Nyt Drikkevandsdirektiv – VELTEK Vand har fuldt fokus

Måske du var med tilbage i 2013, da VA (sundhed) blev erstattet af GDV-ordningen med Dråbemærket? Hvis ja, så husker du med sikkerhed også, hvordan udviklingen og salget af nye byggevarer i Danmark stort set gik i stå fra den ene dag til den anden. Kort sagt: Den første GDV-bekendtgørelse ramte langt forbi målskiven til stor skade for branchen.

Foto: VELTEK

01.07.2024

Sponseret

Malene Staugaard Sturm, VELTEK

Måske du var med tilbage i 2013, da VA (sundhed) blev erstattet af GDV-ordningen med Dråbemærket? Hvis ja, så husker du med sikkerhed også, hvordan udviklingen og salget af nye byggevarer i Danmark stort set gik i stå fra den ene dag til den anden. Kort sagt: Den første GDV-bekendtgørelse ramte langt forbi målskiven til stor skade for branchen.

I VELTEK sekretariatet husker vi meget tydeligt, at de fleste ressourcer i perioden 2014-2016 gik med at afholde møder for at påvirke flere ministre, ministerier og styrelser, så Danmark kunne ende ud med en brugbar bekendtgørelse – altså den nuværende bek. nr. 1007, som har været gældende siden juli 2016.

Sammen med sekretariatet har bestyrelsen i VELTEK Vand haft det nye Drikkevandsdirektiv på radaren helt tilbage fra den spæde start og under tilblivelsen af direktivet, bl.a. gennem løbende dialog og møder med Miljøministeriet. VELTEK Vands medlemmer har kunne følge med på sidelinjen gennem medlemsorienteringer og flere medlemswebinarer. Her har ministeriet fortalt om processerne og de mulige udfald undervejs, så medlemmerne også har hørt det fra hestens egen mund.

I VELTEK Vand glæder vi os overudsigten til, at Drikkevandsdirektivet kommer til at gøre op med den skov af forskellige nationale godkendelseskrav, som besværliggør markedsføringen af byggevarer på tværs af EU-grænserne. Lige så meget ser vi frem til, at de samme test og certifikater kan bruges i hele EU. Testcertifikater er dyre – og mange forskellige testcertifikater er meget dyre. I VELTEK byder vi også EU-harmoniseringen på vandområdet velkommen, bl.a. fordi vi har gode erfaringer og kan se fordelene fra harmoniseringen på el-området (elkomponenter) tilbage fra 1990’erne.

En af de større ændringer ved overgangen fra GDV til det kommende ”Vandhanemærke” (mærket har ikke fået et officielt navn i skrivende stund) er, at det dækker hele vandets vej fra vandboringen hos forsyningsselskabet, gennem infrastrukturen og til bygningernes drikkevandsinstallationer til tappestedet. GDV dækkede kun byggevarer i kontakt med drikkevand på vandets vej fra skelpæle og hen til tappestedet.

Grundet manglende danske godkendelseskrav i infrastrukturen har vandforsyningsbranchen i Danmark (DANVA) etableret DK-Vand i samarbejde med en række interessenter – herunder VELTEK Vand.

Gennem det seneste årti har DK-Vand udarbejdet branchekrav og procedurer for test af produkter, så producenter kan få testet og opnå DK-Vand mærke på produkterne – dette kan forsyningsselskaberne foretage deres indkøb ud fra. DK-Vands område bliver også omfattet af det ”Vandhanemærke”. Derfor bliver det spændende at se, hvilken rolle DK-Vand kommer til at spille i fremtiden.

Parallelt med sekretariatets løbende dialog med Miljøministeriet og andre interessenter på området, vil vi fortsat orientere VELTEK Vands medlemmer, så overgangen fra GDV til ”Vandhanemærket” kan blive så gnidningsfri som muligt.

Mere fra...

01.07.2024VELTEK

Sponseret

Nyt Drikkevandsdirektiv – VELTEK Vand har fuldt fokus

07.06.2024VELTEK

Sponseret

Arsene modtager legatet for unge eltekniske talenter 2024

04.06.2024VELTEK

Sponseret

EL & TEKNIK’24 fik en flyvende start og slog besøgsrekord!

30.04.2024VELTEK

Sponseret

El & Teknik 2024 – står for menneskelige relationer, forretning og viden

01.03.2024VELTEK

Sponseret

PRESSEMEDDELELSE: Tilmeldingen er åben til EL & TEKNIK’24

30.06.2023VELTEK

Sponseret

Uanset virksomhedsstørrelse giver det kun god mening sætte sig ind i EU-reglerne