Hvilke værdier er mest værdifulde for dig? Din bil, dit hus … din familie?

Sikkerhedsstyrelsen har publiceret en vedledning i brugen af AFDD-gnistbeskyttelse

Som du helt sikkert kan forestille dig, kan en brand i boligens elinstallationer med ét slag ændre hele tilværelsen for dig og din familie. Tabet af værdier, eller ved værste fald liv, vil være en ubærlig katastrofe, som for alt i verden skal undgås. 

I alt for mange bygninger medfører dårlige elektriske installationer markante farer for brand i vores boligmasse. Faktisk skyldes 1/3 af alle brande i Danmark installations-fejl og defekte el-komponenter. Det kan være defekte stikkontakter, forlængerledninger, beskadige kabler og ledninger, eller løse samlinger der gnistrer, og som over tid udvikler sig til en potentiel el-brand.

Det er en kæmpe udfordring at lokalisere denne form for fejl i installationerne, der over tiden kan udvikle sig fra en harmløs defekt eller dårlig forbindelse til en alt ødelæggende ildebrand. Tænk på hvor mange af boligens elinstallationer, som ikke er direkte tilgængelige for inspektion, og hvor vi må stole på at tilslutninger, kabler m.m. er i samme stand, som da installationen blev etableret. Men sådan er det desværre langt fra, og i mange tilfælde kan det medføre at elinstallationen er en tikkende brandbombe, der på sigt kan udvikle sig til en destruktiv og livsfarlig el-brand. Lidt tankevækkende er det, at et standard installationskabel forventes at have en maksimal levetid på 25-30 år. I Danmark alene er der er en samlet boligmasse på godt 2.7 millioner huse hvor 1.9 millioner er fra før 1970. Det kan derfor ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at elinstallationernes tilstand opretholdes i en optimal driftsmæssig tilstand, så mennesker, dyr og værdier ikke udsættes for potentielle brandfare.

Hvordan sikrer jeg min elinstallation imod brand?
Fra den 1. juli 2019 skal vores elinstallationer følge vejledningerne i den nye standardsamling DS/HD60364. Her er det påpeget, at udvalgte elinstallationer skal risikovurderes og eventuelt sikres med AFDD (Arc Fault Detection Device) eller gnistdetektor, som det også kaldes i daglig tale. 
I den nye standard er det desuden beskrevet, at AFDD skal overvejes i installationerne, der forsyner grupper som er tilknyttet soveværelser og børneværelser. Det er også gældende for f.eks. ældreboliger, plejehjem, dagsintuitioner, børnehaver, hoteller og lignende steder. 

En AFDD-komponent placeres i gruppetavlerne og overvåger kontinuerligt, om der i elinstallationen er gnister fra dårlige og potentielle farlige forbindelser. Hvis der detekteres elektrisk støj, som har karakteristik af en destruktiv gnist eller lys-bue, vil gnistdetektoren udkoble forsyningen til den pågældende gruppe, og derved eliminere at fejlen i installationen ikke udvikler sig til en el-brand. Har man en eksisterende gruppetavle med MCB (automatsikringer), er det en simpel opgave at udskifte de nuværende komponenter til en gnistdetektor (AFDD) med en integreret automatsikring (MCB). Denne kombination optager den halve plads i gruppetavlen. AFDD-beskyttelsen kan også kombineres med en kombiafbryder (RCBO), som derved sikrer komplet beskyttelse i form af over- og kortslutningsbeskyttelse, fejlstrømsbeskyttelse og gnistdetektering i én og samme komponent. Da AFDD-delen er integreret i standard tavlekomponenter skal selve gruppetavlen som udgangspunkt ikke udvides yderligere for at få plads til AFDD/MCB/RCBO brandbeskyttelsen. 

Sikkerhedsstyrelsens vejleder i brugen af AFDD 
Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har netop publiceret en AFDD-vejledning, som kan ses på deres webside. I den tilknyttede video kan du se hvorledes Inspektør Steen Søgaard fra SIK i detaljer forklarer, hvorfor AFDD bør være en naturlig del af beskyttelseskomponenterne i husinstallationen. I det pågældende eksempel er gnistbeskyttelsen installeret i en ældre bolig med stråtag, men det kunne også være i andre bevaringsværdige bygninger, som fredede ejendomme, museer, banker eller lignende elinstallationer hvor tabet af kulturarv eller andre værdier vil være fatalt.
I nærmeste fremtid vil det ligeledes med stor sandsynlighed blive et obligatorisk krav at installere AFDD i de danske elinstallationer, ligesom det i dag i Tyskland er et ufravigeligt krav.
Se videoen på Sikkerhedsstyrelsens YouTube webside

Siemens patenterede AFDD-teknologi giver dig den optimale sikkerhed
Siger man AFDD, siger man samtidig Siemens. Det skyldes blandt andet at Siemens sortiment af AFDD-komponenter er de mest kompakte og pladsbesparende i forhold til andre udbydere på elmarkedet. 
Det har stor betydning, især hvis det kræver, at el-tavlen fysisk skal overdimensioneres for at få plads til de ekstra beskyttelseskomponenter. Siemens AFDD er ligeledes patenteret med SIARC teknologi, som sikrer at det kun er de reelle farlige gnister der udkobles på.  Elinstallationen skal jo ikke udkobles på de gnister som kan opstå i materiel som eksempelvis relæer, i støvsugerens motor, i lys dæmpere og andre elektriske komponenter og brugsgenstande. Det er vigtigt at installationen udkobles i forbindelse med en potentiel fare, men det er lige så vigtigt, at elinstallationen ikke udkobles på ting, som ikke medfører brandfare, og som derved skaber uvished om elinstallations tilstand.

Du kan finde mange flere informationer på Siemens webside http://www.siemens.com/afdd

19.04.2022Siemens A/S – Industry

Sponseret

Elektrificering af industrien – hvordan understøttes det bedst?

29.09.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Et muntert hjørne rundes i ELværkstedet!

23.09.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Ballerup Kommune og Siemens indgår klimasamarbejde

29.04.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Ny podcastepisode af SIEMENS ELværkstedet

29.04.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Tilstandsovervågning på SIEMENS maksimalafbrydere

29.04.2021Siemens A/S – Industry

Sponseret

Nyt medlem i PAC-familien