Legionella og temperaturgymnastik - en træningslejr?

Vi ser på risikoen for at udvikle varmetolerante Legionellabakterier

Legionellabakterie. Foto: Rawpixel

Vi har igennem en årrække set en stigning i antallet af dødsfald grundet Legionella, men kan vi ikke bare neutralisere Legionella ved ”temperaturgymnastik”?

FAKTA OM LEGIONELLA

Legionellabakterier er almindelige i alle våde og fugtige miljøer, undtagen saltvand, og kan overleve i en lang række temperaturer. Det er dermed svært at definere klare temperaturintervaller for vækst, men generelt anbefaler vi koldvandstemperaturer under 20 °C og varmtvandstemperaturer over 50 °C ved fjerneste tapsted for at minimere risici for vækst af Legionella. 

L. pneumophila er årsag til mere end 90% af alle tilfælde af legionærsygdom, og i 2022 var der en ny rekord i antallet af smittede med totalt 287 personer, hvoraf 56 afgik ved døden (19,5% dødelighed)! 

TEMPERATURGYMNASTIK

Spørgsmålet er, om temperaturgymnastik (også kaldet termisk desinfektion) er et effektivt middel mod vækst af Legionella. Metoden går kort fortalt ud på, at man hæver temperaturen i varmtvandsbeholderen, oftest til 60 °C, hvorefter man gennemskyller ledningsnettet. Desværre er det langt fra tilstrækkeligt til at eliminere Legionella, og forskning viser, at temperaturgymnastik ligefrem kan føre til udvikling af varmetolerance, hvorved man dyrker endnu mere sejlivede bakterier i anlægget. 

Træningslejr. Foto: Sterling, Wikimedia Commons

BODYBUILDER-LEGIONELLA

En regelmæssig temperaturstigning vil være som en træningslejr for Legionellabakterien, hvor de stærkeste bakterier overlever. Disse stærke Legionellabakterier kan så formere sig, når temperaturen igen sænkes (efter afslutning af metoden), hvorved man har et endnu større problem. 

Forskning viser, at VBNC-faser (Viable But NonCulturable/dvale) kan fremkaldes ved at øge temperaturen. I dvale bliver bakterien mere varmetolerant og tests har vist at L. pneumophila kan overleve i kombination med amøber ved temperaturer på 71 °C i mere end 10 minutter. Ligeledes varierer tolerancen fra stamme til stamme, hvilket sætter spørgsmålstegn ved holdbarheden af denne metode (temperaturgymnastik).

KONKLUSION: Det er umuligt at fjerne Legionella fuldstændigt og permanent ved termisk desinfektion.

Det er mere komplekst at bekæmpe Legionella end bare at hæve temperaturen med jævne mellemrum. Der skal laves en holistisk plan for optimering af systemet, hvor flere faktorer bør inkluderes, bl.a.:

  • Et system i balance hvor der er sikret 50 °C ved fjerneste tapsted
  • Ingen stagnation eller ”døde ender”
  • Regelmæssigt forbrug (dagligt)
  • Korrekt tilpasset rørføring og dimensionering
  • Undgå varmeoverførsel fra rør med centralvarme/varmt brugsvand til rør med koldt drikkevand (især en risiko i skakte samt nedsænkede lofter)
  • Hellere konstant (høj) temperatur end regelmæssig ”gymnastik”

Vi vil til enhver tid anbefale, at man prioriterer sundhed højest, og i vores øjne er et system optimalt, hvis der er en vis sikkerhedsmargin og robusthed mod funktionsfejl.  

Kontakt os for at høre mere om Legionella, og hvad du kan gøre for at minimere risici for vækst af bakterier i anlæg med koldt drikkevand samt varmt brugsvand.

Relevante produkter og løsninger; https://www.kemper-group.com/dk/forretningsomrader/bygningsteknologi/

Anders Poulsen; anders.poulsen@kemper-group.com, tlf. 2727 2505.

Palle Jespersen: palle.jespersen@kemper-group.com, tlf. 2132 6757.

Mere fra...

29.05.2024Kemper Danmark ApS

Sponseret

Cirkulation og køling sikrer drikkevandet

05.01.2024Kemper Danmark ApS

Sponseret

Legionella og temperaturgymnastik - en træningslejr?

04.09.2023Kemper Danmark ApS

Sponseret

Kemper Weser FlowFit - Det perfekte match