Er I klar med en whistleblowerordning?

Alle private virksomheder med 50-249 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning inden den 17. december 2023. Virksomheder med 250 eller flere ansatte er allerede i gang og skulle have oprettet ordningen senest den 17. december 2021.

Kravene til, at virksomheder skal have en whistleblowerordning, er på baggrund af et EU-direktiv.

Hovedformålet er at gøre det nemt og sikkert at indberette overtrædelser - og hermed opdage graverende fejl og forsømmelser 

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation i virksomheden.


Hvad kan man indberette om?

En whistleblowerordning omfatter oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for varetagelsen af virksomhedens opgaver. 

Det kan for eksempel være:

  • Strafbare forhold, f.eks. tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse
  • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler
  • Seksuel chikane
  • Grov chikane f.eks. på grund af race, køn, religion
  • Tilsidesættelse af faglige standarder, der vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed


Oplysninger om øvrige forhold som eksempelvis overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter og mindre alvorlige personrelaterede konflikter på arbejdspladsen er ikke omfattet af ordningen. Det kan for eksempel være interne retningslinjer om sygefravær eller rygning. Oplysninger om disse forhold skal som udgangspunkt håndteres via nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentanten/AMO.


Hvem kan være whistleblowerenhed?

En whistleblower-modtager kan både være intern og ekstern. Der er nogle bestemte kriterier, en whistleblowerenhed skal leve op til. Det første kriterium er, at enheden skal kunne modtage og følge op på indberetninger, hvor de ligeledes skal kunne give feedback til whistlebloweren om deres indberetning.

 
Vil I vide, hvem der kan hjælpe jer i gang og finde links til ydeligere information, så læs hele artiklen her.

Mere fra...

07.06.2024Avidenz A/S

Sponseret

Pas på jeres natarbejdere, husk helbredskontrollerne

28.05.2024Avidenz A/S

Sponseret

Skab trivsel og udvikling gennem arbejdsmiljøet

27.05.2024Avidenz A/S

Sponseret

Endnu en arbejdsmiljøkonsulent hos Avidenz

17.04.2024Avidenz A/S

Sponseret

Ny arbejdsmiljøkonsulent hos Avidenz

26.03.2024Avidenz A/S

Sponseret

Digitaliser arbejdsmiljøet, og spar tid

14.03.2024Avidenz A/S

Sponseret

Nye overenskomst-regler for helbredskontrol ved natarbejde