Nyt studie belyser effekten af dagslys på mennesker

Et nyt studie viser, at mere dagslys i boligen kan have en positiv virkning på beboernes døgnrytme og helbred.

Det er almindeligt kendt, at dagslys påvirker vores oplevelse af rum, vores humør og vores følelse af velbehag. Men store mængder dagslys kan også have fordele, der ikke umiddelbart er synlige. Det viser et nyt studie gennemført af forskere fra det britiske Loughborough Universitet, det schweiziske École Polytechnique Fédérale de Lausanne og VELUX Gruppen.

Med udgangspunkt i et typisk dansk parcelhus, der har fået otte nye ovenlysvinduer bygget ind, viser studiet, at de nye vinduer ikke alene øger mængden af dagslys og reducerer behovet for kunstig belysning, men at de også medfører en række andre positive virkninger.

”Vi danskere får generelt for lidt dagslys, og det påvirker vores søvnkvalitet og generelle velbefindende. I det undersøgte hus medførte de nye vinduer en øget sandsynlighed for at påvirke disse ikke-synlige virkninger i positiv retning med op til 55 %; det er en mærkbar og imponerende forbedring,” forklarer Per Arnold Andersen fra VELUX videnscenter for dagslys, energi og indeklima.

Det vurderes, at ca. hver tredje dansker lider af søvnløshed i en eller anden grad. Problemet kan imidlertid modvirkes ved at sikre store mængder dagslys om morgenen og i løbet af dagen og ved at sove i mørke om natten.

Imponerende resultater i flere lande

Et avanceret værktøj har gjort det muligt for forskerne at simulere, at huset var placeret i andre geografiske områder, hvilke gjorde dem i stand til at beregne resultater for Tyskland, Sverige, Polen, Italien, Storbritannien, Rusland og Spanien. Trods forskellige klimamæssige forhold var resultaterne i disse tilfælde også imponerende.

“Vores undersøgelser viste, at de nye ovenlysvinduer i samtlige af disse lande vil lukke mere dagslys ind og øge potentialet for positive ikke-synlige effekter betragteligt for husets beboere” siger John Mardaljevic, der er professor ved Loughborough Universitets institut for civil- og bygningsingeniører.

I studiet estimeres den øgede mængde dagslys desuden at reducere behovet for kunstig belysning med 16-20 % ? afhængig af husets geografiske beliggenhed.

Om forskerne bag

Studiet "Daylighting, Artificial Lighting and Non-Visual Effects Study for Residential Buildings" er baseret på en model udviklet af Professor Marilyne Andersen fra École Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz. Modellen bygger på litteraturstudier indenfor fotobiologi; og definerer tærskelværdier for de dagslysniveauer og de tidspunkter på dagen, hvor der en indikation af, at dagslyseksponering har en positiv effekt på vores årvågenhed og døgnrytme.

Simuleringsværktøjet, der anvendes i undersøgelsen, er udviklet af John Mardaljevic, der er professor ved Loughborough Universitets institut for civil- og bygningsingeniører i Storbritannien.

Studiet er en del af et større forskningsprogram, der skal etablere en standard for evaluering af ikke-synlige effekter af dagslys, der i fremtiden kan anvendes og implementeres i byggestandarder verden over.

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaber bedre bygninger med dagslys og frisk luft gennem taget. Produktporteføljen består af et bredt sortiment af ovenlysvinduer og skylights samt løsninger til flade tage. Desuden tilbyder VELUX Gruppen mange former for dekoration og solafskærmning, rulleskodder, indbygningsprodukter, produkter til fjernbetjening og termiske solfangere til indbygning i taget. VELUX Gruppen, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap 40 lande, ejer globalt et af de stærkeste brands i byggematerialeindustrien og afsætter sine produkter over det meste af verden. Der er beskæftiget omkring 10.000 medarbejdere, heraf ca. 2.600 i Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet. VELUX Gruppen er ejet af VKR Holding A/S, et fonds- og familieejet aktieselskab. Du kan læse mere på www.velux.com.

29.04.2013VELUX Danmark A/S

Sponseret

Nyt studie belyser effekten af dagslys på mennesker