Mere Strøm på strømmen

Voldsomme prisstigninger på el og gas rykkede energiforbrug op forrest i mange danskeres bevidsthed. Det interessante er, at danskerne for første gang tydeligvis efterspørger data for at flytte energiforbrug og spare penge.

22.12.2022

Sponseret

VELTEK

Voldsomme prisstigninger på el og gas rykkede energiforbrug op forrest i mange danskeres bevidsthed. Mange af os følger nu frivilligt med i udviklingen på elpriserne time til time på forskellige pris-Apps med henblik på at flytte elforbrug til de billigste tidspunkter på døgnet. I fagsprog kalder vi det ’energifleksibilitet’, hvilket også er et element i Smart Grid/Smart Energy – dog med den væsentlige forskel, at energiforbrug her flyttes automatisk ud fra bl.a. prisdata og forsyningsflaskehalse – og altså ikke manuelt ud fra en simpel App.

Det interessante er, at danskerne for første gang tydeligvis efterspørger data for at flytte energiforbrug og spare penge. VELTEK El gennemførte i 2019 kampagnen, Smarte bygninger tænker på klimaet, i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne med henblik på at opnå energieffektivitet ved brug af sensorer, kunstig intelligens, vejrudsigter og data. Spørgsmålet er nu, om vi fremadrettet vil se en øget efterspørgsel på smarte installationsteknologier, der udover at reducere energiforbruget også automatisk kan flytte elforbruget til de billige perioder i døgnet. Kampagnen, Smarte bygninger tænker på klimaet, er kun blevet mere relevant siden lanceringen for tre år siden.

Energikrisen betyder også, at der er kommet nyt og forstærket fokus på energieffektivitet. For mange var energikrisens første fase et spørgsmål om helt at undgå at bruge strøm, hvor det var muligt. Ofte var konsekvensen dog et væsentligt tab af komfort. Tab af komfort kan være tåleligt i en kortere periode, men på den lange bane vil det påvirke livskvaliteten. Energikrisens anden fase vil helt sikkert bringe fokus på energieffektivitet, da energieffektive løsninger reducerer energiforbruget, samtidigt med komforten eller funktionen bevares.

Energikrisens konsekvenser er ikke alene stigende elpriser – vi begynder også at tale om advarsler på mulige brownouts i elnettet. Energistyrelsen har iværksat en informationskampagne inklusiv et katalog med konkrete forslag til at spare på energien i virksomheder og i boliger. En kampagne som bl.a. skal nedsætte risikoen for, at brownouts bliver en realitet. VELTEK El har naturligvis bidraget med faglige input til informationskampagnen.

Elbranchen har fået en gylden mulighed for at markedsføre energieffektive og smarte løsninger, som ikke tidligere har haft den store købsinteresse hos kunderne. En positiv sideeffekt af energikrisen kan være, at ”plejer” lægges i graven, hvad angår elinstallationer og smarte løsninger i elbranchen.

Energikrisen har ligeledes øget fokus på den grønne omstilling og elektrificeringen af Danmark. I VELTEK El har vi fundet det nødvendigt at hejse nogle et flag over for de tekniske myndigheder, så de er forberedt til at håndtere de kommende grønne teknologier som fx Vehicle to Grid (V2G) og Vehicle to Home (V2H), der er på vej. Det er vigtigt, at myndighederne ikke utilsigtet bliver teknologistopklodser i den grønne omstilling til gene for elbranchen. Når der udvikles nye teknologier og løsninger, er det kun naturligt at VELTEK El, på vegne af medlemmerne, påtager sig opgaven at holde myndighederne opdaterede.

// Per Rømer Kofod - Adm. Direktør & Sektionschef for VELTEK El

Mere fra...

01.07.2024VELTEK

Sponseret

Nyt Drikkevandsdirektiv – VELTEK Vand har fuldt fokus

07.06.2024VELTEK

Sponseret

Arsene modtager legatet for unge eltekniske talenter 2024

04.06.2024VELTEK

Sponseret

EL & TEKNIK’24 fik en flyvende start og slog besøgsrekord!

30.04.2024VELTEK

Sponseret

El & Teknik 2024 – står for menneskelige relationer, forretning og viden

01.03.2024VELTEK

Sponseret

PRESSEMEDDELELSE: Tilmeldingen er åben til EL & TEKNIK’24

30.06.2023VELTEK

Sponseret

Uanset virksomhedsstørrelse giver det kun god mening sætte sig ind i EU-reglerne