Energieffektivisering gennem nye ventiler i HVAC-anlægget

Der kan spares meget på varmeforbruget i mange bygninger ved at energien bliver flow- eller effektstyret. Så varmen udnyttes fuldt ud og i hele varmeanlægget.

Når energipriserne er på deres højeste, er det vigtigt at sikre, at varmeanlæg udnytter varmen bedst muligt. Anlæg, der blot er fem eller ti år gamle, er måske for dyre i drift. Ikke blot fordi ældre ventiler ikke regulerer så dynamisk som moderne ventiler – de kan også være sat til at kalk og smuds – men også fordi bygningen måske er blevet ændret eller udbygget – og varmeanlægget ikke tilsvarende redimensioneret. ”Selv om HVAC-anlæggene er blevet udvidet og tilpasset, er det ikke sikkert, varmen fordeler sig, som den skal. Måske får de forskellige dele af anlægget ikke det vand, de skal have,” mener Ole Fornill, direktør for Belimo Danmark.

Energiventiler udnytter varmen optimalt
Belimo er langt fremme i udviklingen. Blandt andet af energiventiler, der regulerer efter hvor god varmeudnyttelsen er. De måler temperaturforskellen, delta-T, mellem tilløbs- og returløbsvandet, og lukker ikke mere vand ind over varmevekslerne, hvis delta-T er for lav. Det sikrer, at varmevekslerne ikke får mere vand, end de kan udnytte varmen, og det sparer på varmeudgifterne, fordi der ikke løber uudnyttet varme ud af systemet. Energiventilerne er en teknologi, Belimo har udviklet for flere år siden. Det fortæller Belimo Danmarks direktør, Ole Fornill: ”Belimo har leveret energiventiler i 12 år – med succes, så vi har mange og gode erfaringer med det. Vi ved det virker.”

Distriktshospital genvandt kontrollen over sit varmeanlæg
Blandt andet hjalp energiventilerne et distriksthospital i Tyskland med at styre varmen i et anlæg, der var udbygget i flere omgange. Der var problemer med for meget varme i nogle bygninger, og for lidt varme andre steder og samtidig var varmeudnyttelsen i anlægget alt for lavt. De havde ikke kontrol over, hvor vandet løb hen, og returløbstemperaturen var derfor alt for høj. Det regulerede energiventilerne, så hospitalet fik styr på din varme, og så de fik både bedre komfort og besparelser på varmebudgettet.

Flowventiler sikrer fordelingen af vand i anlægget
En anden ventiltype, der kan optimere varmeanlæg, er flowventilen. Flowventiler kan max-flow-begrænse gennemstrømningen. Det forhindrer, at der ikke sendes for meget varmt vand ind i nogle områder, mens andre områder får for lidt. Varmen bliver dermed reelt fordelt, som anlægget er indstillet til. Og samtidig betyder det også, at du kan indstille hvor meget vand, der løber over varmevekslerne. At de ikke får mere varme, end de kan udnytte.

Der er meget varme og energi at vinde, hvis man kan styre vandet,” mener Belimo Danmarks direktør Ole Fornill, ”så man udnytter varmen optimalt og ikke sender varmt fjernvarmevand tilbage i systemet.”

Ventiler åbner for flere energieffektiviseringer
Både energiventiler og flowventiler er samtidig trykuafhængige, så de arbejder også pålideligt i spidsbelastningsperioder, hvor trykket typisk falder i varmeanlægget. Alt i alt giver flow- og energiventiler en mere stabil drift og en bedre udnyttelse af varmen. Og det giver besparelser!

Begge ventiltyper kommunikerer i de gængse bus-protokoller, så de kan kobles til bygningens BMS, hvor driften kan overvåges – og mulige – yderlige effektiviseringer kan findes.

Læs mere om Belimos ventiler og det tyske distriktshospital Ludmillenstift på belimo.dk.

Mere fra...

23.04.2024Belimo A/S

Sponseret

Nyhed: Lineariseret butterflyventil til 2-vejs og 3-vejs regulering

21.03.2024Belimo A/S

Sponseret

Opfyld kravene om energibesparelser i boliger med intelligente ventiler

06.02.2024Belimo A/S

Sponseret

8 stærke fordele med butterflyventiler fra Belimo – også til regulering

10.10.2023Belimo A/S

Sponseret

Stor forbedring af energieffektivitet med RetroFIT+

12.09.2023Belimo A/S

Sponseret

Øget interesse for energibesparelser hos boligselskaber

26.04.2023Belimo A/S

Sponseret

Nye, elegante rumsensorer er nemme at installere