Hvordan revolutionerer Heartbeat det danske energimarked?

Heartbeat er en lille computer, der, i udseendet, minder meget om en lille router, der bliver monteret på væggen. Den lille energistyringsenhed er revolutionerende for energimarkedet, da den aflæser vejrudsigten og elprisen for de kommende 24 timer. Dette bruger den, i sammenspil med løbende analyse af forbruget i den pågældende husstand, til at sikre, at husstanden altid forsynes med den billigste strøm, mens den overskydende strøm, der sælges tilbage til elnettet, altid sælges til den højeste – og dermed mest gunstige – pris for forbrugeren.

Foto: 1Komma5

Én dag med Heartbeat

Heartbeat er nu installeret i over 10.000 europæiske husstande. For ca. en måned siden, blev de første Heartbeat-enheder installeret i Danmark, og selvom Heartbeat skaber størst gevinst om vinteren, ses der allerede flotte resultater nu.

Foto: 1Komma5

Grafen viser et specifikt eksempel på, hvordan Heartbeat har arbejdet hos en af 1KOMMA5°s kunder i maj måned.

Kl. 00-06: Heartbeat arbejder på den måde, at den indkøber strøm til at kunne dække husstandens forbrug og at oplade batteriet, når elprisen er lav. Dette sker ofte i natte- og morgentimerne, hvor elnettet er presset, da størstedelen af danskerne sover, og dermed ikke bruger strøm. Dette gør, at elnettet bliver overfyldt med vedvarende energi.

 

Kl. 06-09: Når elprisen derimod er høj, benytter Heartbeat strømmen fra batteriet til at dække husholdningens forbrug, når de fleste danskere er stået op og er i gang med at spise morgenmad og gøre sig klar til dagen.

Kl. 09-11: Hen ad formiddagen, hvor folk er taget på arbejde og solcellerne producerer en smule strøm, vil prisen ofte være faldet lidt. I den forbindelse, indkøber Heartbeat en lille mængde strøm til at dække den del af forbruget, som solcellernes produktion ikke kan dække.

 

Kl. 11-16: I dette tidsrum, begynder solcelleproduktionen at være så høj, at det både kan dække forbruget og oplade batteriet. Her sælger Heartbeat noget af strømmen, selvom batteriet ikke er fyldt, da salgsprisen er højere i denne periode, og derfor vil resultere i større fortjeneste end senere på dagen.

 Kl. 16-17: Strømproduktionen begynder så småt at falde. Dog er batteriet fuldt opladt. Heartbeat indkøber strøm til forbruget, så batterikapaciteten gemmes til senere på aftenen, hvor elprisen er højere.

Kl. 17-21: Dette tidsrum kaldes for en spidsbelastningsperiode. Elnettet er spidsbelastet, da de fleste danskere er hjemme i dette tidsrum, og elnettet tømmes for vedvarende energi. For at dække de elektriske behov i de danske hjem, vil der være behov for at trække på energi fra fossile brændstoffer. Heartbeat aflader derfor batteriet til at dække forbruget, så husstanden ikke behøver at indkøbe den dyre strøm.

Kl. 21-00: Nu er det igen tid til, at Heartbeat indkøber strøm til at dække forbruget. Prisen er nemlig faldet igen, da de fleste er begyndt at lægge sig til at sove. Batteriet er tømt for strøm.

 

For en grønnere verden


For 1KOMMA5°, handler det om at skabe et Danmark, hvor alle husstande er forbundet gennem Heartbeat. Vi har nemlig en stigende udfordring med det enorme pres, der lægges på elnettet på næsten daglig basis. Elnettet presses nemlig bl.a. af for store mængder vedvarende energi og/eller hvis der ikke er nok vedvarende energi.

Dette resulterer i store udsving i elprisen, da det simpelthen afhænger af, hvilken strøm, der udbydes på det givne tidspunkt. Derfor er der også opstået et større behov for batterier, der kan tage imod de store mængder strøm, så elnettet kan aflastes i spidsperioderne. Dette sker delvist automatisk i øjeblikket, men i fremtiden vil det blive muligt at stille sit batteri til rådighed for Energistyrelsen – og sågar mod betaling.

Det betyder, at man, med en Heartbeat-enhed og et batteri til sine solceller, vil kunne modtage passiv indkomst, udelukkende ved at stille sit batteri til rådighed. Man bliver dermed betalt pr. kWh, man stiller til rådighed. Den pris, man modtager pr. kWh-batterikapacitet, man stiller til rådighed, afhænger af markedsudbuddet af batterikapacitet og elnettets behov for aflastning.

Med det stigende behov for at aflaste elnettet, er man allerede begyndt at opsætte mange store, kommercielle batterier. Investeringspotentialet er nemlig utroligt stort, og derfor forventer man også, at man skal slå til inden for de næste 5-10 år, hvis man vil have mest muligt udbytte ud af at stille sit batteri til rådighed. 

Foto: 1Komma5

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Energioptimering og grøn omstilling

Øget omsætning, besparelser for kunden og mindre CO2 udledning. Fokus på energioptimering af alle slags er en win-win-win case.

Fokus på grøn omstilling og højere energipriser har for alvor fået udbuddet af produkter til energioptimering til at boome. Hvad enten det drejer sig om reduktion af energien i vandbårne varmeinstallationer eller styring af elforbruget er der hjælp at hente. 

Læs meget mere om de forskellige muligheder og om de virksomheder, der udbyder dem, i dette tema om Energioptimering og Grøn omstilling.

10.06.20241KOMMA5° Danmark

Sponseret

Hvordan revolutionerer Heartbeat det danske energimarked?

10.06.20241KOMMA5° Danmark

Sponseret

1KOMMA5° er Danmarks nye kraftcenter inden for grøn energi