KNX-sensorteknologi forbedrer hverdagen på privathospitalet Aleris

I bestræbelserne på at forbedre kundeoplevelsen og klimaeffektivisere privathospitalet Aleris’ bygninger er lyskilderne på sengeafsnittet blevet udskiftet med energivenlig LED, der styres af KNX-sensorteknologi.

»Sensorerne fra Steinel er fremtidssikrede i den forstand, at vi ret nemt kan lave varme- eller vinduesstyring, hvis kunden ønsker det,« siger Magnus Olsen, elinstallatør, Elektriker.dk (tv.), der ses sammen med Lars Erikson, teknisk chef, Aleris Danmark. Foto: Finn Brøndum og Wexøe..

Når man træder indenfor i privathospitalet Aleris (tidligere Aleris-Hamlet) i Gyngemosen i Søborg, er man straks klar over, at det er et ganske særligt hospital. Her omtales de indlagte som kunder, og alle ansatte gør sig meget umage med at give kunderne en god oplevelse.

Alt lige fra receptionen til sengestuer og gangarealer er holdt i lyse venlige farver, og ledelsen på Aleris har haft specielt fokus på ét specifikt område, som man ved øger kundeoplevelsen og overordnet set gør mennesker gladere og dermed hurtigere raske – nemlig lyset.

Steinel True Presence-sensorerne fra det tyske firma Steinel, som registrerer menneskelig tilstedeværelse helt ned til mikrobevægelser i huden, er fremtidens teknologi inden for energieffektiv lysstyring.

True Presence-teknologien er baseret på ekstremt præcise, højfrekvente målinger af detektorens omgivelser. Tilstedeværelsen af mennesker indikeres, når der opdages tredimensionelle bevægelsesmønstre (mikrobevægelse fra menneskers vitale funktioner). På basis af disse registreringer kan såvel lys som varme indstilles præcist til behovet.

Døgnrytmelys gør mennesker hurtigere raske

I samråd med KNX Solutions, som er specialister i KNX- og DALI-løsninger, og deres samarbejdspartner elektriker.dk har Aleris på sengeafsnittet og i gangarealer fået installeret døgnrytmelys, som styres af True Presence-sensorer.

Med døgnrytmelys kan kelvingraderne i lyset justeres mellem 2.700 og 6.500, så det for eksempel fremstår gulligt morgen og aften og mere blåt ved middagstid. Dette har stor betydning for signalstofferne i hjernen, og overordnet set vores døgnrytme.

De mere end 50 True Presence KNX-sensorer på privathospitalet er forbundet via bus-kabel til en Hager Dali Gateway. Derfor kan Aleris ikke alene spare penge på energiregningen – de kan også give personalet en bedre arbejdsdag og – ikke mindst – kunderne en bedre oplevelse og en hurtigere bedring.

»At lys – og specielt farven på lys – spiller en stor rolle for vores velbefindende, er efterhånden veldokumenteret – og vi har lavet en del projekter med døgnrytmelys,« siger Søren Lundgren fra KNX Solutions og fortsætter:

»Kombinationen af Steinels sensorer og Hagers Dali Gateway gør, at kunder og ansatte på Aleris oplever dagslys indendørs simuleret af døgnets rytme og solens farveskift udendørs, i stedet for et koldt kunstigt lys. Det gør en stor forskel for begge parter.«

Privathospitalet Aleris har fået installeret døgnrytmelys på sengeafsnittet og i gangarealer, som styres af True Presence-sensorer. Foto: Finn Brøndum og Wexøe. .

Energibesparende og miljøvenlig løsning

Lysstyringen på Aleris er sat til 80 procent i gangarealet i dagtimerne ved persontilstedeværelse og til ti procent ved ingen persontilstedeværelse i dagtimerne. Om natten er det indstillet til fem procent ved persontilstedeværelse, så personalet kan gå ind på sengestuen, uden at de sovende kunder forstyrres af lyset fra gangarealet, og til blot en procent ved ingen persontilstedeværelse. Der er også etableret rutelys til toilettet, så kunderne generer hinanden mindst muligt i løbet af natten.

»Denne finjustering af lyset har gjort, at Aleris kan se en betydelige reduktion i elregningen, samtidig med at CO2-udledningen reduceres, når belysningen kun anvendes efter behov,« siger Lars Erikson, teknisk chef for Aleris Danmark.

Sensorer åbner op for flere muligheder

Hvorfor have lys, hvis der ikke er nogen til stede? Og hvorfor have varme, musik, rengøring eller åbne vinduer? Selv om sensorerne i første omgang blev valgt udelukkende til lysstyring, åbner de op for en verden af muligheder – som kun giver mening, hvis der er en person til stede i rummet.

Aleris har planer om at lade sensorerne styre både varme og vinduer – ja, måske også musikken på værelserne. Og hvorfor gøre rent igen, hvis der ikke har været nogen i rummet siden sidste rengøringsrunde? Steinel True Presence-sensorerne kan med 100 procents nøjagtighed afsløre, om der er eller har været mennesker til stede og styres direkte via pc/tablet eller mobilenhed.

De fleste mennesker sammenligner en typisk bevægelsessensor med et stort ”flueøje” i loftet. Denne sammenligning falder helt til jorden med Steinels sensorer. Designerne hos Steinel har i den grad haft øje – ikke blot for funktionaliteten, men også for designet. Sensorerne er flade, diskrete, hvide, rengøringsvenlige og falder superflot i ét med et hvidt loft.

»Vi er imponeret over sensorerne fra Steinel. De er flot designet og meget, meget nemme at montere. De monteres nemlig blot med en magnet, det vil sige, at man ikke skal skrue som med andre lignende produkter. Det er nemt og fuldstændigt problemfrit,« siger Magnus Olsen, elinstallatør hos Elektriker.dk og fortsætter:

»Og så er de fremtidssikrede i den forstand, at vi ret nemt kan lave varme- eller vinduesstyring, hvis kunden ønsker det uden de store ændringer i installationen. Jeg vil uden tøven varmt anbefale disse sensorer til andre projekter.«

For Aleris har det været et stort projekt, som blev sat i værk, primært for at kunderne skal have en wauw-oplevelse, men også for at opnå en optimering af driften. Ifølge Lars Eriksons beregninger vil projektet være tilbagebetalt over en fire til femårig periode – måske før, hvis energipriserne fortsætter med at stige som i skrivende stund. Og så håber han på, at Aleris får topkarakterer i den planlagte kundeundersøgelse, hvor kundernes oplevelse med den nye belysningsindretning også skal vurderes.

Denne artikel er del af et tema:

Tema om bygningsautomatik 2023

17.10.2023KNXsolutions ApS

Sponseret

KNX-sensorteknologi forbedrer hverdagen på privathospitalet Aleris

17.10.2023KNXsolutions ApS

Sponseret

Smarthouse på strandvejen – ”fra drøm til virkelighed”