Nemmere at anmelde arbejdsulykker

Der er kommet nye ensrettede regler for anmeldelse af arbejdsulykker, som gør det meget lettere at finde ud af for arbejdsgiverne.

De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2022.

Førhen skulle man forholde sig til 3 forskellige kriterier og 3 forskellige frister for anmeldelse af arbejdsulykker.
Nu er det de samme kriterier, der gælder, uanset om der anmeldes arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne eller til Arbejdstilsynet. Alle arbejdsulykker anmeldes på samme måde i det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk. Samtidig er anmeldefristen blevet ensrettet, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Du kan læse mere om de nye regler her.
 

Indberetning ved ingen fravær

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv om ulykken ikke har medført fravær, skal den – hvis det forventes, at den kan medføre erstatningsberettigende følger pga. mén - også anmeldes. Når I indberetter, skal der under forventet fravær angives ”Fravær < 1 dag”.

Undersøg ulykken

En ting er at indberette en arbejdsulykke, men husk også hurtigst muligt at få undersøgt ulykken. Det er vigtigt at få afdækket baggrunden for ulykken og at identificere, hvor sikkerheden skal forbedres for at undgå, at ulykken gentager sig.


Forebyg, og undgå ulykker

Det aller bedste er selvfølgelig at være på forkant og forebygge, at ulykkerne overhovedet sker. Hos Avidenz arbejder vi for at skabe et sikkert arbejdsmiljø og god trivsel. Vi har stor erfaring i at foretage risikoanalyser og at hjælpe med at forbedre sikkerhedskulturen, hvilket er 2 meget væsentlige punkter ved forebyggelse af arbejdsulykker. Lad os hjælpe din virksomhed, så I minimerer risikoen for, at nogen kommer til skade.

Du kan også læse mere om sikkerhedskultur her og om risikoanalyse her.

Har I spørgsmål eller ønsker vores hjælp til en konkret opgave, så kontakt os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk.

Mere fra...

01.12.2023Avidenz A/S

Sponseret

Velkommen til Mikkel, ny SOSWEB-konsulent hos Avidenz

20.11.2023Avidenz A/S

Sponseret

Er du klar til at spænde Avidenz-hjelmen som vores nye arbejdsmiljøkonsulent på Sjælland?

07.11.2023Avidenz A/S

Sponseret

Få 5 fakta-ark til rensning af ventilationsanlæg

27.10.2023Avidenz A/S

Sponseret

Hvor meget og hvor ofte skal man instruere sine medarbejdere omkring sikkerhed og arbejdsmiljø?

09.10.2023Avidenz A/S

Sponseret

Virksomheders miljøpåvirkninger skal godkendes eller anmeldes

27.09.2023Avidenz A/S

Sponseret

Arbejdsmiljøkonsulent – skab sikkerhed i den sjællandske industri