Fremtiden er elektrisk

Ambitionerne er kæmpestore. Europa skal være det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. For at opnå det skal bæredygtig produktion erstatte den elektricitet, der på nuværende tidspunkt bliver produceret ved hjælp af fossile brændsler.

Innovation er nøglen til levering af den europæiske grønne pagt

Ambitionerne er kæmpestore. Europa skal være det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. For at opnå det skal bæredygtig produktion erstatte den elektricitet, der på nuværende tidspunkt bliver produceret ved hjælp af fossile brændsler. Det skal opnås samtidig med, at vi tilgodeser et hurtigt stigende elbehov på globalt plan, som ventes at stige med mere end  60% i løbet af de næste 20 år.

Denne energiomstilling handler ikke kun om nye elproduktionsmetoder. Det er også et spørgsmål om nye anvendelsesområder. El vil i høj grad overtage benzinen og dieselens rolle som brændstof til køretøjer. Den vil også erstatte naturgassen og den olie, vi forbrænder til opvarmning af vores boliger og til at drive vores industrier. Kort sagt vil elektriciteten vokse i betydning som en CO2-fri energibærer.

Den stigende elektrificering får store konsekvenser, ikke kun for produktionen, men også for transmissionen og distributionen. Så hvordan ser fremtidens energisystem ud? Hvilke forhindringer skal overvindes? Og hvilken rolle vil teknologisk innovation spille i denne omstilling?

Et kig ind i fremtiden

Lad os forestille os, at vi er i 2050. Bæredygtige energiformer er den største kilde til elproduktion, og en stor del produceres af havvindmølleparker og solcelleanlæg. Og husstande og virksomheder vil spille en rolle ved at producere el fra solceller på deres tage. Der er potentiale for over 150 millioner af sådanne minikraftværker i Europa frem til 2050 Når elproduktionen bliver mere decentraliseret, er også mere koordinering nødvendig.

Det er ikke kun elproduktion, der udvikler sig. Forbrugsmønstret ændrer sig også. To ting stikker ud. Den første er elektrificeringen af transport, som er afgørende for at få bugt med udslippende. Morgendagen køretøjer vil være eldrevne, og der vil være millioner af dem. Også på kort sigt forventes antallet af elbiler at stige hurtigt, med 13 millioner køretøjer med nul udslip eller lavt udslip på vejene i 2025, sammenlignet med under en million i dag.

Den anden store forandring er sandsynligvis elektrificeringen af opvarmningen. Den er betydningsfuld, da det er den enkeltstående absolut største energipost for husstandene. På nuværende tidspunkt er der 51 procent, der er afhængige af gas, olie eller kul for at holde boligerne varme. I 2050 skal hovedparten af opvarmningen ske fossilfrit. Mere end 100 millioner europæiske husstande skal overgå til el, når det handler om opvarmning.

Nulenergi-udfordringen

Det vil kræve store ændringer af energisystemet at opnå nulenergi. Mulighederne er enorme, men det er risiciene også. Brancheaktørerne har hovedsageligt fokus på tre hovedområder – leveringssikkerhed, overkommelige priser og bæredygtighed.

Leveringssikkerhed – kvaliteten og pålideligheden af leverancerne bliver endnu vigtigere, når elektriciteten bliver den primære energibærer. Kraft- og distributionsnettene skal være smartere og mere modstandsdygtige for at klare større belastning, øget decentralisering og større variationer. Havbaserede kraftnet og nye kabelforbindelser bliver nødvendige for at lette elhandlen og forbedre energisikkerheden.

Overkommelige priser – energiomstillingen skal føre til overkommelige priser for alle – forbrugere, udviklere og operatører. Udviklere af bæredygtig energi skal finde måder til reduktion af omkostningerne til at installere nye vind- og solkraftanlæg i større skala. Stamnet- og eldistributionsselskaber skal finde omkostningseffektive måder til at opgradere, forstærke og udbygge deres net, så forbrugerne kan medvirke på en nem måde i det fremspirende, decentraliserede energisystem.

Bæredygtighed – øget elektrificering vil gå hånd i hånd med øget efterspørgsel efter el. Det resulterer formentlig i overbelastede net, navnlig i byerne. Overbelastning medfører energispild og gør, at udstyr forældes før tid. Stamnet- og distributionsselskaber skal derfor forsøge at mindske systemtabene og beskytte netinfrastrukturen.

Hvordan kan innovation bidrage til fremtidens energisystem?

Nexans mener, at innovation spiller en vigtig rolle i opbygningen af fremtidens energisystem i en hurtigere takt. Her kommer nogle eksempler på, hvordan vi hjælper vores kunder med at gøre omstillingen til en fleksibel og omkostningseffektiv proces:

Innovationer til udviklere af bæredygtig energi. Vi hjælper verdens førende udviklere af bæredygtige energikilder med at stille om i et højere tempo og reducere investeringsomkostningerne. Vores innovative plug and play-kabelsystem til havvindmølleturbiner og solcelleanlæg giver kortere installationstider, samtidig med at rutineaktiviteter bliver mere sikre. Vores ekspertkompetencer som totalentreprenør inden for havkabler og havbaserede eltransportnet giver operatørerne mulighed for hurtigt at kunne tilslutte sig elmarkederne. Og i 2021 bliver Nexans Aurora, verdens mest avancerede kabeludlægningsfartøj, søsat.

Innovationer til stamnet-- og distributionsselskaber. Vi arbejder for at skabe et mere modstandsdygtigt energisystem på alle niveauer – fra havudlagte højspændingsledninger til avancerede kabelsystemer til nationale stamnet og regionale distributionsnet. Nexans er banebrydende inden for innovativ teknik til superledende kabelsystemer, som eliminerer tab og giver vores kunder mulighed for at øge kapaciteten i hårdt belastede bynet. Også vores superledende strømbegrænsere (SFCL) er et unikt værktøj til at øge udnyttelsen af eksisterende netværk.

Vi har også nye digitale værktøjer til distributionsselskaber, som vil have mest muligt ud af sit eksterende udstyr. Nexans’ Asset Electrical er en strategisk løsning til adgangshåndtering, som giver distributionsselskaberne bedre overblik over, hvordan deres elnet anvendes – og hjælper dem med at tage bedre, databaserede investeringsbeslutninger. Med Asset Electrical får distributionsselskaberne mulighed for at opnå en perfekt balance mellem ydelse, investeringsomkostninger, driftsomkostninger og risiko med hensyntagen til finansielle, regulatoriske, sikkerheds- og miljørelaterede faktorer. Integrationen af data fra smarte målere vil desuden skabe endnu flere måder til optimering af netværksydelsen.

En kombination af disse teknologier vil spille en afgørende rolle for at skabe et fremtidigt energisystem, som er sikkert, prismæssigt overkommeligt og bæredygtigt.

12.10.2022Nexans Danmark A/S

Sponseret

Intet ny, bare bedre

13.01.2022Nexans Danmark A/S

Sponseret

Nexans vinder skotsk vindmøllekontrakt

03.03.2021Nexans Danmark A/S

Sponseret

#2 INSIDE – Guide til kvalitetskontrol af CPR-krav for etikette og DoP-krav

20.01.2021Nexans Danmark A/S

Sponseret

#1 INSIDE - CPR-klassificeret kabel, fra start til slut.

20.11.2020Nexans Danmark A/S

Sponseret

Nexans lancerer INFRABIRD™, en innovativ løsning til beskyttelse af gadeskabe med fiberoptiske bredbåndstilslutninger

23.10.2020Nexans Danmark A/S

Sponseret

Velkommen til Nexans-appen