Fjernvarmeanlæg med dårlig afkøling er en energisluger og koster mange penge.

Hvis vi i Danmark skal nå vores klimamål og reducere vores CO2-udslip, kan vi ikke komme udenom den eksisterende bygningsmasse.

Foto: Robert Wengler

”Energiforbrug i bygninger udgør næsten 40% af det samlede energiforbrug i Danmark. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Effektivisering af energiforbruget i bygninger spiller en afgørende rolle for, at vi kan nå det politiske mål om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050” Kilde: Energistyrelsen

Ud af dette går ca. 25% af energiforbrug til opvarmning og varmt vand.

Det betyder, at der nu er stort fokus på renovering og optimering af eksisterende varme- og brugsvandinstallationer i bygninger, ejendomme m.m.
Formålet er at reducere energiforbruget.

De vigtigste områder og nøgleord i denne forbindelse vurderer ARO ENERGY SOLUTIONS’ er følgende:

  • Screening af teknik rum eller varmecentral
  • Beregning af effektforbrug i cirkulationsledningen
  • Registrering af temperatursæt på forsyningsledninger, koblingsledninger og cirkulationsstrenge
  • Registrering og udbedring af installationen

De seneste år har mange fjernvarmeselskaber ændret deres leveringsbetingelser for fremløbstemperatur i de tekniske bestemmelser.

Det betyder i mange tilfælde at den garanterede fremløbstemperatur er reduceret.

Dette kan give udfordringer i forhold til optimal udnyttelse af det varme vand (energien). Det vil medføre energispild og større omkostninger.

Årsagerne kan være mange, men nogle af de vigtigste opmærksomhedspunkter kan være:

  • Gamle overdimensionerede installationer (For store rør m.m.)
  • Ukorrekt dimensionering af varmtvandsproduktion i forhold til forbrug
  • Ændring af varmekilde – fx fra gas til fjernvarme
  • Ændring i ydelse/effekt pga. lavere fremløbstemperatur

De fleste bygninger og boliger vil kunne opnå en optimering ved at få gennemgået ovenstående af en VVS-installatør.

Gennem vores mange års erfaring og systemviden indenfor tekniske energiløsninger, gør vi det nemt for vores kunder at nå frem til de rigtige løsninger.

Med udgangspunkt i de tilgængelige informationer om renovering, projekter og produktudvikling, hjælper vi vores kunder og partnere med at finde de rette løsninger – både i forhold til pris, teknisk løsning og miljø.

Det betyder, at ARO ENERGY SOLUTIONS A/S leverer en samlet pakke, som gør det nemt for vores samarbejdspartnere og kunder at nå deres mål.

ARO ENERGY SOLUTIONS stiller vores viden og værktøjer til rådighed, og hjælper VVS-Installatøren med beregninger og løsninger.

Læs mere om vores produkter der med fordel kan indgå i renovering og energioptimering

Varmtvandsbeholder med stor hedeflade på spiral: klik her
Bufferladekreds: klik her
Bufferbeholdere: klik her
Vekslere: klik her

Mere fra...

21.05.2024ARO ENERGY SOLUTIONS A/S

Sponseret

Fjernvarmeanlæg med dårlig afkøling er en energisluger og koster mange penge.

29.01.2024ARO ENERGY SOLUTIONS A/S

Sponseret

Guldager A/S overtager pr. 18/1-2024 ejerskabet af ARO ENERGY SOLUTIONS A/S.