LeanVent skruer op for salgsindsatsen

Ny administrerende direktør Susanne Lundvald skal løfte salget, mens grundlægger Peter Antonsen fokuserer på fortsat udvikling af unikt dråbespjæld til ventilation.

Susanne Lundvall er ny adm. direktør for LeanVent og afløser Peter Antonsen, som nu vil fokusere på den tekniske del af virksomheden..

LeanVent Aps, Korsør, der producerer intelligente spjæld til ventilationsanlæg, har fået ny administrerende direktør. Susanne Lundvald kommer fra et job som produktchef hos Novenco og afløser Peter Antonsen. Fremadrettet vil Peter Antonsen, som grundlagde LeanVent i 2009, fokusere på at videreudvikle virksomhedens energieffektive spjæld.

LeanVent er tildelt 5,8 millioner kroner fra Energistyrelsens EUDP-program til et projekt, hvor det primære fokus vil være at få produktionsomkostningerne halveret, så det dråbeformede spjæld prismæssigt bliver konkurrencedygtigt med traditionelle, men mere energikrævende spjæld.

? Vi deler rollerne sådan, at Peter bruger sine kræfter på at optimere produkt og produktionsmetode, mens jeg vil have mit fokus rettet mod at løfte salget og identificere samarbejdspartnere på eksportmarkederne. Vi har allerede nogle interessante kontakter og har også, i samarbejde med en europæisk aktør, leveret de første ventilationssystemer til brug i laboratorier i udlandet, fortæller Susanne Lundvald.

I forvejen er LeanVents spjæld i brug på flere virksomheder, hospitaler og skoler herhjemme.

Salg kan tidobles

LeanVent ser et stort markedspotentiale for det energieffektive dråbespjæld. Ventilationsanlæg tegner sig for 15 procent af vores elforbrug. Dråbespjældet kan halvere elforbruget, men er dyrere at anskaffe end traditionelle spjæld. Derfor er EUDP-støtten til det projekt, der skal forbedre produktet og minimere produktionsomkostningerne, vejen frem til et markant større salg. I stedet for at sælge 5.000 spjæld om året, tror Susanne Lundvald og Peter Antonsen, at LeanVent kan nå et årligt salg på 50.000.

Susanne Lundvald:  ? Vi kommer med et kvalitetsprodukt, der samtidig er uhyre energieffektivt. Alene i Danmark bør vi kunne sælge 5.000 om året. Vi har tiden med os, fordi der i lovgivning og bygningsreglementer kommer stadig større fokus på at minimere energiforbruget. Det gælder også i landene omkring os. Derfor vil vores energieffektive anlæg blive endnu mere interessante, både til nybyggeri og til renovering af eksisterende anlæg.

? I flere år har der været krav til energieffektiviteten i pumper, motorer, varmevekslere osv. Nu ser vi også de første tegn på, at EU begynder at stille krav til effektiviteten i ventilationssystemer. Det er samme skrue, som myndighederne i de nordiske lande længe har skruet på, hvor det bliver attraktivt for virksomheder og offentlige institutioner at renovere deres anlæg. Trenden går i den rigtige retning, set fra vores side, siger Susanne Lundvald.

DTU og TI med i udviklingsprojekt

DTU Byg og Teknologisk Institut er partnere i det udviklingsprojekt, som får 5,8 mio. kr. i EUDP-støtte. LeanVent investerer selv 3,5 mio. kr. i projektet, der slutter med udgangen af 2015. Projektet skal blandt andet føre til en forenkling af produktionen og gøre spjældene endnu mere brugervenlige. DTU arbejder sideløbende med et trykoptimerings program som vil kunne udfører beregningerne til ventilationssystemet.

Lige nu arbejdes på at finde én leverandør til de mange elektronikdele, der hidtil har udgjort over halvdelen af omkostningerne. Derudover er dråbespjældets design blevet tilpasset nye værktøjer, så selve fremstillingen effektiviseres.

Store gevinster for brugerne

Næste opgave bliver at få produktet bredt ud på markedet.  Her vil rådgiverne være en vigtig målgruppe for LeanVent. Peter Antonsen siger:

? Der er store gevinster at hente ved at konstruere ventilationssystemer med mere præcise tal for luftmængde og tryk afpasset til de lokale forhold. Det virker som om, at alle pr. automatik beder om et anlæg med et tryk på 300 Pascal, selvom man de fleste steder fint kan nøjes med 100 Pascal og dermed et markant lavere energiforbrug. Her vil trykoptimerings programmet DSPR fra DTU komme i anvendelse. Mange steder kan man også nøjes med mindre luft. Det kræver blot et intelligent reguleringsspjæld som vores, der kan styre luften meget præcist – også i forhold til det behov, der er om dagen og om natten.

LeanVents spjæld kan forbindes i større systemer og ”tale sammen”, så spjældene indstilling løbende afpasses i forhold til hinanden med det resultat, at luftmængde og luftstrøm optimeres, og energiforbrug minimeres.

Fuld fokus på salg

Med ansættelsen af Susanne Lundvald vil bestyrelsen sikre LeanVent en glidende overgang fra virksomhedens egen udviklingsfase og over i den fase, hvor produktion og salg er i front.

? Peter har udviklet et genialt spjæld, hvor vi nu skal sikre, at produktionen bliver stabil, kvaliteten i top og at prisen rammer rigtigt i markedet. Herefter er jeg sikker på, at energiberegninger vil overbevise både rådgivere, entreprenører og slutbrugere om, at vores støjsvage dråbespjæld er den bæredygtige og energieffektive vej frem, siger Susanne Lundvald.

LeanVent holder til i Korsør med administration og montage. Der er syv medarbejdere foruden tilkøbt konsulentbistand. Cat Invest Zealand er medejer og har været med til at finansiere opstarten. CATLink har vejledt og hjulpet LeanVent i processen med at søge tilskud fra EUDP. Dråbespjældet blev i 2012 tildelt EU’s danske miljøpris for grønne produkter.

10.06.2013LeanVent Aps

Sponseret

LeanVent skruer op for salgsindsatsen