

  • Nem styring af rettigheder, effektiv søgefunktion og fuld dokumentation

  • Håndtering og deling af byggesagens filer, tegninger & dokumenter

  • Adgang til projektet overalt. Download Byggeweb app'en gratis

  • Versionsstyring og automatisk notificering på email eller SMS

  • Kan tilpasses ethvert byggeprojekt uanset størrelse, faseopdeling og kompleksitet

  • Og meget mere!

Brug Byggeweb Projekt i 3 mdr. helt gratis - herefter koster det kun 995,- pr. måned inkl. et ubegrænset antal brugere.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Mere fra...

27.05.2024RIB Software

Sponseret

Ebook: Hvorfor er dokumenthåndtering afgørende for at opnå vellykkede byggeprojekter?

24.05.2024RIB Software

Sponseret

Få fat i din plads på IKT-leder uddannelsen i Aarhus!

22.05.2024RIB Software

Sponseret

Kender du til de 10 mest almindelige udfordringer inden for kvalitetssikring og Field Management?

20.05.2024RIB Software

Sponseret

Skal du skrive IKT-leder på dit CV i år?

17.05.2024RIB Software

Sponseret

Ebook: BIM fra A til Z – Download den her!

10.05.2024RIB Software

Sponseret

Underviserne på IKT-leder uddannelsen deler ud af deres erfaringer!