Det er blevet tid til at revurdere Danmarks energifaktorer!

Det er budskabet fra VELTEK til Energistyrelsen. Tilbage i 2018 revurderede Energistyrelsen nemlig energifaktorerne på baggrund af den øgede andel af vedvarende energi i den strøm, som kommer ud af stikkontakterne samt varmen, som løber i fjernvarmerørene

28.06.2023

Sponseret

VELTEK

I 2018 blev energifaktorerne for el og fjernvarme reduceret, mens energifaktorerne for Naturgas, olie og træpiller forblev uændret.

Tilbage i 1990 var energifaktoren for el tæt på 3,2. Årsagen var, at den strøm, som kraftværkerne producerede, i høj grad var baseret på kulkraft produceret både herhjemme og i udlandet. Dengang i 1990’erne var det ligeledes almindeligt, at kraftværkernes overskudsvarme blev anvendt af fjernvarmen til boligopvarmning. Det var samtidig en tidsperiode, hvor lokale kraftvarmeværker baseret på naturgas producerede både el og varme til forbrugerne.

Meget er ændret siden. Den grønne omstilling af Danmarks energiinfrastruktur har allerede sat sine tydelige spor på den energi, som forbruges – og vi er som bekendt ikke i mål endnu. I 2020 udgjorde andelen af grøn el 47% af Danmarks samlede elforbrug. I 2022 var andelen 59% ifølge Green Power Denmark. Med til fortællingen hører, at Danmark formåede at reducere det samlede elforbrug med 5% i forhold til 2021, hvilket antageligt kan relateres til energikrisen med tilhørende øget fokus på energieffektivitet. Det er dog samtidig en periode med høj tilgang af installerede varmepumper og betydeligt flere elbiler på vejene.

Tilsvarende inden for fjernvarmen er naturgas mange steder blevet udfaset til fordel for biobrændsler og store varmepumper, ligesom der i større omfang er etableret store solvarmeanlæg, der hjælper med at gøre fjernvarmen mere grøn.

Tilbage står i dag uændrede energifaktorer siden 2018:

  • El: 1,9 (før 2018: 2,5)
  • Fjernvarme: 0,85 (før 2018: 1,0)
  • Øvrige varmekilder som gas, olie og træpiller: 1,0. (uændret)

Energifaktoren er et udtryk for, hvor mange kWh der skal anvendes, for at producere 1 kWh.

Det er blevet tid til, at Danmark revurderer energifaktorerne med samme begrundelse som i 2018: At en større andel af energiproduktionen er blevet grøn.

Hvis virksomheder og forbrugere skal tage den grønne omstilling alvorligt og bidrage med deres investeringer, er det bydende nødvendigt, at de regulative rammer afspejler virkeligheden.

Mere fra...

01.07.2024VELTEK

Sponseret

Nyt Drikkevandsdirektiv – VELTEK Vand har fuldt fokus

07.06.2024VELTEK

Sponseret

Arsene modtager legatet for unge eltekniske talenter 2024

04.06.2024VELTEK

Sponseret

EL & TEKNIK’24 fik en flyvende start og slog besøgsrekord!

30.04.2024VELTEK

Sponseret

El & Teknik 2024 – står for menneskelige relationer, forretning og viden

01.03.2024VELTEK

Sponseret

PRESSEMEDDELELSE: Tilmeldingen er åben til EL & TEKNIK’24

30.06.2023VELTEK

Sponseret

Uanset virksomhedsstørrelse giver det kun god mening sætte sig ind i EU-reglerne