Hal sparede 30% på varmeregningen i Holbæk Kommune

Med stigende energipriser fik gaskommunen Holbæk et øget fokus på energibesparende tiltag. Et af projekterne gav succes med at udnytte varmepuden under loftet i store haller. Ved at installere Nordicco HVLS ventilatorer i bl.a. Undløse Hallen reducerede de energiforbruget med hele 30%. De store loftventilatorer fordeler luften i rummet effektivt og udnytter varmen under loftet. Varmebesparelsen blev derfor opnået fordi et langt mindre gasforbrug nu skulle bruges til at opnå samme rumtemperatur i idrætshallen.

HVLS ventilator i Bjergmarkshallen i Holbæk Kommune. Foto: Nordicco A/S .

Inden HVLS projektet med Nordicco A/S blev en realitet fik Holbæk Kommune lavet en energiberegning, der viste den forventede besparelse for forskellige haller der var en del af projektet. Data for den gasopvarmede Undløsehal viste, at den estimerede varmebesparelse var på 20% pr år. Se nedenstående tabel med data om hallens før- og efterforbrug. Allerede i løbet af den første måned med HVLS ventilatorerne i drift blev en 20 procents besparelse opnået - sammenlignet med samme måned året forinden. Projektet blev oprindeligt startet op af Energiteknolog Christoffer Larsen fra Holbæk Kommune og siden overtaget af Maskinmester og energimedarbejder Bastian Helweg Westphal, som glædede sig over den positive overraskelse: “Vi var selvfølgelig glade for at se, at virkeligheden overgik beregningerne, og at besparelsen blev på 30% i stedet for 20%”.

Opblanding af luftlag udnytter varmen langt bedre
Normalt forbinder mange loftventilatorer med sommer og varme lande, men særligt de store HVLS ventilatorer er fordelagtige at bruge om vinteren til at opnå energibesparelser. Varm luft stiger opad. Derfor oplever man ofte, at der i store lokaler, som f.eks. idrætshaller, er koldt ved gulvet, men varmt oppe under loftet. HVLS ventilatorer cirkulerer luften i et lokale og på den måde blandes luftlagene og temperaturforskelle udjævnes. På den baggrund var det muligt at regulere på driften af Undløse Hallen. Helt specifikt kunne de i hallen sænke indblæsningstemperaturen, men stadig bibeholde samme ønskede temperatur ved gulvniveau, fordi varmen ikke længere lå uudnyttet hen under loftet:

Vi kunne skrue temperaturen ned, fordi den bedre lagdeling gjorde, at varmen blev presset ned i hallen. Den blev ikke længere hængende oppe under loftet”, fortæller Bastian Helweg Westphal, maskinmester og energimedarbejder, Holbæk Kommune.

Figur: Energidata fra Undløse Hallen, 1 af idrætshallerne i projektet .

Energibesparelser og forbedret indeklima i én løsning
Foruden at spare på varmen, opnåede både Bjergmarkshallen og Undløse Hallen i Holbæk Kommune en forbedring af indeklimaet efter installationen. Mange mennesker og høj aktivitet i en idrætshal har den effekt at CO2-niveauet stiger. Fordi CO2 er tungere end luft, stiger koncentrationen af CO2 i netop opholdszonen. Når koncentrationen er høj, kan luften opleves tung og ubehagelig med gener som f.eks. træthed til følge. Det gælder uanset om det er et klasseværelse eller en idrætshal, der er tale om.

Med en konstant opblanding af luften, sikrer en HVLS ventilator dermed også at luftkvaliteten i opholdsområdet forbedres. Helt simpelt, fordi ikke alene de forskellige varmelag, men også CO2-koncentrationen i luften opblandes på tværs af hele rummet. Man kan tænke på det som at koncentrationen udtyndes i gulvniveau. Derfor kunne brugerne af Undløse Hallen nu opleve en lettere og mere behagelig luft. Et bedre indeklima giver selvsagt mere energi til de aktiviteter idrætshallen danner ramme om.

Undløse Hallen i Holbæk Kommune set fra anden vinkel. Foto: Nordicco A/S..

Sådan opnås Energibesparelser med en HVLS ventilator:

  • Varm luft stiger opad, fordi den er lettere end kold luft. Derfor oplever man ofte, at der i højloftede lokaler er koldt ved gulvet og varmt oppe under loftet.
  • En HVLS ventilator opblander langsomt luften, så temperaturforskelle mellem gulv og loft undgås.
  • Pga. denne opblanding bliver det muligt at energioptimere driften ved f.eks. at sænke indblæsningstemperatur, reducere driftstimer på ventilationsanlæg og lignende.
  • Ventilatoren sikrer på den måde en energieffektiv opvarmning og kan levere konkrete økonomiske besparelser.

Illustrationen viser, hvordan en HVLS ventilator kan sikre temperaturudligning og modvirke termisk lagdeling. Grafik copyright: Nordicco A/S..

Energibesparelsen er den vigtigste parameter
Inden projektet i sin tid blev startet op af energiteknolog Christoffer Larsen, var hans første indskydelse “En stor ventilator, hvad skal det kunne give Holbæk Kommune af energibesparelser?”.  Men efter en detaljeret produktpræsentation og ikke mindst gennemgang af eksempler fra andre kommuner og hvordan de har opnået besparelser, blev sund skepsis ændret til en velovervejet beslutning. Og med en faktisk besparelse på 30%, som oversteg det estimerede potentiale med hele 10 procentpoint, var der både overraskede og glæde hos Christoffer Larsen. Projektet blev siden overtaget af maskinmester Bastian Helweg Westphal, som også med det samme kunne se, hvilken forskel HVLS ventilatorerne gjorde i Undløse Hallen og Bjergmarkshallen og på den baggrund kunne drive det succesfulde projekt videre i Kommunen.
Læs mere om HVLS ventilatorer og energibesparende løsninger fra Nordicco A/S her:

Skoleklasse får gavn af temperaturudligningen, der giver mere varme i gulvhøjde og et bedre indeklima. Foto: Nordicco A/S..

22.01.2023Nordicco A/S

Sponseret

Hal sparede 30% på varmeregningen i Holbæk Kommune

17.03.2020Nordicco A/S

Sponseret

Hedensted centret laver ambitiøs klima-investering

15.11.2019Nordicco A/S

Sponseret

Lintex udnytter varmen under loftet

01.08.2019Nordicco A/S

Sponseret

CrossFit Aros løste ventilationsudfordring med store fans

21.06.2019Nordicco A/S

Sponseret

Air Nordic bliver ny autoriseret partner for Nordic Fan Company

30.04.2019Nordicco A/S

Sponseret

Nu kan danskerne få både et bedre indeklima og reduceret deres energiforbrug – endda med et danskproduceret produkt!