Nedsæt bygningens energiforbrug, når du vælger ventiler

Husker du at tænke energioptimering ind i bygningernes skjulte installationer. Her er der mange, som overser detaljer og muligheder, der giver reelle energibesparelser – f.eks. ved valg af ventiler.

Foto: Belimo

Når du vælger, hvilke ventiler der skal installeres, afgør du faktisk også, hvor stort energiforbrug bygningen vil have de næste mange år. Ventilerne påvirker energiforbruget på flere måder – så forskellen mellem et energimæssigt godt og dårligt valg er stort. Her er butterflyventiler ofte det gode valg.

Energieffektive fordele ved butterflyventiler

• God energiudnyttelse

• Hurtig reaktionstid

• Lavt tryktab

• Alsidig brug – både åbne/lukke og regulering

Butterflyventiler er lettere og har mindre friktion

Hvor meget energi kræver det at åbne og lukke en ventil? Især sædeventiler kræver stor kraft for at åbne og lukke. Det skyldes bl.a. friktionen i ventilen og at motoren skal overvinde vandets tryk på sædet. Butterflyventiler har ikke samme grad af friktion, idet de blot er en skive, der drejer i røret. Det gør butterflyventiler mere energieffektive – mindre friktion kræver mindre energi at åbne og lukke. Derfor kan du montere en mindre kraftig aktuator på en butterflyventil end en tilsvarende sæde- eller kugleventil. Fordi de ikke kræver lige så stort moment for at dreje. Belimo har endda designet sit udvalg af butterflyventiler, så det oftest er muligt at bruge en endnu mindre aktuator, end ved andre fabrikater – og så er energibesparelsen tilsvarende større.

Foto: Belimo

Foto: Belimo

Hurtigere åbne- og lukketid

Desuden åbner og lukker butterflyventiler hurtigere end sædeventiler. Ikke kun fordi der er mindre friktion, men også fordi det er en lettere konstruktion – og en lettere bevægelse frem for f.eks. en sædeventil. Butterflyventilen reagerer dermed hurtigere, så hvis der f.eks. skal mindre varmt vand over en veksler, sker det hurtigere. Dermed bliver der ikke spildt unødig energi, fordi ventilerne i systemet er længe om at reagere på ændringer

Lavere tryktab og pålidelig drift

Butterflyventiler har også et lavere tryktab end andre ventiltyper. Det kræver altså ikke lige så meget pumpekraft – og energi – at holde det ønskede flow i systemet. Og endelig er butterflyventiler altid tætlukkende. Anlægget taber altså ikke energi ved utætte ventiler, der ikke lukker ordentligt. Belimos butterflyventiler har monteret en gummimembran, der sikrer tætheden i mange år fremover. Derfor er de A-ratede i DS/EN 12266-1. Belimos butterflyventiler bliver testet, inden de forlader fabrikken, og de har altid mindst fem års garanti.

Alsidig anvendelse – også til regulering

Belimos senest udviklede butterflyventiler kan også bruges til at regulere. Den tilhørende aktuator styres af en nyudviklet mikrochip, som tilpasser ventilens åbning, så den karakteriserede kurve bliver lineær. Dermed kan du også bruge 3-vejs butterflyventiler til at regulere vandets temperatur – eller andre funktioner, hvor en lineariseret kurve er nødvendig. Ud over de energibesparende effekter, der allerede er nævnt, giver butterflyventiler også fordele i konstruktionen. De er både lettere end andre ventiltyper, og kræver mindre plads. Især, når de styres af Belimos kompakte elektriske aktuatorer. Belimo tilbyder butterflyventiler fra DN 25 til DN 700. Motorerne fås analogt styrede eller til Modbus eller BACnet kommunikation

Læs mere om fordelene ved butterflyventiler på belimo.dk, eller kontakt Belimo på tlf. 86 52 44 00 eller info@belimo.dk

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Energioptimering og grøn omstilling

Øget omsætning, besparelser for kunden og mindre CO2 udledning. Fokus på energioptimering af alle slags er en win-win-win case.

Fokus på grøn omstilling og højere energipriser har for alvor fået udbuddet af produkter til energioptimering til at boome. Hvad enten det drejer sig om reduktion af energien i vandbårne varmeinstallationer eller styring af elforbruget er der hjælp at hente. 

Læs meget mere om de forskellige muligheder og om de virksomheder, der udbyder dem, i dette tema om Energioptimering og Grøn omstilling.

Mere fra...

07.06.2024Belimo A/S

Sponseret

Delta-T-styring giver store energibesparelser og optimal drift

06.06.2024Belimo A/S

Sponseret

Nedsæt bygningens energiforbrug, når du vælger ventiler

23.04.2024Belimo A/S

Sponseret

Nyhed: Lineariseret butterflyventil til 2-vejs og 3-vejs regulering

21.03.2024Belimo A/S

Sponseret

Opfyld kravene om energibesparelser i boliger med intelligente ventiler

06.02.2024Belimo A/S

Sponseret

8 stærke fordele med butterflyventiler fra Belimo – også til regulering

10.10.2023Belimo A/S

Sponseret

Stor forbedring af energieffektivitet med RetroFIT+