NYT DESIGN - DECENTRAL VENTILATION

Vi præsentere, i samarbejde med arkitekt Per Dybro, vort nye produkt TX 350A. Med et lavt energiforbrug og høj varmegenvinding, er anlægget gearet til fremtidens ventilationsbehov. Det unikke design, gør at det falder naturligt ind i omgivelserne.


Produktet kan løse mange ventilationsopgaver på en enkel og næsten usynlig måde.

Produktnyheden er med til at give decentral ventilation en ny dimension. Her er ventilationsanlægget som kan integreres i facaden, hermed skjules meget teknik i væggen.

Arkitektens kommentar
Da jeg af Turbovex blev præsenteret for mulighederne indenfor decentral ventilation, opstod tanken hos mig at det måske ville kunne integreres i facadeudformningen som en arkitektonisk spiselig løsning. Kunne vi løse de tekniske udfordringer, ville løsningen også kunne benyttes ved energirenoveringer og vinduesudskiftninger, hvor dét at tilvejebringe en kontrolleret ventilation ofte er et kompliceret og meget omkostningstungt problem.
Vi startede derfor et spændende samarbejde om udviklingen af det facadeintegrerede ventilationsanlæg som nu er undervejs i en hel ”lille familie”, tilpasset de forskellige behov i boliger, kontorer, institutioner og skoler.
Jeg synes absolut, at det færdige resultat er ”spiseligt” – ja mere end det!

Arkitekt Per Dybro

Produktet er nylig monteret på Aarhus Friskole.
Citat fra lærer på skolen: ”Nå er det et ventilationsanlæg, jeg troede det var et whiteboard.  Den er da smart”

26.03.2013Turbovex A/S

Sponseret

Ventilation med overskud og lavt energiforbrug.

05.11.2012Turbovex A/S

Sponseret

Nye forhandlere i Europa

29.10.2012Turbovex A/S

Sponseret

NYT DESIGN - DECENTRAL VENTILATION

TURBOVEX.dk - nyt design online

11.10.2012Turbovex A/S

Sponseret

18.09.2012Turbovex A/S

Sponseret

Nyt Produkt TX 350A i BOLIG-serien