ROCKWOOL opfordrer branchen til mere genanvendelse

ROCKWOOL har i en årrække med returordningen Rockcycle arbejdet for at øge mængden af stenuld, der kommer retur til fabrikkerne, og dermed kan bruges igen til nyt isoleringsmateriale.

ROCKWOOL har i en årrække med returordningen Rockcycle arbejdet for at øge mængden af stenuld, der kommer retur til fabrikkerne..

Der er store miljømæssige gevinster at hente for den danske byggebranche ved at øge den cirkulære genanvendelse af byggematerialer. Derfor gør ROCKWOOL med den unikke returordning Rockcycle det nemmere for deres kunder at returnere det brugte eller overskydende stenuldsisolering, så det kan genanvendes direkte i ny stenuld. Virksomheden har nu endda øget kapaciteten og opfordrer derfor branchen til at benytte sig af muligheden for ansvarlig genanvendelse.  

Byggeriet i Danmark genererer store mængder affald – faktisk står byggebranchen for hele 40% af al affald i Danmark. Affaldet stammer både fra overskydende materialer i arbejdsprocesserne og i form af gammelt materiale, der bliver fjernet under nedrivninger og renoveringer.

Der er store miljømæssige og samfundsmæssige gevinster ved at øge den cirkulære genanvendelse af byggematerialer, og derfor har ROCKWOOL i en årrække arbejdet for at øge mængden af stenuld, der kommer retur til fabrikkerne. Derfor har man etableret returordningen Rockcycle, hvor virksomheden gør det så nemt som muligt for entreprenører, håndværkere og andre fagfolk at returnere ny, overskydende stenuld (i fagsprog kaldet fraskær) og gammel stenuld fra renoveringer og nedrivninger.

Kapaciteten er der, men branchen udnytter den ikke

Og det er helt unikt og et vigtigt kvantespring for branchen, forklarer Christian Kofod, der er bæredygtighedschef hos ROCKWOOL i Norden:

- Vi har i over et årti arbejdet på denne returordning, som sikrer, at alt den stenuld, der kommer retur til vores fabrikker, bliver til nyt isoleringsmateriale i et lukket system. Det betyder, at processen fra indsamling af restmateriale til produktion af ny stenuld reelt er cirkulær, da alt returneret restmateriale bliver brugt direkte til at producere ny stenuld.

Dog mener han ikke, at aktører i byggebranchen i høj nok grad udnytter potentialet for ansvarlig genanvendelse.  

- Rockcycle er vores bidrag til at speede processen op imod en mere cirkulær byggebranche. Desværre oplever vi ikke, at branchen endnu til fulde benytter sig af ordningen. I 2021 tog vi 12.000 tons stenuld retur, der blev smeltet om til ny stenuld, men vores kapacitet er markant større end det, vi behandler i dag. I løbet af få år forventer vi at kunne tage mere end 3 gange så meget retur. Så vores budskab til byggebranchen er: udnyt nu denne mulighed!

Stiller kunderne stærkere

Rockcycle kan også være en medvirkende faktor til at give ROCKWOOLs kunder en konkurrencefordel i kampen om at vinde nye opgaver og udbud. I ordningen ligger en tilbagetagelsesgaranti, der dels reducerer mængden af affald sendt til deponi under opførelsen, dels sikrer, at materialet lever op til byggeriets krav om genbrug efter endt levetid ved en fremtidig nedtagning af byggeriet. Dermed kan Rockcycle-ordningen være medvirkende til, at bygherrer opnår DGNB, BREEAM eller LEED-certificering.

Men det handler ikke kun om point:

- Byggebranchen kommer ikke udenom, at vi har en stor rolle at spille i den cirkulære økonomi. Rockcycle er en vigtig brik i ROCKWOOLs bidrag hertil,” slutter Christian Kofod.

Fakta om cirkulær genanvendelse

  • Cirkulær genanvendelse betyder, at man fastholder materialet i den cyklus, det allerede befinder sig i, dvs. bruger det til at lave samme materiale. På den måde sikrer man, at det genanvendes kontinuerligt igen og igen, fremfor at downcycle det, hvor man genbruger materialet i andre løsninger af lavere kvalitet, indtil det til sidst bliver til restaffald.
  • Der er flere miljømæssige gevinster ved at omdanne brugte materialer til nyt i stedet for at deponere det som affald eller downcycle det til materialer med mindre værdi, blandt andet mindre byggeaffald i miljøet, mindre udvinding og forbrug af råmaterialer og mindre transport af nye råvarer.

Fakta om Rockcycle

  • Stenuld er et cirkulært materiale, der bevarer den samme høje kvalitet og ydeevne, uanset hvor mange gange det genbruges og smeltes om til nye produkter.
  • Den returnerede stenuld bliver sorteret, kontrolleret og til sidst brugt til at producere ny isolering
  • RGS Nordic har særlig ekspertise i at håndtere, sortere og forarbejde stenuld til genanvendelse.
  • Den granulerede stenuld doseres som sekundær råvare i produktion af nye stenuldsprodukter.
  • Rockcycle-ordningen er for alle aktører, der arbejder med isoleringsmaterialer fra ROCKWOOL.
  • Mere information om Rockcycle: rockwool.dk/rockcycle  

Mere fra...

14.12.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Totalt system til energieffektiv kondensisolering af kølerør

19.06.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Endnu et skridt på den cirkulære rejse: Engangspallerne bliver genbrugt igen og igen

07.06.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Ny digital assistent effektiviserer vejen til certificering

31.05.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Effektiv facaderenovering bringer nyt liv til kontor- og flyhangar i Københavns Lufthavne

22.05.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

Erfaren profil skal sælge ROCKWOOL stenuldsisolering til forhandlerne i Midt- og Nordjylland

13.03.2023Rockwool Danmark A/S

Sponseret

9 % lettere: Isoleringsmateriale har været på skrump op til byggerimessen