DX Kit til Hitachi System Free Indedele

DX Kit til Hitachi System Free Indedele

Luftskifte i bygninger designes og anbefales normalt til at forbedre indeklimaet i forhold til arbejdsforholdene og for at forbygge alvorlige sygdomme, så som de der opstår som følge af udtørrede øjne eller luftveje.

Den mest almindelige måde at gøre dette på er at sende frisk luft igennem uafhængigt tilpassede enheder, der behandler luften efter behov. Disse enheder forbehandler friskluften, så den tilnærmes bedst muligt de forhold der ønskes i de ventilerede lokaler.

Hitachi direkte ekspansions kit (DX-kit) gør det muligt at tilslutte en Hitachi kondensing unit til en tredje parts dx-flade i et ventilations anlæg og derved styre produktionen af frisk luft til de ventilerede lokaler.

Egenskaber:

  • DX-KIT sikrer beskyttelsesgrad IP66.
  • De tilgængelige driftstilstande er KØLING og OPVARMNING.
  • DX-kittet består af to dele:
    - KONTROLBOKS - EKSPANSIONSVENTIL
  • Køle- og varmeydelse kan styres enten af frem- eller returluftføler eller ved et eksternt styresignal.
  • DX-kittet har mulighed for tilslutning af input/output signaler .
    (standardløsning)

29.11.2016Ahlsell ref

Sponseret

Nyt kølemiddeldepot

12.10.2016Ahlsell ref

Sponseret

Ahlsell app - din mobile online butik

12.03.2015Ahlsell ref

Sponseret

AirPatrol Nordic

DX Kit til Hitachi System Free Indedele

12.03.2015Ahlsell ref

Sponseret

06.03.2015Ahlsell ref

Sponseret

KCC Varmepumpehus

06.03.2015Ahlsell ref

Sponseret

CPS BlackMax TR700 Tømningsaggregat