Hospitaler kan spare millioner på energiregningen

Danske hospitaler har fået øjnene op for at optimere deres energiforbrug, og mange af de lavest hængende frugter er allerede høstet i kampen for besparelser.

Et stigende aktivitetsniveau og energiforbrug stiller dog fortsat store krav til løsninger, der kan give varige besparelser og et bedre indeklima. Svaret kan være energiledelse og integrerede, tekniske løsninger, der vil give store besparelser i installationsfasen, ved renovering såvel som i den løbende drift.

Mange danske hospitaler er begyndt at begrænse energiforbruget. Det er nemlig dyrt at holde dem varme, oplyste og med de nyeste teknologier. I 2011 brugte de danske hospitaler ifølge tal fra Danmarks Statistik 1.5 mia. kroner på naturgas, fjernvarme og el. Selvom enkelte hospitaler har taget de første skridt mod en mere energioptimeret drift, så er der langt igen. Potentialet er stort, men der skal rettes et skarpt fokus på at optimere energiforbruget, hvis hospitaler skal skære i energiforbruget til gavn for både miljø og bundlinje. Svaret kan være en integreret løsning af de tekniske systemer. Det ved Mogens Thrane, der er maskinteknisk chef på Rigshospitalet i København.

- Det største potentiale ligger fremadrettet i en langt mere præcis behovsstyring af driften. Derved kan vi spare driftstid på de mest energikrævende installationer til luftskifte mv. Det kræver strategisk placerede energimålere, CO2- og bevægelsessensorer, der præcis kan afsløre, hvor der reelt er tale om et unødvendigt overforbrug af energi – og ikke mindst elektricitet, siger han.

Rigshospitalet har fokuseret på energioptimering siden 1990’erne, og hospitalet har allerede plukket de lavthængende frugter som at udskifte lyskilder, nedslidte installationer og fortage relativt simple driftsreguleringer. Det har blandt andet givet årlige besparelser på 30 mio. kroner samt et el-forbug, som kun er steget beskedent i forhold til en stigende mængde af elektriske apparaturer.

Den store el-stigning
Udgifterne til el spiller en større og større rolle i det samlede energiregnskab for de danske hospitaler. I 2011 udgjorde el-regningen ifølge Danmarks Statistik 68 % af hospitalernes samlede energi-omkostninger, hvilket er en markant stigning siden 2005. Det skyldes blandt andet, at nye teknologier og øget aktivitet har gjort sit indtog på hospitalsgangene. Udviklingen kan dog vendes gennem systematisk energioptimering, der år efter år forbedrer indeklimaet, patientbehandlingen og giver kontante besparelser på bundlinjen. Det vurderer Søren Eriksen, der er direktør for forretningsudvikling i Schneider Electric, som er specialiseret i energioptimering. 

- Hospitalerne står over for tre centrale udfordringer, hvor energiforbruget spiller en stor rolle.
I stigende omfang vil hospitalerne opleve voksende energipriser, mere energiforbrugende udstyr og øgede krav om mere sundhed for pengene. Det er noget af en udfordring og kræver en målrettet indsats på mange områder hvor besparelser, serviceforringelser og prioritering hører til de mindre attraktive. Derimod udmærker især energieffektivisering sig ved sit meget store og risikofrie forbedringspotentiale, forklarer Søren Eriksen.

Han fremhæver, at en del af løsningen for danske hospitaler og sygehuse er fokuseret energiledelse med konkrete målsætninger inden for energimåling, - renovering og -overvågning.

- Energiledelse er en god måde at sikre løbende forbedringer, energirigtigt indkøb og energioptimerende projekter. Løsningerne, processerne og metoderne findes allerede, og er de veldokumenterede, så det er bare om at gå i gang. Integrerede løsninger til energirigtig drift skal tænkes ind i både nybyggeri og renovering af hospitaler. Integration af de tekniske systemer er nemlig nøglen til at sikre sammenhæng mellem anlægsinvesteringer og energieffektiv drift, siger Søren Eriksen fra Schneider Electric.

Det er ikke kun miljøet og på bundlinjen energioptimering gavner. Det langsigtede besparelsespotentiale ved systematisk energioptimering omfatter også værdien af et lavere sygefravær og kortere indlæggelser som direkte følge af et forbedret indeklima. Dansk Industri estimerede i 2010 denne afledte effekt af energioptimering til at udgøre godt 1,2 mia. kr. herhjemme. En effekt som direkte forbedrer hospitalernes samlede produktivitet og driftsøkonomi.

Fakta:
Integreret løsninger af de tekniske systemer:

- Kan give en besparelse på op til 25 % i installationsfasen
- Den efterfølgende driftsmæssige besparelse kan nå op på 35 %
Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut er integrerede løsninger er alfa omega for at opnå en vedvarende energioptimering, der tilgodeser både opvarmning, nedkøling og indeklima. Intelligente bygninger giver mulighed for en højteknologisk styring af apparater og installationer for at opnå betydelige energibesparelser. I fremtiden kan løsninger med intelligente elmålere og trådløs styring af apparater forventes integreret som en del af bygningers faste installationer.

 Kilde: ”Mod et nyt Paradigme”, Statens Byggeforskningsinstitut 2008
             

Om Schneider Electric: www.schneider-electric.dk og www.lk.dk
Som global specialist i energioptimering i over 100 lande tilbyder Schneider Electric integrerede løsninger, der gør strømmen sikker, effektiv, pålidelig og grøn. Schneider Electric er bl.a. førende inden for energiforsyning og infrastruktur, industri og produktion, bygningsautomation, datacentre og netværk samt i løsninger til privatboligen. Schneider Electric Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er Danmarks førende inden for el-materiel, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. I 2012 opnåede de over 140.000 medarbejdere en omsætning på 24 mia. euro ved at fokusere på at hjælpe omverdenen med at få mest muligt ud af deres energi.

 
 
 

Mere fra...

23.05.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Robotter og tæt samarbejde om udvikling giver den grønne omstilling en hjælpende hånd

30.04.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Datacentres bæredygtighedsrapportering klares med ét klik

26.04.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Schneider Electric og NVIDIA indgår samarbejde om fremtidens datacentre

25.04.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Hovedsponsor for DM i Skills 2024 har ambitioner for elektrikerfaget

09.04.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Motorstartere: Selv en lille ændring kan have stor betydning

03.04.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Ekspert advarer: Hvem skal vende Danmark fra sort til grøn energi?