Klare anbefalinger fra EnergyLab Nordhavn til fremtidens bæredygtige energiløsninger

Konsortiet bag det ambitiøse projekt EnergyLab Nordhavn kan efter fire et halvt års arbejde præsentere en række anbefalinger til politikere og myndigheder, der skal sikre vejen for en hurtigere grøn omstilling.

Resultater og anbefalinger fra EnergyLab Nordhavn blev fremlagt og diskuteret med et aktivt publikum på afslutningskonferencen..

10.03.2020

Sponseret

ABB A/S

EnergyLab Nordhavn har siden 2015 udviklet løsninger og metoder til bæredygtige og fleksible energisystemer i fremtidens byer. Det er sket i et tæt samarbejde mellem forskere på DTU, danske industri- og energivirksomheder, herunder ABB, og det levende storbylaboratorium i den københavnske bydel Nordhavn.

Resultater og anbefalinger blev for nylig overrakt til politikere, myndigheder og energileverandører. Anbefalingerne peger på, hvordan vi kan udnytte potentialerne i bæredygtige, fleksible og sektorkoblede energiløsninger fuldt ud ved blandt andet at komme med input til ændring af en række nuværende forhindringer i den danske lovgivning og afgiftsstruktur. Forhindringer, som EnergyLab Nordhavn har identificeret gennem sit arbejde med at skabe et fleksibelt digitalt energisystem i den københavnske bydel. Det drejer sig eksempel- vis om at gøre energiafgifterne mere ens på tværs af energiformer, udnytte bygningers potentiale for lagring af energi, der senere kan stilles til rådighed for energisystemet, ligesom tilgang til data fra energileverandører skal sikres som grundlag for fortsat innovation og udvikling på området.

Anbefalingerne blev overrakt til Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw i forbindelse med projektets afslutningskonference.

- I EnergyLab Nordhavn har vi demonstreret, hvordan et smart energisystem på tværs af el, varme, bygninger og transport har kunnet realiseres og fungere i en levende by. Nu er det tid til, at politikere og myndigheder udmønter anbefalingerne i lovgivningen, så den matcher den udvikling, der skal til for at gennemføre en hurtigere og smartere grøn omstilling i Danmark, siger professor Jacob Østergaard, DTU, der har været initiativtager til projektet og er en del af EnergyLab Nordhavns styregruppe.

Overvældende interesse fra udlandet
EnergyLab Nordhavn har de sidste fire et halvt år været mål for mere end 150 delegationer af især udenlandske beslutningstagere. De har ved selvsyn kunnet konstatere, hvordan danske digitale energiteknologiske løsninger, der er blandt verdens førende, kan anvendes i en by. Også deltagerne i C40-mødet i København fik mulighed for at besøge Nordhavn.

- Som en af verdens mest bæredygtige hovedstæder er vi stolte over EnergyLab Nordhavn og de intelligente energiteknologier, udlandet kan se demonstreret her. Vi er allerede i gang med at implementere nogle af projektets løsninger til andre bydele i København som en del af arbejdet med at blive en CO2-neutral by i 2025. Partnerskabet har udviklet og afprøvet løsninger i Nordhavn, der kan være med til at lægge sporet for fremtidens energiforsyning i København, siger enhedschef Charlotte Korsgaard, Københavns Kommune, som er formand for projektets styregruppe.

Opbygningen af det smarte energisystem i Nordhavn omfatter både fjernvarme, der hovedsageligt er baseret på vedvarende CO2-neutrale energikilder, en af verdens smarteste varmepumper, et nettilsluttet batteri og ikke mindst et datawarehouse med deling af data i realtid om energiforbruget blandt beboere og virksomheder i området.

- Projektet EnergyLab Nordhavn i sin nuværende form afsluttes nu, men vi håber i fremtiden fortsat at kunne anvende Nordhavn som testzone og levende laboratorium for udvikling af nye digitale energiløsninger. Det er helt nødvendigt, for der er fortsat et stykke vej til at kunne sikre den ønskede fleksibilitet i en fremtidig energiforsyning, der primært skal baseres på vedvarende energikilder som vind og sol, siger Jacob Østergaard.

ABB HAR SÆRLIGT BIDRAGET TIL DISSE TRE MARKANTE RESULTATER I ENERGYLAB NORDHAVN:

  1. Et Battery Energy Management-system, der supporterer elnettet i spidslastperioder, leverer systemydelser – fx frekvensregulering samt understøtter nye elforbrugsmønstre, herunder varmepumper. Systemet er også forberedt til at understøtte opladning af elkøretøjer.
  2. Et data management-system opbygget i samarbejde med DTU's energilaboratorium PowerLabDK til indsamling af data fra varme, el og transportsektorer i kvarteret. Varme- og eldata, delvist i realtid, indsamlet og visualiseret. Data management-systemet kan levere data til sektorkobling imellem el, varme, transport og bygninger.
  3. Med bygningsautomation har ABB skabt en datakommunikationslinje imellem hver enkelt lejlighed, fjernvarmesystemet og et data management-system hos PowerLabDK. Resultatet viser, at beboerne uden forringet komfort i lejlighederne kan reducere deres varmeforbrug der, hvor der er størst efterspørgsel og hvor der derfor må trækkes på fossile brændsler med hele 68 %. Varmeproducenten kan dermed reducere sit forbrug af fossile spidslastressourcer til gavn for klimaet.

Mere fra...

11.06.2024ABB A/S

Sponseret

Nordværk får installeret nye brydere med mindre besvær

09.04.2024ABB A/S

Sponseret

Undgå lynskader med transientbeskyttelse

09.02.2023ABB A/S

Sponseret

ABB sikrer virksomheder forsyningssikkerhed med virtuelle minikraftværker

20.05.2022ABB A/S

Sponseret

Københavnske skraldebiler bliver elektriske

05.04.2022ABB A/S

Sponseret

ABB og HydrogenPro samarbejder om at optimere produktion af grøn hydrogen

24.01.2022ABB A/S

Sponseret

Så let afregner du elbilers forbrug