Niveaufri renovering af badeværelsesgulve

En ny EPS lightbeton fra mira byggeprodukter sikrer optimale, MK-godkendte gulvløsninger uden niveauforskel ved renovering af badeværelser i etageejendomme med træbjælkelag

Ny niveaufri løsning til renovering af vådrumsgulv i etagebyggeri .

En ny EPS lightbeton fra mira byggeprodukter sikrer optimale, MK-godkendte gulvløsninger uden niveauforskel ved renovering af badeværelser i etageejendomme med træbjælkelag
Etablering af nyt, vandtæt vådrumsgulv ved renovering af etageejendomme med træbjælkelag er oftest en svær, byggeteknisk udfordring. Trækonstruktionens naturlige fleksibilitet og begrænsede bæreevne stiller særlige krav til materialer og løsning. Ønsker man flisebelægning har de godkendte løsninger, der hidtil har været til rådighed, for det meste indebåret, at gulvet hæves mere eller mindre, så der opstår en uhensigtsmæssigt niveauforskel fra det tilstødende gulv.

Nu tilbyder mira byggeprodukter en enkel men effektiv MK-godkendt løsning, baseret på en nyudviklet EPS lightbeton, der udlægges på indskud mellem gulvbjælkerne og derefter spartles med mira x-plan. Tilslagsmaterialet i den cementbaserede gulvmasse er EPS plastkugler, og vægten af den hærdede lightbeton er derfor kun 440 kg/m3 – altså mindre end 25 % af beton. Trykstyrken med topbelægning af x-plan spartelmasse er 5,8 MPa centralt på gulvfladen.

Til renovering og nybyggeri
Ved eksisterende træbjælkelag udlægges lightbetonen på et indskud af krydsfiner med et fugtstandsende lag af vindtæt papir eller mira 4180 primer. Gulvkonstruktionen afsluttes med 20 mm x-plan med indstøbt armeringsnet som underlag for fliser. Den samlede højde af konstruktionen over bjælkelaget svarer til højden af et trægulv, således at overgangen til badeværelset er uden niveauforskel.
I nybyggeri med bjælkelag kan gulvet udføres uden indskud, således at lightbetonen udfylder hele rummet mellem gulvbjælkerne.
Løsningen er MK-godkendt af ETA Danmark til brug i vådrum på træbjælkelag i etagehuse.

Fordele også på beton
EPS lightbetons unikke egenskaber har særlig betydning for løsninger i forbindelse med træbjælkelag, men produktet er også velegnet på stabile betondæk og som terrændæk på kapillarbrydende lag. Her har man både nytte af lightbetons lave vægt og den gode varmeisoleringsevne. Lambdaværdien er blot 0,13 W/mK.

Bedre arbejdsmiljø
EPS lightbeton 360 er også en god nyhed for håndværkeren. Produktet sikrer langt bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Den lave vægt betyder, at der skal slæbes langt færre kilo op ad trapperne, mindre end ¼ faktisk. Den korte hærdetiden sparer tid; allerede efter 20-30 timers hærdning, afhængig af lagtykkelsen, kan toplaget udlægges. Og EPS lightbeton 360 er selvfølgelig støvreduceret for at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø.

Yderligere information om mira lightbeton 360 findes på www.mira.eu.com.

10.06.2013mira byggeprodukter a/s

Sponseret

Niveaufri renovering af badeværelsesgulve